Podnět ministryni spravedlnosti k podání kárného návrhu vůči soudkyni Mgr. Pavle Hájkové

Spolek Šalamoun podal dne 15. 1. 2020 podnět ministryni spravedlnosti Marii Benešové k podání kárného návrhu vůči soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Mgr. Pavle Hájkové.

Meritem podnětu je průběh a další okolnosti vazebního řízení na OS pro Prahu 1, které proběhlo dne 7. 1. 2020 a které vykazuje takový průběh a okolnosti, že dle našeho názoru vážně narušuje důstojnost funkce soudce a ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, představuje proto porušení povinností soudce podle § 80 a je kárným proviněním podle § 87 zákona č. 6/2002 Sb.

Marie Benešová

Podnět je zároveň obrazem pro veřejnost jak je systém nastaven a jak fakticky v praxi funguje.
Odpovídá též na otázku, kdo stojí za únikem informací z této trestní věci, když z časové smyčky je zcela zřejmé, že osoba oprávněná – tedy advokát se o některých úkonech dozvídá z médií, či s prodlevou 3 hodin oproti vybraným novinářům.

V další části poukazujeme na rozhodnutí ESLP:

  • Lamy proti Belgii ze dne 3.3.1989, stížnost č. 10444/83,
  • Nikolov proti Bulharsku ze dne 25.3.1999, stížnost č. 31195/96,
  • Schöps proti Německu ze dne 13.2.2001, stížnost č. 25116/94,
  • Lietzow proti Německu, ze dne 13.2.2001, stížnost č. 24479/94,
  • Garcia Alva proti Německu, ze dne 13.2.2001, stížnost č. 23541/94,
  • Laszkiewicz proti Polsku, ze dne 15.1.2008, stížnost č. 28481/03,
  • Mooren proti Německu, ze dne 9.7.2009, stížnost č. 11364/03.

o kontradiktornosti řízení a rovnosti zbraní stran a může být pramenem informací pro vazební řízení v jiných věcech.

Tisková zpráva Spolku Šalamoun
Výzva k vyvození osobní odpovědnosti Lenky Bradáčové
Napsat komentář