„Vánoční dárek“ – příběh policisty

Ať víte v jaké zemi žijeme a co je v demokratickém právním státě vůbec možné.

Úvod

Úvodem chceme zásadně zdůraznit, že případ se týká nezletilé poškozené, proto s naprostým respektem k ochraně jejích práv důsledně anonymizujeme jména, města, soudy a další sebemenší indicie, které by mohli přispět k její identifikaci, právě z důvodu její ochrany. Ze stejného důvodu jsme se nakonec rozhodli, že nezveřejníme jediný důkaz v celé této trestní věci, a to video, které by mohl i někdy v budoucnu někdo individuálně identifikovat.

Láska

Z mimomanželského vztahu policisty a policistky byla počata dcera. Oba partneři neuzavřeli manželství, dcera dostala jméno po otci. Po nějakém čase došlo k ukončení vztahu rodičů, dcera byla svěřena do péče matky. Otec si vydobyl pravidelný styk s dcerou.
Styk s dcerou probíhal v rámci běžných možností. Ex partnerka si našla nového přítele, též příslušníka ozbrojených sborů. Ex partner si našel též novou partnerku.

Zlom

Zlom nastal v okolnosti, že jejich společná dcera projevila vůli bydlet s otcem, což byl důvod k začínajícím animozitám. Matka začala vyčítat otci, že dceru vrací z řádného styku pozdě etc.

Změna chování dcery

Matka dostala informaci ze školky, že dcera změnila své chování a dochází k náznakům masturbace. V tomto období byla již v předškolním věku.

Konzultace

Matka po doporučení kamarádky, též policistky, získává kontakt na známou dětskou psychiatričku, která působila i jako znalkyně. Tato osoba je jednou ze stěžejních postav celé věci. Mimoběžně je nutno dodat, že se jedná o odbornici, která svoji praxi vykonává od roku 1983 a ač se spolek Šalamoun problematikou „určení styku a střídavé péče“ nevěnuje, její jméno je nám známo, a nejméně český Internet je plný jejich naprostých excesů.

Vyšetření

Tato lékařka psychologicky vyšetřila nezletilou se závěrem, že se může jednat o sexuální obtěžování ze strany otce.

GIBS

Na základě doporučení kamarádky policistky, sděluje matka dítěte orgánu GIBS své podezření. Případ přebírá policistka, která je spolku Šalamoun známa, že ve zcela jiné kauze, kde prováděla „vyšetřování“, které vyústilo obžalobou a následným řízením před soudem, vyšlo najevo na základě rozhodnutí soudu(sic!), že poškozeného nezletilého otázkami zmanipulovala tak, že vypovídal podle jejích představ, avšak zcela v rozporu s objektivní pravdou. Dotyčný obžalovaný byl v plném rozsahu zproštěn obžaloby. Z našeho pohledu je zcela nepochopitelné, že tato „vyšetřovatelka“ nadále zůstala ve služebním poměru.

Úkony GIBS

GIBS zahajuje operativní činnost tím, že telefonicky (slovy telefonicky) provede konzultaci s vyšetřující lékařkou, která patrně vysloví (obsah hovoru nám není znám a není součástí spisového materiálu) své podezření o možnosti sexuálního zneužití poškozené. V podstatě obratem GIBS podává věcně a místně příslušnému soudu žádost o nasazení operativní techniky v bytě otce-policisty a v podstatě obratem ho dostává.

Následně, opět skoro obratem, GIBS instaluje 4 kamery v různých místnostech v bytě otce.

Klíčový den

V jednom letním dni, při pravidelné návštěvě, kdy otec s dcerou měli plány na venkovní aktivity, dcera konstatovala, že jí není dobře a tudíž, že den využijí sledováním pohádek.

Video

Z tohoto inkriminovaného dne je zachyceno z pouze jedné místnosti jedno video obrazem i zvukem v záznamu cca 25 minut. I přes skutečnost, že vlastní návštěva dcery trvala cca 3 hodiny, zbytek záznamu není k dispozici. Kdo zná práci P ČR a zejména GIBS nebude překvapen, že záznam z dalších 3 kamer není opět k dispozici. Z našeho pohledu je to z důvodu toho, že neobsahoval nic zásadního, či nedej bože obsahoval důkazy ve prospěch, či ještě přesněji řečeno mohl zaznamenat celý průběh skoro 3 hodinové návštěvy a vztah otce a dcery a poskytnout ucelený obraz o jejich vztahu.

Kvalita videa

Doslova zděšení v nás vyvolává kvalita pořízeného video záznamu. Lze jednoznačně konstatovat, že se nejedná o záznam v kvalitě Full HD, ani HD, ale spíše kvality VHS z konce devadesátých let.
Dále umístění kamery v obývacím pokoji je na takovém místě, že zabírá pouze malou část prostoru a jeho vypovídací hodnota je tím zásadně snížena.

Úskok GIBS

GIBS ze synchronního záznamu obrazu i zvuku sejme obraz ve formátu fotografie v počtu dvou kusů. (pozn. autora – tyto dvě fotografie jsou zachyceny tak, že bez znalosti synchronního pramene důkazu, tedy celého videa, můžou evokovat, či z nich lze dovozovat „zvláštní okolnosti“. Video je natolik nízké kvality, že pokud rozrastrujeme obličeje nepoznáte na nich vůbec nic a tudíž je nemá smysl zveřejňovat. Objektivní popis je takový, že dcera leží na otci a má nepřirozeně otevřená ústa. V synchronním videu však uvidíte, že GIBS naprosto účelovou manipulací sejmul obraz v momentě, kdy se dcera „převaluje“ a zívne.)

Zahájení trestního řízení

Na základě těchto dvou (slovy dvou) fotografií, které jsou zcela vytrženy z kontextu celého videa a bez doložení celého synchronního videa, GIBS zahajuje trestní řízení, ve kterém jsou tyto dvě fotografie stěžejním důkazem. Policista je na pracovišti zadržen a v následném řízení o vazbě, kde tyto dvě fotografie jsou vlastně jediným důkazem, vzat do vazby.
Meritem celé věci je, že „inkriminovaný den“ se měl otec dotýkat pohlavních orgánů dcery a tím se dopustit trestného činu znásilnění.

Přípravné trestní řízení

GIBS pramen inkriminovaných fotografií, tedy synchronní video vkládá do spisového materiálu až po vzetí otce-policisty do vazby, ač je technicky nemožné pořídit fotografie jinak, než z celého video záznamu v trvání 25 minut. V další fázi probíhají běžné úkony trestního řízení.

Soudce, který neměl již dávno být soudcem

Dle rozvrhu práce dostal celou trestní věc, s ohledem na právní kvalifikaci senát soudce, který je spolku Šalamoun bohužel ze zcela mimoběžných řízení, dobře znám.

Jak plédujeme, spolek Šalamoun monitoroval tři případy tohoto soudce a senátu a všechny byly doslova lidská katastrofa.
Z důvodu ochrany „poškozené“ a respektování jejich práv, uvedu s ohledem na možnou identifikaci jen velmi obecné údaje.


Případ první. Tento soudce se svým senátem odsoudil manažerku k drakonickému trestu odnětí svobody, když od prvopočátku bylo zcela jasné a naprosto zřejmé, že skutkový stav, který dovodil se nestal a stát nemohl. Manažerka skutečně pobyla skoro rok ve výkonu trestu za cenu obrovské a neodčinitelné újmy, než byl jeho rozsudek v plném rozsahu zrušen. Nyní vymáhá po českém státu odškodnění.

Případ druhý. Tento soudce se svým senátem odsoudil mladého muže k naprosto drakonickému trestu odnětí svobody, když od prvopočátku bylo zcela jasné a naprosto zřejmé, že skutkový stav, který dovodil se nestal a stát nemohl. Mladý muž s podlomeným zdravím a psychikou strávil ve vazbě a výkonu trestu skoro 4 roky než následně byl tento rozsudek v plném rozsahu zrušen. Nyní vymáhá po českém státu odškodnění.

Případ třetí. Tento soudce se svým senátem odsoudil mladého muže k naprosto drakonickému trestu odnětí svobody, když od prvopočátku bylo zcela jasné a naprosto zřejmé, že skutkový stav, který dovodil se stal zcela jinak. Následně soud odvolací snížil trest o nevídaných 10 let. Mladík nespravedlnost nevydržel a spáchal řízenou sebevraždu.

V dané věci je „zajímavé“, že tento soudce i přes svůj již pokročilý věk, žije stále ve společné domácnosti s maminkou, nemá žádné děti a to ani z nemanželského vztahu. Aniž chceme zasahovat do osobní integrity předsedy senátu, může tato okolnost, tj. neznalost a nezažitý vjem krmení, koupání, přebalování a hraní s dětmi hrát zcela zásadní roli pro jeho přesvědčení.

Malá odbočka – spolku Šalamoun je znám případ soudce, který rozhodoval tzv. dopravní agendu, převážně dopravní nehody. Zpoza svého předsednického stolce káral obžalované, že učinili při řízení vozidla chybné, či pomalé rozhodnutí etc. Se sebestředností sobě vlastní, v klidu a teple soudní síně, odsuzoval obžalované v dopravní agendě.
Až o mnoho let později vyšlo najevo, že předseda senátu nikdy nevlastnil řidičský průkaz, protože opakovaně neuspěl při zkouškách. Následně byl přeřazen na jinou agendu.

Otázkou tedy je, zda si tito soudci do rozsudků neprogramují svá vlastní selhání a o to víc touží obžalované potrestat.

Řízení před soudem

Byla vyslechnuta řada svědků, znalců a provedena řada dalších důkazů. Bylo provedeno vcelku důsledné znalecké zkoumání otce-obžalovaného.

Důkazní stav

 1. „Poškozená“ i přes simulaci na figurínách či obrázcích, zcela kategoricky popírá skutkový děj, že se měl otec dotýkat jejích pohlavních orgánů.
 2. Obžalovaný otec kategoricky popírá, že došlo ke skutkovému ději popisovaném v obžalobě, tedy, že se měl dotýkat pohlavních orgánů dcery.
 3. Otec byl podroben řadě znaleckých zkoumání, včetně tzv. falopletysmografu, který znáte spíše pod názvem falograf, který lze těžko ošálit bez důsledné a dlouhodobé průpravy (srovn. s tzv. detektorem lži).
 4. Mimo inkriminovaného videa neexistuje v dané trestní věci žádný jiný důkaz, který by prokazoval dotyk otce s pohlavním orgánem dcery.
 5. Znalci obžaloby i obhajoby shodně konstatují, že nenašli sebemenší indicii, že by zájmem otce byly dětské objekty, je plně orientován na zralé osoby ženského pohlaví.

Video jako jediný důkaz

Video, jako jediný důkaz v této trestní věci, bylo přezkoumáno znalci v příslušných odborných odvětvích, a to znalci obhajoby i obžaloby se stejným, na sobě nezávislým závěrem:

Video neobsahuje žádné sexuálně závadové jednání.

Soud však argumentaci znalců nepřijal, protože dle názoru soudu znalci ve větě: „Video dle našeho názoru neobsahuje žádné sexuálně závadové jednání“ hodnotí důkazy, což jim nepřísluší. (Sic!)

Rozsudek

Soud žádné další odborné návrhy na přezkoumání videa nepřipustil, sám video zhodnotil a vynesl odsuzující rozsudek v trvání řady let ve výkonu trestu. Podle rozsudku se otec dopustil znásilnění dcery a to tím, že se měl dotýkat jejích pohlavních orgánů. (Pozn. autora – skutková podstata znásilnění skutečně nemusí splňovat kritérium fyzického pohlavního styku, znásilnění se dopustíte i tehdy, pokud se jen dotýkáte na intimních místech, což je přesně tento případ).

Soudce, který již dávno soudcem být neměl, pro média (neuvěřitelné) komentoval případ takto:
„Podle soudce byla právě nahrávka klíčovým důkazem. „Je tam jednoznačně vidět jednání obžalovaného.“

Odvolání

Odvolací soud učinil stejné pochybení jako soud nalézací, bez odborného posouzení si znovu prohlédl jediný důkaz, a to inkriminované video a rozsudek potvrdil.
Za zmínku stojí, jako učebnicový příklad, jak funguje trestní řízení, zmínka, která je ve zvukovém záznamu z veřejného zasedání, kde intervenující státní zástupkyně konstatuje ve smyslu – video je skutečně jediný důkaz, kdy si myslíme, že na něm je to, co na něm je, ale že video viděla řada osob s právním vzděláním a řada odborníků, ale každý k němu má jiný výklad.

Jistě nikoho nepřekvapí, že oficiální protokol o veřejném zasedání v této části uvádí: „Státní zástupkyně uvádí, že video viděla řada osob“. Je to učebnicový příklad úskoku ze strany odvolacího soudu, aby se nemusel vyrovnat s tím, že řada odborníků má k videu zcela jiný výklad, a tak část věty státní zástupkyně zcela vynechá.

Spolek Šalamoun

Spolek Šalamoun učinil to, čemu se bránil jak soud nalézací, tak soud odvolací. Samozřejmě se souhlasem a pod závazkem mlčenlivosti (nejsme Policie ČR a státní zastupitelství, takže jak vidíte video neuniklo a nenachází se ve veřejném prostoru) jsme nechali inkriminované video posoudit znalecký tým a odborné pracoviště renomované univerzity. Je nutno si uvědomit, že v 21. století je řada moderních technik a postupů v oblasti zpracování videa, které můžou velmi přesně odpovědět na zásadní otázky.

Znalecký tým i renomované odborné pracoviště zcela nezávisle na sobě shodně konstatují, že:

Z inkriminovaného videa nelze prokázat, že došlo k dotyku rukou otce s pohlavními orgány dcery.


Závěr

Je asi vcelku zbytečné připomínat jednu ze zásadních zásad trestního řízení v České republice, že vina musí být prokázána bez jakýchkoliv pochybností. Pokud znalecký tým a erudované odborné pracoviště konstatují opak, tedy, že z videa dotyk prokázat nelze, je tedy zásadní otázkou, zda se skutek, který popírá jak „poškozená“, tak „pachatel“ vůbec stal, když tam nikdo jiný nebyl přítomen.

Pro spolek Šalamoun by nebyl problém, totožně jako u pachových stop, oslovit odbornou veřejnost, která potvrdí, že z jediného důkazu, tj. videa, nelze dospět vůbec k závěru, že došlo k dotyku rukou otce s pohlavními orgány nezletilé. Je to však marný, je to marný, je to marný. Protože nic a nikdo nepřesvědčí soud, zejména předsedu senátu, že opět pochybil a znovu odsoudil k drakonickému výkonu trestu osobu za skutkový děj, který se opět nestal.

Spolek Šalamoun Vám přeje šťastné a veselé Vánoce a klidný vstup do nového roku 2022, protože na našem vánočním příběhu policisty vidíte, jak tenká hranice je mezi obviněním, obžalobou a následným odsouzením k mnoha letům odnětí svobody ve výkonu trestu.

Vítejte v právním státě.

4 komentáře

 1. Zbyněk Šimůnek napsal:

  Dívejme se na o také z jiné strany:…Je sice pravdou, že …“Nic a nikdo nepřesvědčí soud“… Jistě dnes. Stejně jako, že si z tohoto „nepřesvědčení“ soudce docela dobře mastí kapsu(!) – a MY občané, včetně důchodců, kteří dřeli, mu to ještě platíme! Musíme? Kariérističtí soudci, podléhající momentální módě či ideologii, známí nám už z padesátých let, přeci docele dobře dělali kariéry. Pane ministře Blažku, je to správné? Kdy už se poučíme? Ty soudce z padesátek jste v justici šanovali. Zkuste se podívat i do jiných pramenů. Třeba ti vilní starci, kteří nepravdivě osočili Zuzanu, že je sváděla, byli přeci soudci! Nebýt mladíka Daniela, byla ukamenována. Pane ministře Petře Blažku (přezdívaný done Pedro), kdy už s tou soudcovskou ostudou konečně zatočíte? MY, občané vám to nebudeme donekonečna platit! Díky Šalamoune.

 2. Klicky napsal:

  Jaké šance má dotyčný na to domoci se spravedlnosti a v jakém časovém horizontu?

Napsat komentář