Otevřený dopis předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému

Úvod

Úvodem chceme zásadně zdůraznit, že případ se týká nezletilé poškozené, proto s naprostým respektem k ochraně jejích práv důsledně anonymizujeme jména, města, soudy a další sebemenší indicie, které by mohli přispět k její identifikaci, právě z důvodu její ochrany. Ze stejného důvodu jsme se nakonec rozhodli, že nezveřejníme jediný důkaz v celé této trestní věci, a to video, které by mohl i někdy v budoucnu někdo individuálně identifikovat.

Symbolicky o vánočních svátcích jsme informovali o „případu policisty“, který byl pravomocně a vykonatelně odsouzen za znásilnění své vlastní dcery, kdy skutková podstata trestného činu znásilnění byla obsažena ve skutkovém ději, že se měl dotknout jejího pohlavního orgánu. Celý příběh policisty naleznete ZDE.

Vánoční dárek policisty


Naprosto jediným důkazem v celé této trestní věci je video pořízené GIBS v rámci § 158d Trestního řádu – sledování osob a věcí, které však svou kvalitou obrazu odpovídá systému VHS z 90. let. 

Zcela unikátní na této trestní věci je ta skutečnost, že znalci obhajoby i obžaloby konstatují, že toto video, tedy inkriminovaný a jediný důkaz, neobsahuje sexuálně závadové jednání.

Občas suplujeme obecné soudy, a tak v rámci zjištění objektivní pravdy, zajistil spolek Šalamoun další dvě znalecké autority, které nezávisle na sobě konstatují, že z inkriminovaného videa skutkový děj, tedy dotyk s pohlavním orgánem, nelze prokázat. 

Jako amicus curiae (tzv. přítel soudu) jsme veškeré tyto informace poskytli Ústavnímu soudu ČR. Ve zcela naivní naději, že by tento jediný důkaz v této věci mohl Ústavní soud ČR přezkoumat. 

Z našeho pohledu naprosto neakceptovatelně a bezprecedentně rozhodl Ústavní soud ČR bez toho, aniž by si vůbec vyžádal spisový materiál, jehož nedílnou součástí je samozřejmě i inkriminované video. Tedy zcela bezobsažně opsal floskule z rozhodnutí obecných soudů. 

Považujeme za zcela neslučitelné s elementárním právem každého na spravedlivý proces, aby Ústavní soud ČR rozhodoval v trestní věci bez znalosti spisového materiálu, tím spíše, pokud odsouzený namítal, a to zcela důvodně, že došlo k tzv. deformaci důkazů, kterou Ústavní soud ČR ve své judikatuře označil za ústavně nepřípustnou.

Otevřený dopis předsedovi Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému

Cely text otevřeného dopisu naleznete ZDE

Napsat komentář