Vyjádření Spolku Šalamoun k vysílání podcastu Hlasy zločinu pro CNN Prima NEWS

FTV Prima, spol. s r. o.

K rukám generálního ředitele

Marka Singra

Vinohradská 3217/167

100 00 Praha 10

Vážený pane řediteli,

Spolek Šalamoun je spolek (v minulosti do roku 2003 občanské sdružení), zabývající se bezplatně již 30 let nespravedlivě stíhanými, obžalovanými či odsouzenými a vězněnými obětmi orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ). Během 30 let naší činnosti jsme dokázali pomoci desítkám obětí zvůle a nedbalosti OČTŘ. Tak jako Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v době totality, tak i Spolek Šalamoun se dnes zabývá řadou případů, kdy je zřejmé, že ze strany státu a jeho orgánů došlo k projevům zvůle a porušování lidských a občanských práv, a tedy ke zneužití úřední moci (a pravomoci) a tím i k poškození konkrétních osob.

Mezi případy, které Spolek Šalamoun monitoruje, je i případ Petra Kramného.

Rozhodli jsme se na Vás obrátit ohledně podcastu vašeho reportéra (moderátora/novináře) Václava Janaty a novináře Jakuba Kvasničky, s názvem Hlasy zločinu, který byl vyrobený pod značkou CNN Prima NEWS a vysílán v prime time od 20:30 h, dne 24. 2. 2024 na stanici CNN Prima NEWS.

Jsme naprosto zděšeni, kolik polopravd, nepravd, či spíše lží je možné vysílat v hlavním čase pod značkou CNN.

Níže přinášíme jen základní komentáře k některým pasážím, které jsou zcela mimo objektivní realitu, i když spíše se dá zhodnotit je jako absolutní lži, které nemají oporu ve spisovém materiálu v trestní věci Petra Kramného a jediným pramenem informací jsou bulvární média.

Tento podcast je ukázkovým příkladem neobjektivnosti, kdy si oba aktéři ani nedali práci s tím, aby o případu měli detailní znalosti. Budiž i příkladem sdělení, že o trestu rozhodl soudce, když stačí pár vteřin hledání na internetu k tomu, aby se pánové dozvěděli, že trestní věc Petra Kramného soudila soudkyně JUDr. Renata Gilová.

Jestli je cílem Vaší televize, případně týmu lidí, kteří připravují tento podcast, zařadit se pod značkou CNN mezi dezinformační weby, nezbývá než gratulovat, že se Vám / jim to prostřednictvím těchto dvou pánů s úspěchem povedlo. Protože tento podcast lze srovnat s úrovní tzv. dezolátů, proti kterým bojuje i Policie ČR.

Pokud v TV Prima, která se zaštiťuje značkou CNN, existují kontrolní mechanismy obsahu, který budete vysílat, je zjevné, že zde absolutně selhaly, a to včetně elementární zásady ověřování informací a etického kodexu novináře. Je děsivé, že se takovýto pořad vůbec dostane do veřejného prostoru.

Na svých webových stránkách uvádíte, že „Jako skupina Prima patříme mezi přední a nejsilnější mediální domy v ČR.“ Jistě se shodneme, že díky tomuto svému postavení můžete svými reportážemi, podcasty, či jinými druhy programů velmi ovlivnit veřejné mínění. A o to opatrnější, resp. profesionálnější by Vaši reportéři měli být. Měli by si informace ověřovat, nevynášet soudy obsahující slova „asi“, „možná“ a „prý“, kterých výše zmíněný podcast byl plný. Stačí si přečíst komentáře pod tímto podcastem a z nich je zřejmé, že pan Janata se svým kolegou tento díl zpracoval velmi nedbale, laxně a za hranou novinářské etiky i pro mnoho dalších diváků.

Skutečnost, že některý horlivý pracovník (možná nejspíš přímo pan Janata?) smazal slušný komentář předsedy Spolku Šalamoun, vypovídá o čem? O nulové sebereflexi? Či to máme brát jako formu jakési nadřazenosti? Že Vaši reportéři můžou ve veřejném prostoru lhát?

A právě s ohledem na skutečnost, že se TV Prima zaštiťuje celosvětově uznávanou značkou CNN, rozhodli jsme se, kopii tohoto dopisu zaslat i primární televizní společnosti CNN, protože kvalita a obsah takových pořadů jednoznačně dehonestuje a poškozuje značku CNN.

Zásadní mantrou české justice je její vážnost a důvěryhodnost. Domnívali jsme se, evidentně zcela mylně, že tato zásada platí i pro značku CNN.

Zde bychom Vás rádi požádali, abyste si daný podcast poslechl a přečetl si v dané časy naše komentáře k vybraným pasážím (čas prosím berte orientačně v řádu vteřin):

Čas 7:21 – Zazní informace, že příběh vrcholí dne 31. 7. (2013), kdy se Monice a Klárce Kramné dělá velmi špatně. Ale obě zemřely dne 30. 7. (2013). Dokonce Petr Kramný je dle výrokové části rozsudku odsouzen, že je zavraždil dne 28. či 29. 7. 2013.

Čas 7:37 – Opět si pánové novináři nebyli schopni ověřit správné údaje, kdy zazní věta: „v noci z 31. 7. na 1. 8.“, kdy opět upozorňujeme, že k úmrtí došlo 30. 7. Datum 30. 7. 2013 mají obě vytesány do kamene na náhrobku jako datum smrti.

Čas 10:10 – Petr Kramný nikdy neřekl, že za úmrtí jeho manželky a dcery mohou zaměstnanci hotelu, toto je výhradně spekulace médií. Kdyby si novinář V. Janata přečetl spis, nebo rozsudek zjistil by, že ve spisovém materiálu se žádná taková výpověď nenachází.

Čas 11:33 – Používat jako zdroj bulvární média je za hranou etiky. Deník Blesk se v rámci zvýšení prodeje neštítil jít tak daleko, že vydal článek, že novináři deníku Blesk byli na pokoji smrti. Kdy následně vyšlo najevo, že na pokoji, kde k tragédii došlo nikdy nebyli, ale jednalo se o fotky zcela jiného pokoje.

Čas 14:45 – Zazní informace, že z výsledku toxikologie…. žádné látky nalezeny nebyly. Věta: byly otráveny málo, je zcela nepravdivá, protože toxikologie jak v Egyptě, tak v ČR byla zcela negativní.

Čas 15:00 – LEŽ – není prokázáno, že by se Petr Kramný zajímal o toxické jedy a žádný důkaz o tomto spisový materiál trestní věci Petra Kramného vůbec neobsahuje.

Čas 15:20 – NAPROSTÁ SPEKULACE, která není ve spisovém materiálu. Je nesmysl, že by se Petr Kramný zabýval vnitropolitickou situací v Egyptě. Toto netvrdila ani Policie ČR, ani soud.

Čas 15:30 – Petr Kramný nebyl v pozici obžalovaného. Je opět čirou spekulací, že by mohl vědět, jak probíhá vyšetřování v Egyptě. Neměl tuto zkušenost ani z ČR, jelikož nikdy nebyl trestně stíhaný.

Čas 16:10 – LEŽ – ve spisovém materiálu není informace o tom, že v jeho bytě v Karviné byl analyzován vzduch.

Čas 16:20 – LEŽ – policie v Egyptě nevedla Petra Kramného jako svědka.

Čas 16:22 – LEŽ – ve spisovém materiálu není uvedeno, že policie v Egyptě si byla na 60 % jistá vinou Petra Kramného, ba právě naopak.

Čas 17:00 – LEŽ – neexistuje žádný pitevní nález, který by obsahoval informaci, že pitva prokázala, že obě zemřelé byly otráveny.

Čas 18:50 – Džamila Stehlíková nikdy nebyla vedena jako svědek nebo znalec v žádné fázi řízení. Je až směšné, že tuto pasáž začne pan novinář větou, že se paní Stehlíková neustále plete…. Činit jakýkoliv závěr ze sestříhané TV reportáže považujeme za velmi neprofesionální.

Čas 20:15 – LEŽ – ve spisovém materiálu se nenachází výpověď žádného svědka, že Petr Kramný rozuměl jedům.

Čas 22:20 – Repatriace těl do domovského státu je standardním úkonem. LEŽ – Egyptská strana samozřejmě nikdy žádný souhlas k provedení tzv. repitvy nevydala a ani vydat nemohla, protože jí to vůbec nenáleží. Spekulace ohledně migrace je hodná tak maximálně bulváru.

Čas 22:30 – Celou dobu si pánové novináři pletou základní terminologii a nerozpoznávají rozdíl mezi patologem a soudním lékařem.

Čas 23:10 – Není pravdou, že chyběly všechny orgány, které pan novinář zmiňuje. Chyběly některé části párových orgánů.

Čas 23:30 – LEŽ – spisový materiál neobsahuje informaci, že ležely na zemi, 50 cm od sebe. Jedná se pouze o lež bulvárních médií.

Čas 23:45 – Tato část je opět hodná tak maximálně bulvárního média. Na pár kliknutí na internetu lze dohledat, kdy se Petr Kramný ženil a zda již jeho dcera byla na světě. Znovu pánové jen přečetli bulvární titulek. Žádná výpověď Petra Kramného o tom, že byla Monika těhotná, když se brali, samozřejmě neexistuje.

Čas 24:10 – Jak chápat informace z této části? Kdy nejprve zazní, že mobil se strašně dlouho hledal a následně se dozvíme, že ho Petr Kramný zapíná při komunikaci s Policií ČR.

Čas 28:25 – Jak pánové přišli na informaci, že v této době si Policie byla jistá, že je Petr Kramný vrah?

Čas 33:00 – LEŽ – ve spisovém materiálu neexistuje žádná výpověď svědkyně, že se Monika Kramná po návratu z dovolené chtěla rozvést.

Čas 34:30 – SPEKULACE/LEŽ – Ramadán nemá na fungování orgánů statní správy, tj. Policie a soudního lékařství, žádný vliv. Neexistuje jediný důkaz, že by Petr Kramný zjišťoval, jak funguje soudní lékařství v Egyptě.

Čas 38:50 – LEŽ – detektor lži byl využit na žádost Petra Kramného s výsledkem takovým, že v žádné fázi řízení nebyl použit jako důkaz a není ani obsahem spisového materiálu. Kde pan Janata tedy přišel na to, že pro Petra Kramného detektor lži nedopadl dobře?

Čas 40:10 –

 1. To, že čeští policisté byli v Egyptě, vyšlo najevo až po pravomocném rozsudku, do té doby to tajili. Česká policie se do hotelu Titanic Palace v Hurghádě nikdy nedostavila a egyptský prokurátor nepovolil žádné vyšetřování Policie ČR na území EAR.
 2. Není pravdou, že by policisté tápali, protože již při zadržení dne 17. 2. 2014 a následném sdělení obvinění se hovoří o vraždě el. proudem.
 3. Zcela nepravdivé je tvrzení, že byl pokoj uklizen před příchodem egyptské policie, protože ve spisovém materiálu se nachází ohledání místa činu, bohatá fotodokumentace, včetně mrtvých těl na posteli.

Čas 41:35 – LEŽ – žádné spáleniny na patách makroskopicky, natož mikroskopicky, nepopisují ani lékaři v Egyptě, ani lékaři v ČR. Žádné takové závěry neobsahuje pitevní protokol ani v Egyptě ani v ČR.

DOVĚTEK: Česká patologie nemohla zazářit, protože se na případu Petra Kramného vůbec nepodílela. Igor Dvořáček působil v případu pouze jako znalec na zdravotní stav Petra Kramného a u repitvy vůbec nebyl. Ohánět se tedy nějakým jeho vyjádřením je velký omyl.

Skutečnost, že údajně Petr Kramný přiložil mokrý hadr na hlavu Moniky, nepopisuje ani pitevní protokol ani žádný soud.

Čas 41:50 – LEŽ – ve spisovém materiálu není výpověď svědka, že by Petr Kramný rozuměl elektřině. Právě naopak ve spisovém materiálu je výpověď, že elektřině vůbec nerozuměl.

Čas 42:33 – LEŽ A FABULACE – na pokoji, kde se tragédie stala, vana vůbec nebyla, tedy dohady ohledně fénu jsou na úrovni bulváru, možná ani to ne.

Čas 43:10 – SPEKULACE – nevěra byla prokázána až po smrti Moniky Kramné.

LEŽ – dle kontroly nebylo zasaženo do elektroinstalace pokoje. Je naprosto až odporná fabulace o zmítajícím se těle matky a následném doteku dcery. Odvahu k takovému závěru neměla ani Policie ČR.

Čas 43:40 – LEŽ – zazní, že „soud probíhá na počátku roku 2016“. Pan Janata si ani nezjistil, že soud probíhal od 29. 6. 2015 a dne 7. 1. 2016 byl vynesen rozsudek.

Čas 45:26 – TOTO UŽ JE OPRAVDU TZV. „TŘEŠINKA NA DORTU“, jelikož ve Valdické věznici si Petr Kramný neodpykával ani jednu hodinu svého trestu.

Vážený pane řediteli, ve světle všech shora uvedených skutečností, jsme nuceni konstatovat, že je až nepochopitelné, že se nestydíte něco tak nepřesného, a ba přímo lživého, odvysílat v prime time ve veřejném prostoru, nota bene pod značkou CNN.

Máme za to, že si vůbec neuvědomujete jakou roli může takový naprosto dezinformační pořad mít vliv na výkon trestu ods. Petra Kramného, který si jej odpykává již více jak 10 let ve věznici Mírov.

Je nám známa skutečnost, že se nejedná o první případ pochybení autorů pořadu „Hlasy zločinu“ a jen nám znám obsah otevřeného dopisu paní I., která mj. uvádí:Na základě shora uvedeného volím tuto formu otevřeného dopisu a žádám o jeho zveřejnění na Vašich internetových stránkách, kde došlo k šíření nepravdivých informací. Tento dopis rovněž zasílám k možnému zveřejnění dalším médiím. Důvodem je, aby nedocházelo k tomu, že si v budoucnosti další „novinář“ bez ověření dovolí zveřejnit informace a předpokládat, že mu jeho „fušerská“ práce projde. Má vůbec novinář představu, jak takto sepsaný článek zasáhl mě, mého přítele, rodinu, ale i na další osoby, které ví, jaké skutečnosti celý případ provázejí?

Vítejte v právním státě.

S pozdravem

John Bok, čestný předseda

za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič, předseda

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D., místopředseda
Mgr. Šimon Mach, místopředseda

3 komentáře

 1. Karel napsal:

  viděl jsem to, byl to slovní průjem natočený na přání agenta StB Dvořáčka vedeneho ve spisech StB pod krycím jménem Simon. Oba redaktoři ho na konci té prújmové eskapády nezapomněli vychválit do nebe. Od kdy pracuje CNN pro bývalé struktury StB. Takto si zajišťuje oatravská justice a policie veřejné mínění, aby obhájila podvody a falšování důkazú v přípravném řízení proti Petru Kramnému. Falšování a podvrhy byly oficiálně dokázané,ale Státní zastupitelství to považuje za normální.

 2. Mgr. Zbyněk Šimůnek napsal:

  Osobně se domnívám, že u moderátora/novináře Václava Janaty a novináře Jakuba Kvasničky, v pořadu Hlasy zločinu, který byl vyrobený pod značkou CNN Prima NEWS a vysílán v prime time od 20:30 h, dne 24. 2. 2024 na stanici CNN Prima NEWS jež týkal kauzy odsouzeného Petra Kramného skutečně jde o zločin: Říkáme mu justiční! Nečekal bych od českých novinářů až zas tolik „přítulnosti“ k oficiálnímu rozsudku, jako třeba v létech padesátých – a hle: JE TO TADY! Chlapi, styďte se, za takové dílo.

  • admin napsal:

   Já zcela objektivně nerozumím tomu, že takový pořad v takové informační kvalitě někdo vůbec pustí do veřejného prostoru pod značkou CNN.

Napsat komentář