Soudkyně JUDr. Jana Bochňáková vyhrožuje veřejnosti v soudní síni trestním oznámením, aneb když se soudkyně utrhne ze řetězu

Spolek Šalamoun monitoruje činnost samosoudkyně Okresního soudu v Ostravě JUDr. Jany Bochňákové již řadu let, a to nejen v případě Ing. M.G., ale nyní i v případě V.K.

Zcela bezprecedentní postup samosoudkyně JUDr. Jany Bochňákové vyústil v to, že Spolek Šalamoun podal dne 28. 1. 2024 podnět k zahájení kárného řízení o odpovědnosti soudce, a to právě vůči JUDr. Janě Bochňákové.

Meritem našeho podnětu byla ta skutečnost, že při hlavním líčení dne 23. 1. 2024 s argumentací, že hypoteticky vzato můžou dva nezávislí novináři, Ivan Smetana a Jiří Šinágl, narušovat důstojnost hlavního líčení, povolanou justiční stráží jim zabránila ve vstupu do jednací síně.

Celý podnět zde:

Je nám známa skutečnost, že tento zcela neakceptovatelný postup JUDr. Jany Bochňákové byl předmětem interpelace vůči ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, který v písemné odpovědi sdělil, že se věcí velmi intenzivně zabývá.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dále sdělil, „že nebere na lehkou váhu možné porušení zásady veřejnosti, kterou vnímá jako atribut práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jakož i prostředek kontroly společnosti nad soudnictvím a též významnou ochranu obžalovaného před svévolným rozhodováním soudů.“

Naprostá zlovůle samosoudkyně JUDr. Jany Bochňákové

Naprostým zděšením pro nás bylo pokračování hlavního líčení dne 5. 3. 2024 v trestní věci V.K., které vede samosoudkyně JUDr. Jana Bochňáková.

Nejenže opět bez sebemenšího elementárního zdůvodnění (a znovu pomocí justiční stráže) opětovně nevpustila nezávislé novináře Ivana Smetanu a Jana Šinágla do soudní síně, ale především před zahájením pokračování hlavního líčení informovala přítomnou veřejnost, že jednak se zakazuje pořizování fotografií a fotodokumentace, což jí zákon vůbec neumožňuje, ale především informovala neztotožněnou veřejnost v hojném počtu, že podala na osoby (pravděpodobně Ivan Smetana a Jan Šinágl) trestní oznámení (sic!) a že, pokud vznikne další video z této trestní věci, bude trestní oznámení rozšířeno, patrně na neztotožněné osoby z řad veřejnosti v soudní síni, či obyvatele Ostravy a přilehlých obcí.

Takovou formu nátlaku a výhrůžek za 30 let činnosti ze strany soudce nepamatujeme a jasně to signalizuje, že JUDr. Jana Bochňáková je zcela nezpůsobilá k výkonu funkce soudce.

Jaký signál o vážnosti a důvěryhodnosti české justice vysílá JUDr. Jana Bochňáková veřejnosti, když za vznik vídea (správně videa) o této naprosto bagatelní trestní věci, hrozí rozšířením již podaného trestního oznámení!

Absurdistán

Pro plné pochopení celé věci je nutno uvést, že dne 5. 3. 2024, tedy ve stejný den, probíhalo hlavní líčení u Obvodního soudu pro Prahu 9 v Justičním areálu na Míčankách, kde vystupoval jako svědek odsouzený Patrik Tušl.


Samosoudkyně OS pro Prahu 9 zvolila přístup zcela opačný. Nejenže nařídila věc do největší jednací síně, ale bez problému odsouhlasila pořizování obrazového záznamu a obrazového přenosu, čímž doslova vzala „vítr z plachet“ podporovatelům Patrika Tušla.

https://www.youtube.com/shorts/nOP80hId_FcJe nutno akcentovat, že zákon č. 6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích máme pouze jeden a zcela nepochybně platí totožně v Praze i v Ostravě.

Drobná nuance je v tom, že u Okresního soudu v Ostravě vám samosoudkyně za vznik videa o trestní věci hrozí rozšířením podaného trestního oznámení, kdežto v Praze samosoudkyně Obvodního soudu (totožné postavení jako Okresní soud) povolí bez sebemenších problémů obrazový záznam a přenos, takže můžete průběh hlavního líčení vidět on-line na sociálních sítích.

Nu, vítejte v právní státě.

1 Comment

  1. Jarda PV napsal:

    A že takových …….doplňte si sami u „nezávislých demokratických soudů“ existují desítky – stačí se podívat třeba na Okresní soud Prostějov – umí i kouzlit
    Nechá zemřít dva hlavní pachatele závažné trestné činnosti aby je po čtyřech letech opět oživil a nechal pokračovat v jejich činnosti – inu, kdo umí ten umí a může být třeba prostějovský „soudce“

Napsat komentář