Spolek Šalamoun podal stížnost a podnět k podání návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce

Praha, 3. července 2024 – Spolek Šalamoun dnes oznámil, že podal stížnost a podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení proti předsedkyni senátu 1 T Krajského soudu v Praze, Mgr. Ivě Říhové. Podnět byl adresován ministrovi spravedlnosti, JUDr. Pavlu Blažkovi, a týká se závažného porušení povinností soudce a neomaleného jednání vůči obžalovanému Jaroslavu Fröhlichovi.

Spolek Šalamoun, který se již třicet let zabývá obranou nespravedlivě stíhaných a vězněných osob, upozorňuje na vážné problémy v případu pana Fröhlicha, jenž byl vzat do vazby 19. prosince 2023 (po 7 letech od počátku řízení) za údajné maření soudního řízení. I přes opakované žádosti o poskytnutí nezbytné lékařské rehabilitační péče po náročné operaci krční páteře, nebyla tato péče dlouhodobě zajištěna, což vedlo k významnému zhoršení zdravotního stavu pana Fröhlicha.

Podnět Spolku Šalamoun mimo jiné poukazuje na nehumánní zacházení, kdy byl pan Fröhlich při převozu na hlavní líčení připoután na nemocniční lůžko, což u něj vyvolalo klaustrofobický záchvat. Předsedkyně senátu Mgr. Říhová navíc rozhodla o zrušení možnosti účasti pana Fröhlicha na hlavním líčení prostřednictvím videokonference, a to navzdory jeho vážnému zdravotnímu stavu a předchozímu úspěšnému použití této formy komunikace.

Tento šikanózní a zcela bezprecedentní postup předsedkyně senátu Mgr. Ivy Říhové ohrožuje důvěru veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů,“ uvedl Václav Peričevič, člen výboru Spolku Šalamoun. „Žádáme ministra spravedlnosti, aby podal návrh na zahájení kárného řízení proti Mgr. Ivě Říhové a zajistil tak nápravu této situace.“

Spolek Šalamoun tímto vyzývá k veřejné diskuzi o kvalitě a lidskosti v českém soudnictví, které by měly být základem pro důvěru občanů v právní stát.

Za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič
JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.
Mgr. Šimon Mach
Kontakt:
Spolek Šalamoun
Praha 4 – Záběhlice, U Mlýna 2232/23
IČO: 63837714
E-mail: spoleksalamoun@spoleksalamoun.com
Web: www.spoleksalamoun.com

Napsat komentář