Vězeňská služba České republiky je v exekuci

V lednu 2024 Spolek Šalamoun informoval, že se do exekuce dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministr Jurečka tehdy (31. 1. 2024) uznal chybu a konstatoval, že jde o chybu vnitřních procesů, které obratem napravil. (Zdroj).


Spolek Šalamoun má s Vězeňskou službou ČR za více než 30 let své činnosti velmi korektní vztahy. S upřímnou hořkostí musíme konstatovat, že „chyba vnitřních procesů“ se nevyhnula ani Vězeňské službě ČR a skončila v exekuci. Důkaz je v příloze.

Vězeňská služba ČR čtyřikrát nezákonně rozhodla, čtyřikrát bylo její nezákonné rozhodnutí zrušeno, i tak odmítla respektovat a splnit to, co jí pravomocné a vykonatelné rozhodnutí ukládalo, proto skončila v exekuci.

Dle Zákona č. 555/1992 Sb., Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky, v § 2 odst. d) „prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění“.


Jistě si společně s námi kladete otázku, jak může Vězeňská služba ČR zajistit základní a zákonné podmínky, které jí ukládá zákon, tedy napravení „hříšníků“, když sama nerespektuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, a to ve čtyřech případech. S ohledem na skutečnost, že se jedná o opakované jednání, lze toto jednání  označit za recidivu Vězeňské služby ČR.


Jaká je asi motivace odsouzených „žít řádný způsob života“, když ze zákona garant tohoto procesu sám skončí v exekuci, protože nerespektuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí? (sic!)

Chceme zároveň informovat širokou veřejnost, že exekuce Vězeňské služby ČR nebude mít na její chod žádný vliv, jistě nedojde k propuštění vězňů a k nelibosti drtivé většiny odsouzených nebude ani vyhlášena amnestie.

Spolek Šalamoun stále pléduje, že stát má jít příkladem při plnění závazků. Bohužel marně a jedná se o další ostudu, která rozhodně není dobrým signálem nejen pro odsouzené, ale pro všechny občany České republiky.

Vítejte v právním státě.

Václav Peričevič

Spolek Šalamoun

Napsat komentář