Petr Kramný nejúspěšnější vrah elektrickým proudem

Mílovými kroky se blíží 8. 2. 2023, kdy bude Krajský soud v Ostravě rozhodovat o návrhu na povolení obnovy řízení Petra Kramného, který měl zavraždit svou manželku a dceru 28. nebo 29. 7. 2013 v egyptské Hurghadě.

V České republice se elektrickým proudem nevraždí, až na jednu výjimku, a tak Vám chceme přiblížit pár případů pokusů vraždy právě elektrickým proudem.

Případ první – vyučený elektrikář Karel H. po hádce s manželkou a po nasypání uspávacích prášků do pití, si přinesl klubko drátů a po celou noc opakovaně do manželky pouštěl elektrický proud. Ráno manželce navlékl ponožky a zavolal rychlou záchranou službu. Na skutečnost, že se nejednalo o přirozenou smrt se přišlo ihned při pitvě, když byly sňaty ponožky a byly vidět zcela masivní popáleniny obou nohou (fotografii z etických důvodů nezveřejňujeme). Byl to jediný povedený ze známých případů vraždy elektrickým proudem. Karel H. za tento svůj ohavný skutek dostal 12 let odnětí svobody, který však nikdy nevykonal, protože jako vyučený elektrikář spáchal rovněž sebevraždu el. proudem.

Karel H. – zdroj ČTK

Případ druhý – dosud neznámý pachatel se v Brně – Žabovřeskách vloupal do trafostanice a ze zdroje vysokého napětí zavedl dráty do zaparkovaného automobilu. Poté, co majitel nasedl do vozu, elektrovodič začal jiskřit, ale muž zasažený el. proudem nebyl. Z místa se mu podařilo odjet a následně zavolal policii. 

Případ třetí – Lukáš K. svou nevěrnou manželku ve vaně topil a následně uškrtil, kdy se celou věc snažil zamaskovat hozením fénu do vany, jako nešťastnou náhodu. Opět při pitvě zlomená jazylka jasně prokázala, že příčinou smrti nebyl el. proud.

Zcela totožně jako v případu Petra Kramného rozleptané žaludky, či v případě Lukáše K. zlomenou jazylku v žádném případě a za žádných okolností nezpůsobí elektrický proud.

Lukáš K. zdroj ČTK

Případ čtvrtý – tento příběh je nejvíce podobný případu Petra Kramného. Petr Š. své manželce, která se ho chystala opustit, přiložil ve spánku jeden vodič na krk a druhý na nohu. Ale jak níže vidíte ve výrokové části rozsudku, manželka po zásahu el. proudem se probudila a pohnula, přerušila tak tok el. proudu a spokojeně žije dodnes. Petr Š. dostal za tento skutek 10 let, po odvolání 8 let nepodmíněně.

Jak je patrné i ze zahraničních zdrojů, el. proudem se víceméně vůbec nevraždí, natož 230V, protože se jedná o vraždu s velmi nejistým výsledkem. A s ohledem na proudové chrániče již dnes nepadá v úvahu, v detektivkách často zmiňované, hození fénu do vany, protože by se nic nestalo.

Jak vyplynulo z výpovědi znalce přes forenzní biomechaniku doc. Zdeňka Horáka u Krajského soudu v Ostravě dne 1. 12. 2022, k úspěšnému dovršení vraždy el. proudem je nutno oběť fixovat (spoutat), kdy však žádná taková známka na tělech Moniky a Klárky Kramných nebyla. Popřípadě je intoxikovat, což ani jedna toxikologie jak v Egyptě, tak v ČR neprokázala. Protože jinak nastane stav patrný právě z případu p. Šacha, že oběť pohybem přeruší tok el. proudu. Dalším důležitým faktorem je délka působení el. proudu, protože jak je patrno třeba z popravy Williama Kemmlera na el. křesle, který po prvotním impulzu několika tisíc voltů v trvání cca 17 vteřin, stále žil. 

Jak vyplývá z veřejných zdrojů, zcela fixovanému odsouzenci se na el. křesle do těla pouští od 500 do několika tisíc voltů po dobu nejméně 30 vteřin. I přesto se občas stává, že odsouzený po tomto úkonu ještě žije. 

Nepodařilo se nám ve veřejných zdrojích dohledat, že by naprostý laik dokázal el. proudem 230V usmrtit dokonce 2 osoby bez sebemenších stop nejen na tělech, ale i na orgánech, jak vyplývá z řízení o obnově řízení u KS v Ostravě. 

Nelze nepřipomenout vyjádření jednoho ze znalců, který konstatoval, že neví, jestli Petr Kramný zavraždil svou manželku a dceru, ale rozhodně to nebylo el. proudem.

Lze tedy konstatovat, že Petr Kramný je „nejúspěšnější“ vrah elektrickým proudem v historii ČR, anebo jsme svědky nevídaného justičního zločinu?

6 komentáře

 1. Luděk Spurný napsal:

  Já verzi o zabití proudem také nejsem přesvědčen. Formální vzdělání v oboru elektro sice nemám, ale roky jsem měl elektro jako koníček. Usmrtit někoho proudem není jednoduché, pan Kramný není odborník v oboru. Navíc, při vší úctě, na mě působí jako osoba spíše lehce podprůměrného intelektu. Napětí 240 V zdravého člověka běžně neusmrcuje. Elektrody by musel přiložit na správná místa aby proud procházel správnou částí těla. Navíc na tělech by musely být popáleniny v místě vstupu a výstupu. A s tím “otrávením” je to ještě složitější. Mému oboru je toxikologie velice blízká a tedy ze zde vyznám a aby měly rozleptané žaludky… Látka, která by byla schopna tohle udělat nejde “nenápadně” oběti podstrčit. Látky jako kyseliny nebo hydroxidy mají vesměs příšernou chuť a bylo by nutné je do oběti dostat násilím, navíc by měly popálená ústa. Mohou to způsobit např. i některé soli těžkých kovů, např. sublimát (chlorid rtuťnatý), ale ten má taky hnusnou chuť a nelze nenápadně podat. Jednoduše mě nenapadá žádná látka, kterou by bylo možno nenápadně podat, nezpůsobila by popáleniny úst, jícnu apod. a přitom “rozleptala žaludek”. I pan Kramný si zaslouží spravedlivý soud a ne lynč.

 2. Sylvie Salterova napsal:

  V České republice existují a používají se zákony z padesátých let které president Havel nikdy nezmenil!!!
  Spravedlnost v České republice neexistuje!!!
  Spravedliví soudci a soudy neexistuji!!!
  Takoví lidi jako je Josef Mares jsou Hrdinove
  Je to velice smutne
  Nespravedlnost,diskriminace ,závisti a neznalosti zakonu jsou charakteristicke prvky
  Českých lidi.
  Dokud se nezreformuje Česká Justice budou nevinni lidé odsouzeni a poslání do vězení.

 3. Petr Šach napsal:

  Rád bych poznamenal k odsouzení Petra Š. který byl stejně jako Petr Kramný usvědčen pouze soudním znalcem a to díky naprosté záměně objektivnímu zjištění jednoho z mnoha lékařů FN v Motole, který již pátý den po tzv. napadení, popsal fiktivní zranění jako zahojené, stejně tak všichni lékaři bezprostředně po tzv. útoku, zranění od el. proudu vyloučili. Přesto se znalec vyjadřuje, že ani 14 dní po napadení, její zranění není zahojené, sice je zas na jiném místě a v jiných roztečích, ale co už, když už si to někdo zaplatil, tak se to musí dotáhnout, děj se co děj a tak, funguje spravedlnost po Česku. Mimochodem, tak jak je Petr Kramný kouzelník, stejně takový je i Petr Š. když i jako vrah po odsouzení u rozvodu prokázal, že byl skvělý manžel, skvělý otec a stejně tak i velice slušným zetěm. A že by tedy vrah, neměl být tím hlavním důvodem z rozpadu jejich manželství? To spíš potvrzuje veškerá slova Petra Š. o jeho nevině, než to, že by se onu noc mohlo cokoli stát. A to jen uvádím to nejzávažnější, je to jako by snad ani neměl advokáta, což naštěstí u Petra Kramného se nestalo, jinak by se mohl z nějakou obnovou úplně rozloučit a celý trest, by musel odsloužit jako tomu bylo u Petra Š. A jen proto, že byl až příliš snadnou kořistí, díky jeho zdravotnímu stavu, se na něm skutečně justice vyřádila.

 4. Jiri napsal:

  Od začátku bylo vidět neobvyklé chování p. Kramného, které bezostyšně využili Blesk, AHA a další bulvár. Proč se tak choval nevím, ale stal se tak snadnou obětí bulváru. Z mého pohledu byl odsouzen na základě mediálního tlaku a doufám, že až bude osvobozen, tak stejně jak paní Věra Marešová (s nelichotivou přezdívkou Sestra Smrt) po zproštění obžaloby soudními procesy tyto plátky finančně velmi poškodí. A doufám, že v lepším případě je to finančně zlikviduje.

 5. MPav napsal:

  Soudkyně Gilová, stejně tak i znalci, kteří pomohli Kramného usvědčit, samozřejmě vědí, že se vražda nestala elektrickým proudem.
  Jsou však bytostně přesvědčeni, že Kramný vraždil – z řetězce nepřímých důkazů, a dalších důkazů, které nemohly být připuštěny u soudu z procesních důvodů.
  Pokud opustí linku “proud“, prohráli, protože v mnohem pravděpodobnější lince “otrava“ nikdy neprokáží úmysl, i kdyby prokázali přítomnost jedu. Z jejich pohledu je jedinou možností jak dosáhnout spravedlnosti ohnutí pravidel, což si bez problému omluví vyšším zákonem mravním. Přijmout to samozřejmě nelze, ale lze tu motivaci pochopit a využít při obhajobě.

 6. Zbyněk Šimůnek napsal:

  Jako vyučený mechanik spojů s bezpečnostní elektrikářskou zkouškou, mohu konstatovat, že v případě, že by byl pan Petr Kramný nadále – i po obnově procesu – ve vězení za vraždu el.proudem, rád bych ho po jeho konečném propuštění zaměstnal. Protože tak profesionálně úsěšného amatéra jsem dosud nepotkal. Myslím, že by ho v zahraničí ev.přijala i NASA, a to na opravu kosmických vozítek. Věřím, že média budou jeho kauzu sledovat, abych ev. nepřišel o tak skvělého spolupracovníka. Děkuji.

Napsat komentář