Rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky je prima facie nezákonné

Jak vypadá slibovaná transparentnost Kanceláře prezidenta republiky v praxi?


Spolek Šalamoun podal rozklad proti rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky, kterým bylo odmítnuto, dle zák. č. 106/1999 Sb., sdělit personální složení odd. milostí.


Za argumentaci Mag. iur. Pavly Kratochvílové, ředitelky Odboru právního Kanceláře prezidenta republiky, by nám bylo skutečně stydno.


S ohledem na naší argumentaci máme za to, že obsah našeho rozkladu může být využitý i pro futuro.

Napsat komentář