O Spolku Šalamoun

Spolek Šalamoun je nevýdělečná organizace, která své náklady hradí z dobrovolných darů svých členů a příspěvků dobrovolných dárců.  Spolek Šalamoun nepobírá žádné dotace ani v ČR ani v rámci EU. Činnost Spolku je brzděna trvalým nedostatkem finančních prostředků.

Pokud nám chcete přispět, zasílejte své příspěvky na č.úč 170718584/0300.


Jména dárců s jejich souhlasem zveřejníme na této webové stránce. Děkujeme.

Napsat komentář