Zkreslené znalecké posudky jsou ve veřejném zájmu

Motto: „Znalci ničí lidem životy“ – Otakar Motejl 2007

Spolek Šalamoun se již řadu let věnuje výkonu znalecké činnosti s velkou pečlivostí.

Jistě si pamatujete na neoprávněné užívání titulu Ph.D bývalým znalcem Jiřím Rulcem. Připomeňme si také legendární výrok znalce v oblasti odorologie Martina Kloubka: „Já u soudu nelžu, jen jim neříkám celou pravdu.“ Další případ se týká znaleckého ústavu, který nikdy nevznikl v kauze Petra Kramného a velká řada dalších.

Nedávno jsme se zaměřili na znalce v oblasti zdravotnictví, odvětví oftalmologie, prim. pplk. MUDr. Jana Velka. Přestože ve svých znaleckých posudcích používá hlavičku ‚Prim. MUDr. Jan Velek‘ a otisk pečeti s totožným označením, podle sdělení České lékařské komory vůbec nemá MUDr. Jan Velek, ev. č. 1120585153, primářskou licenci v daném oboru. Je zcela zjevné, že MUDr. Jan Velek si titul primáře neoprávněně přisvojil.“

„Znalec, který si neoprávněně přisvojil titul primáře, je mj., autorem posudku, v němž posuzovaný byl dle jeho názoru zcela slepý a proto nikdy nemohl přečíst smlouvy, které podepisoval. Následně z dokazování vyplynulo, že ‚slepý‘ posuzovaný téhož dne řídil motorové vozidlo, což paradoxně i posuzovaný sám potvrdil. I tak znalec řekl, že to pro něj není důležité, a že posuzovaný byl slepý.“ .(sic!)

V daném případě se na podivné praktiky ‚samoprimáře‘ MUDr. Velka zaměřilo i Ministerstvo spravedlnosti ČR. Příkazem ze dne 24. 1. 2023 byl pplk. Jan Velek uznán vinným z přestupku, že vykonával znaleckou činnost bez náležité odborné péče, a za jeho nepřezkoumatelný znalecký posudek byl potrestán pokutou ve výši 15 000 Kč. Nejedná se o žádný drakonický trest, protože znalec Velek účtuje za jeden posudek vyšší částku, než byla pokuta.

Z investigační činnosti vyplynulo, že nešlo o jednorázové pochybení či exces samoprimáře MUDr. Velka. Bylo zjištěno, že i mnoho dalších jeho znaleckých posudků, které nelze přezkoumat, trpí zcela totožnou neodstranitelnou vadou.

Z příkazu Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 5. 2024 vyplývá, že obviněný pplk. MUDr. Jan Velek byl uznán vinným. Ve znaleckých posudcích č. 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 48 a 49 neuvedl, z jakých dat při vyslovení závěru vycházel, jaké zdroje pro shromažďování dat použil a jak data odborně analyzoval. V důsledku těchto nedostatků je posudek nepřezkoumatelný, neboť z něj nelze zjistit, na čem jsou závěry založeny.

Chceme důrazně plédovat, že naše investigační činnost týkající se znaleckých posudků obviněného znalce MUDr. Velka ještě zdaleka není u konce.

Je třeba konstatovat, že obecně soudy nemohou hodnotit odborné znalecké závěry, neboť k tomu nemají potřebné znalosti. Přesto na základě vadných znaleckých posudků mohou být občané ČR odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody, k podmíněným nebo peněžitým trestům, nebo mohou řadu let snášet martýrium trestního řízení.

Daňový poplatník zaplatil za tyto znalecké posudky statisíce korun. Předpokládali jsme, že takový výkon znalecké činnosti ze strany samoprimáře pplk. MUDr. Velka by alespoň vedl k dočasnému pozastavení jeho znalecké činnosti kontrolním orgánem Ministerstva spravedlnosti ČR

Jak však vyplývá z příkazu ze dne 24. 5. 2024, kterým byl pplk. MUDr. Velek uznán vinným, kontrolní orgán – Ministerstvo spravedlnosti, podepsané ředitelem odboru soudních znalců a tlumočníků Mgr. Radomírem Čujanem, LL.M., zcela upustil od jakéhokoliv potrestání. Pokutu z roku 2023 ve výši 15 000 Kč považuje za dostatečnou s těžko uvěřitelnou argumentací, že obviněný, který pracuje jako lékař, „provozuje znaleckou činnost jako vedlejší výdělečnou činnost a vykonává ji pro orgány veřejné moci, tedy ve veřejném zájmu“.

Dle čl. 1 Ústavy České republiky je „Česká republika je demokratický a právní stát.“

Takže vítejte v právním státě

1 Comment

  1. Česká justice, je jako matrace.

Napsat komentář