Naprostá svévole soudkyně Mgr. Ivy Říhové

Naprostá svévole soudkyně Mgr. Ivy Říhové – ohrožení spravedlivého procesu

Praha,1. července 2024 – Spolek Šalamoun dnes upozornil na skandální postup soudkyně Mgr. Ivy Říhové, která nutí obžalovaného k účasti na hlavním líčení navzdory jeho závažnému zdravotnímu stavu. 

Vězeňský lékař potvrdil, že obžalovaný je schopen účasti na hlavním líčení pouze vleže na lůžku.

Zvukový záznam z jednání poskytuje děsivý obraz naprostého zvěrstva soudkyně Říhové, kde obžalovaný marně žádá, aby se líčení konalo bez jeho přítomnosti. 

Tento postup je v rozporu s čl. 7 Listiny základních práv a svobod, který zakazuje kruté, nelidské a ponižující zacházení.

Spolek Šalamoun také připomíná, že v roce 2008, kdy byla Mgr. Iva Říhová jmenována soudkyní, existovaly vážné pochybnosti o její způsobilosti. Bohužel, tyto obavy byly ignorovány.

„Nepamatujeme takový exces od 50. let minulého století,“ uvedl čestný předseda spolku John Bok. „Toto je děsivé svědectví o stavu české justice.“

Pro více informací a originální zvukový záznam z jednání navštivte zde.

Napsat komentář