Výzva k vyvození osobní odpovědnosti JUDr. Lenky Bradáčové

Dne 13. 1. 2021 vyzval spolek Šalamoun vrchní státní zástupkyni VSZ v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou k vyvození osobní odpovědnosti za postup v kauze soudce JUDr. Zdeňka Sováka.Stěžejním argumentem celé výzvy je veřejnosti zcela neznámý stav, kdy mnoho let duševně nemocný L. Kirschner ve snaze vyhnout se výkonu trestu, realizuje předstíraný převod peněz s druhým kriminálním živlem, a to ve výši 1,5 milionu korun, které mají skončit u JUDr. Sováka. Výsledek této akce je takový, že kriminálník L. Kirschner s kriminálníkem M. Bíbou realizují mezi sebou proplacení údajné zálohy v „kauze Metrostav“, a to však bez jakékoliv povědomosti JUDr. Sováka. Údajnou zálohu si mezi sebou předají a ta v plné výši zcela nenávratně zmizí, a to za monitoringu operativně pátracích prostředků Policie ČR.Tato a další okolnosti v nás budí důvodné podezření, že se tento převod udál zcela jinak, než se snaží právě vrchní státní zastupitelství v Praze popisovat a veřejně prezentovat.Celý text výzvy naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1jsjAuGA9GF7ZLE-gpg607ZKKWB969ll9/view?usp=drivesdk>

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun:
John Bok (předseda)
JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.(místopředseda)

Václav Peričevič (místopředseda)

1 Comment

    Napsat komentář