Tisková zpráva spolku Šalamoun – „kauza“ JUDr. Zdeněk Sovák

Spolek Šalamoun (dále jen SŠ) podal dne 14. 12. 2020 Generální inspekci bezpečnostních sborů podnět pro zahájení trestního stíhání na neznámého pachatele.

Podnět se týká věci obviněného soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeňka Sováka a jeho meritem je zcela neakceptovatelný únik informací ze spisu vybraným médiím.

Brojíme proti tomu, že ač je přípravné řízení zcela neveřejné, vybraná média každý den zveřejňují informace z této trestní věci, a to za stavu, kdy obviněnému a obhájcům nebylo dosud doručeno usnesení o vzetí do vazby, protože nebylo v písemné podobě vypracováno a dokonce jim ani nebylo umožněno nahlédnutí do spisového materiálu.

Považujeme za zcela neakceptovatelné, aby z trestního neveřejného spisu každodenně unikaly účelové a zkreslené informace, jejíchž cílem není nic jiného, než masivní dehonestační kampaň proti zkušenému trestnímu soudci, jehož mandát za 3 týdny doživotně skončí.

Jsme svědky zveřejňování naprosto nepravdivých informací o snahách JUDr. Zdeňka Sováka o prodloužení soudcovského mandátu či tvrzení, že rozhodnutí soudce trestního senátu Vrchního soudu v Praze v rámci odvolání je čistě individuální záležitostí. Obě tyto informace jsou jednoduše vyvratitelnými lžemi, o čemž se každý může přesvědčit sám prostým přečtením textu zákona.

Konstatujeme, že obviněný JUDr. Zdeněk Sovák se nachází ve vazbě z důvodu tzv. koluze, tj. aby neovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky. S naprostým zděšením poté každodenně sledujeme, že vybraní novináři kontaktují a vytěžují potenciální svědky, jejichž výpověď dosud nebyla procesně zachycena a ve veřejném prostoru tyto informace bez zábran publikují. Za daného stavu důvodům tzv. koluzní vazby absolutně nerozumíme.

Jedná se o naprosto neuvěřitelný exces publikování neoprávněně uniklých údajů s cílem veřejně lynčovat 70-letého soudce, kterému bylo pouze sděleno obvinění a z pohledu práva je naprosto nevinný.

Jde o nevídanou dysfunkci OČTŘ, kdy orgány jsou vázány mlčenlivostí a přesto zde probíhá vyšetřování doslova on-line, jehož výsledkem je volání veřejnosti po obnovení trestu smrti, zabavení veškerého majetku včetně majetku rodinných příslušníků a dalších extrémů.

Můžeme pouze doufat, že GIBS s ohledem na své personální obsazení něco vyšetří či zjistí pachatele z řad policie ČR, a to i přesto, že se z pohledu osoby, která informace novinářům poskytuje, jedná o trestný čin.

V rámci naprosté otevřenosti musíme zmínit, že JUDr. Zdeněk Sovák se dne 13. 12. 2020 stal členem spolku Šalamoun. Proces schvalování členství započal dne 3. 12. 2020, tedy o 2 dny dříve než byl JUDr. Zdeněk Sovák zadržen a následně vzat do vazby. Jedná se historicky o prvního člena SŠ, který byl přijat na základě drtivého hlasování členů SŠ, když se nacházel ve vazbě. SŠ apriori nezveřejňuje seznam svých členů, avšak v tomto případě jsme se rozhodli udělat výjimku, abychom se vyvarovali nařčení, že v této věci pouze podporujeme našeho člena.

Tímto vyjádřením chceme projevit podporu JUDr. Zdeňku Sovákovi v boji s těmito účelově zveřejňovanými dehonestacemi, avšak podporu v situaci, kdy je jednotlivci ze strany OČTŘ činěno takto zavrženíhodné příkoří, od nás může očekávat kterýkoliv občan, nehledě na jeho vztah ke SŠ.

Závěrem nutno zmínit, že postup některých zástupců OČTŘ a dokonce i kolegů JUDr. Zdeňka Sováka, je skutečně neslýchaným a alarmujícím signálem o stavu veřejné moci v České republice. V situaci, kdy se kauza nachází v přípravném řízení, a tyto osoby tedy nemají k dispozici spisový materiál, činit závěry ohledně možných výsledků trestního řízení je nejen předčasné, ale nadto zjevně v rozporu s principem presumpce neviny.

Vyzýváme každého k zamyšlení, zda by pro něho bylo akceptovatelné, aby docházelo k jeho veřejnému lynčování ze strany novinářů, kolegů i široké veřejnosti, a státní moc by jej připravila o všechny možnosti očistit své jméno, či alespoň rozporovat tato tvrzení, neboť jej omezila na osobní svobodě a odepřela mu k těmto informacím přístup. Do takto prekérní situace nebyli postaveni ani pachatelé válečných zločinů, a v řádně fungující demokratické společnosti nelze takovýto stav akceptovat.

V této kauze nejde „jen“ o jednotlivce, ale o dodržování zákonem stanovených pravidel ze strany OČTŘ, která jsou zde zcela flagrantně porušována, a toto nemůže a nesmí být v právním státě přijatelné.

Je zcela nezbytné, aby takto závažné úniky informací byly řádně vyšetřeny, a aby byly odpovědné osoby za tento exces postaveny před spravedlivý soud, nikoliv před rozzuřený dav vyzbrojený účelově zmanipulovanými „podklady ze spisu“.

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR

Šalamoun:

John Bok, předseda spolku

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.,

místopředseda spolku

Václav Peričevič,

místopředseda spolku

2 komentáře

  1. Maria Křepelková napsal:

    Naprosto souhlasím se vším, co se v tiskové zprávě Spolku Šalamoun píše. Je šokující, co všechno se o JUDr. Zdeňku Sovákovi veřejnost dozvídá na základě tvrzení recidivisty, je nepřípustné, aby byla veřejnost takto ovlivňována. Tento hon na čarodějnice připomíná padesátá léta, která měla nenávratně zmizet. Jako bývalá redaktorka České televize a Českého rozhlasu jsem šokována prací některých novinářů, kteří takto bez důkazů ovlivňují veřejné mínění. Samotné zatčení JUDr. Zdeňka Sováka je jak ze špatného amerického filmu a uvalení vazby na velmi nemocného člověka zvláště v dnešní coronavirové době je opravdu absurdní. JUDr. Zdeňka Sováka znám z devadesátých let, kdy jsme spolu často natáčeli o mládeži na hraně zákona a zůstali jsme přáteli, kteří se jednou za pár měsíců sešli na kávě. Samozřejmě nemohu tušit, co udělal či neudělal, ale naprosto bezpečně vím, že mnohá veřejná tvrzení jako například, že chtěl být asistentem po skončení mandátu, jsou zcela nepravdivá, protože na společné procházce s mou fenkou jsme si povídali o tom, co bude dělat, až půjde do důchodu a on mi o této možnosti řekl, a vyjádřil se, že o toto nemá vůbec žádný zájem. Jsem přesvědčena, že jde o záměrnou likvidaci JUDr. Zdeňka Sováka. Proč, to bych opravdu ráda věděla.

Napsat komentář