Vnitrák a ex znalec Rulc snad již naposledy

Spolek Šalamoun upozorňoval na případ ex znalce Jiřího Rulce, který v rámci zvýšení své věrohodnosti neoprávněné využíval titul Ph.D., ač věděl a musel vědět, že jej užívá zcela v rozporu se zákonem č. 111/1998 Sb., o Vysokých školách.

Zděšení též vyvolala ta skutečnost, že původně Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D., vypracoval desítky znaleckých posudků z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie, pro účely trestního řízení, jako podklad pro rozhodnutí soudu.

Ministerstvo nespravedlnosti sice titul Ph.D., Jiřímu Rulcovi odebralo, ale znalecké posudky, jako podklad pro rozhodnutí soudu nechalo v platnosti.(sic!) Následně “ znalec“ Rulc raději ukončil svou znaleckou činnost, aby nebyl potrestán.  Více zde.

Výkon znalecké činnosti je často terčem kritiky Spolku Šalamoun a případ Jiřího Rulce je učebnicovým příkladem jaký Augiášův chlév v této oblasti panuje. 

Když na oficiálních stránkách www.mvcr.cz lze podobných příkladů dohledat řady

Ještě větší zděšení vyvolala skutečnost, že osoba s takovou morální integritou se externě, na dohodu o provedení práce, na Ministerstvo vnitra potají vrátila, jako vedoucí kontrolních skupin Odboru bezpečnostního výzkumu státu.

Na základě interpelace, kterou inicioval Spolek Šalamoun ministr vnitra a dokonce 1.místopředseda vlády Vít Rakušan alibisticky odpověděl, že je vše v naprostém pořádku, sluncem zalité, protože Jiří Rulc prokázal své znalosti a dovednosti během své činnosti jako příslušník Policie ČR.

Neoprávněné užívání vysokoškolského titulu není trestný čin a za určitých podmínek jej lze kvalifikovat jako přestupek, ale z našeho úhlu pohledu je situace jiná a to v rámci poučení a znalecké doložce, při vypracování znaleckých posudků, které slouží jako podklad pro rozhodnutí soudu. Podařilo se nám ověřit, že právě Jiří Rulc urgoval a to opakovaně příslušný soud k vydání nové znalecké pečeti s titulem Ph.D., kterou následně verifikoval znalecké posudky, ač věděl a musel vědět, že že jej užívá zcela v rozporu se zákonem.

Pro plné pochopení stavu chléva na Ministerstvu vnitra je potřeba připomenout, že hoštapler s tituly Jiří Rulc byl členem komise ministra vnitra pro udílení ceny za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. (zdroj www.mvcr.cz), což snad už není ani vtipné.

Tak jak je v České republice notorietou, nikdo žádné přestupkové řízení ani nezahájil, ale jistě bude zajímavá bezpečnostní prověrka „vnitráka“ Rulce a to s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu 4 As 21/2015.

Jistou naději o konci „vnitráka“ Rulce na Ministerstvu vnitra dává poslední věta odpovědi Víta Rakušana: „Co se týče v úvodní části zmíněné dohody o pracovní činnosti Ing. Bc. Jiřího Rulce, která je platná do 31. prosince 2023, byl jsem informován, že po tomto datu již nebude prodloužena ani obnovena

Jsme mírně ostražití a pečlivě budeme monitorovat, aby se od 1. 1. 2024 nestal Jiří Rulc zaměstnancem Odboru insolvenčního a soudních znalců na Ministerstvu spravedlnosti.

Vítejte v právním státě.

Václav Peričevič

1 Comment

  1. Zbyněk Šimůnek napsal:

    Jakoby stále platilo ono postkomunistické heslo z nálepek na zápalkách: „Soudruzi, udržujte pořádek, pořádek udrží nás!“ Jen je potřeba zjistit, jak si kdo ten „pořádek“ představuje. Poté, co jsem dostal drakonickou pokutu od Plzeňského (50.000 Kč) a následně Ústavního soudu, (25.000 Kč) za údajně nevhodný způsob kritiky, když jsem obhajoval otce pěti(!) dětí, který byl předsedou Unie otců ČR vím nesporně, že tu právní stát absentuje. Šlo podle mne zajisté o proces p o l i t i c k ý. JUDr. Kateřina Šimáčkové, zpravodajka v té věci, která se tak ráda ohání svobodou informací, tehdy vyloučila ze svojí tiskové besedy přítomná média, která by s tímhle prosoudcovským paskvilem nesouhlasila a připustila na TB jen svoje mediální pusinky, typu Babišovských podlézavců z Dnes ap. Třebaže ČTK vydala zprávu zcela objektivní, (a patří jí moje uznání), ostatní jmenovaní pisálkové, tedy „přátelé justice“ mne hrubě pošpinili. Přitom ještě nedávno na Českém rádiu Plus si jakýsi diskutér, předseda Unie soudců Jirsa stěžoval, že mají pořád málo(!!!) peněz, a to navzdory tomu, že se u nás soudci přemnožili jako králíci.Kdo to má platit. Vždyť je to dnes v ČR hrubá nestoudnost. Nedivím se vůbec, že lidé soudnictví nevěří a volám: Tátové, na jejichž dětech soudci a zhola zbytečné OSPODy parazitují, spojte se. Soudci narušují intergenerační solidaritu, likvidují citový vývoj dětí, a tak posléze jen přeplňují kriminály. To má být ta péče státu o RODINU? Proč to jde jinde, v civilizovaných zemích a ne u nás? Jak to, že se Unie soudců ani trochu nestydí? Hanba české „spravedlnosti“!

Napsat komentář