Spolek Šalamoun doplnil své trestní oznámení vůči znalcům v kauze Kramný

Ve světle všem nám známým skutečnostem podal Spolek Šalamoun dne 30. 7. 2017 (skutečně se nejedná o překlep) trestní oznámení pro důvodné podezření ze spáchání zločinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, proti důvodně podezřelým doc. MUDr. Františku Vorlovi, CSc., bývalému soudnímu znalci a přednostovi soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., MUDr. Zdeňku Šenkýřovi a MUDr. Evě Tomáškové, tedy autorům tzv. revizního znaleckého posudku v kauze Petra Kramného.

Přes mimořádnou snahu ostravské policie věc „nevyšetřit“, Spolek Šalamoun byl v této věci na jaře roku 2022 (Sic!) tedy po 5 letech podat vysvětlení, kde následně doložil e-mailovou komunikaci s prof. Pekka Saukkem z Univerzity of Turku, na kterého autoři revizního znaleckého posudku odkazují, jako na autora publikace Knight’s Forensic Pathology, jako na autoritu s ohledem na údajnou proudovou stopu na krku Moniky Kramné. Z poskytnuté emailové komunikace mezi Spolkem Šalamoun a prof. Pekka Saukkem vyplývá, že závěry důvodně podezřelých znalců z Českých Budějovic jsou nepřesné a zkreslené.

Dne 10. 12. 2022 doplnil Spolek Šalamoun své trestní oznámení proti důvodně podezřelým autorům tzv. revizního znaleckého posudku a to na základě skutečností, které vyplynuly u veřejného zasedání u Krajského soudu v Ostravě a to výslechy znalců, prof. MUDr. Ivo Šteinera CSc., doc. MUDr. Et MUDr. Alexander Pilina CSc., doc. Ing. Zdeněk Horáka, Ph.D., a MUDr. Zdeněk Šňupárka, které jednoznačně a kategoricky podporují náš podnět ze dne 30. 7. 2017, že ze strany autorů tzv. revizního znaleckého posudku, doc. MUDr. Františka Vorla, CSc., MUDr. Zdeňka Šenkýře a MUDr. Evy Tomáškové dle našeho názoru došlo k naplnění skutkové podstaty zločinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku.

MUDr. Eva Tomášková – zdroj Nemocnice ČB a.s.

Za zcela učebnicový příklad bránění spravedlnosti v kauze Kramný je nutno označit skutečnost, že náš podnět je již prošetřován více jak 5 let, což za 28 let naší činnosti nepamatujeme.

Obsah doplnění Spolku Šalamoun ze dne 10. 12. 2022 naleznete níže.

Spolek Šalamoun


sídlo: Praha 4 – Záběhlice, U Mlýna 2232/23
korespondenční adresa: Novákových 25/857, Praha 8, 180 00
IČ 63837714
registrace pod sp. zn. L 6401 u Městského soudu v Praze
www.spoleksalamoun.com
ID datové schránky: g4kvibk
e-mail: spoleksalamoun@spoleksalamoun.com

Policie České republiky

Městské ředitelství policie Ostrava

30. dubna 1682/24
729 21 Ostrava

K č. j. KRPT-257839-184/TČ-2017-070779-0966V Praze dne 10. prosince 2022

datovou schránkou

Doplnění trestního oznámení

Spolek Šalamoun dne 30. 7. 2017 podal trestní oznámení pro důvodné podezření ze spáchání zločinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku, proti důvodně podezřelým doc. MUDr. Františku Vorlovi, CSc., bývalému soudnímu znalci a přednostovi soudně lékařského oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., MUDr. Zdeňku Šenkýřovi a MUDr. Evě Tomáškové, které je vedeno pod sp. zn. KRPT-257839/TČ-2017-070779-0966.

Ve dnech 29. 11. 2022 a 1. 12. 2022 probíhalo u Krajského soudu v Ostravě veřejné zasedání o návrhu na obnovu řízení v trestní věci ods. Petra Kramného pod. sp. zn. 30 Nt 1863/2022.

Ve dnech 29. 11. 2022 a 1. 12. 2022 na základě vypracovaných znaleckých posudků vypovídali u soudu znalci prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc, doc. MUDr. Et MUDr. Alexander Pilin CSc., doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., a MUDr. Zdeněk Šňupárek z jejích výpovědí vyplynuly skutečnosti důležité pro trestní řízení proti důvodně podezřelým, které zcela zásadně podporují naše původní trestní oznámení ze dne 30. 7. 2017.Vyzýváme policejní orgán, aby si neprodleně vyžádal protokol o hlavním líčení z 29. 11. 2022 a 1. 12. 2022 a totožně si vyžádal zvukových záznam ze shora uvedených dnů ve věci 30 Nt 1863/2022, vedené u Krajského soudu v Ostravě a obé přiložil jako doplnění k našemu původnímu oznámení, ze dne 30. 7. 2017.Spolek Šalamoun


John Bok, čestný předseda

za výbor Spolku Šalamoun:

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.
Mgr. Šimon Mach

2 komentáře

  1. Petr Šach napsal:

    Vůbec mě nepřekvapuje, že si i z Kramného udělali obětního beránka, vždyť přeci Česká policie dokáže i nemožné a tak, přes to že je ve světě určitý standard, který se státy vzájemně domluvili plnit, je tomu i u domácích rozvodů el. energie. Tedy i elektřiny v zásuvkách. Dnes je zcela vyloučené, aby se komukoli z domácích zásuvek, přihodil smrtelný úraz, protože je pro každou zásuvku v hlavním rozvaděči, většinou v barvě žlutá, tzv. proudový chránič, neboli proudová ochrana a to platí i v hotelích. Tyto chrániče, jsou právě proto, aby už nedocházelo k nechtěným úrazům, natož ke smrti nešťastných lidí. Tedy, kdo má v baráku, elektřinu v pořádku, nemůže k žádným vraždám docházet. To, že se na tuto pro mě osobně nejdůležitější věc, každý znalec vykašlal, je stejné jako by úmyslně a vědomě lhal. Osobně mám úplně stejnou zkušenost, jako Petr Kramný, jenomže já jsem zdravotně hendikepovaný a ještě na vše úplně sám. Proto mi nezbylo nic jiného, než si celý ten smyšlený trestní čin odsedět a až po propuštění, si začít zajišťovat důkazy, což je finančně neskutečně nákladné a až potom, se začít zabývat žádostí o obnovu procesu. I v mém případě, mělo dojít k pokusu o vraždu, ale to by bylo jako jít někoho zavraždit gumovým nožem a jediné co by se stalo, bylo by to, že vypadnou jističe! Tedy, vraždit je nemožné! I umě se do věci zapojili policajti až 14 dní po údajném pokusu a to mě nejprve ta poškozená, navštívila v nemocnici, kde jsem byl, protože jsem psychicky nedokázal ustát několikaměsíční tlak od ní a jejích rodičů, protože pointou všeho bylo předem připravený způsob, jak mě vyprovokovat, k nějakému jejímu napadení a potom by šla na policii, aby měla důkazy k soudu pro rozvod, k soudu pro péči o syna, protože jsem to byl já, kdo se pro něj dokázal obětovat a když to bylo nutné, klidně jsem přerušil dálkové studium, abych byl neustále s ním, neboť se u něj projevila epilepsie se záchvaty. Již v minulosti prokázanou. Rodičům, šlo o vyplacení mě z domu, do kterého jsem investoval nemalé peníze na rekonstrukci, ale oni chtěli, abych si zabalil igelitku, nechal přístavbu ladem a vypadl z jejich nemovitosti. Manželka, která mě přemluvila i k tomu, k čemu jsem nikdy neměl důvěru, tedy k manželským poradnám, tak ta mě přemluvila, abychom jednu takovou navštívili, i když mě zahýbala už Tři roky na zpět s nějakým rozvedeným chcípáček, který se i u soudu musel schovávat a dělat ze sebe utajeného svědka, ale tyto skutečnosti vyplavali na povrch až po několika měsíčním odsouzení, u rozvodového řízení a já o jeho existenci d inkriminovanou dobu, neměl ani ponětí. Takže jsem si řekl, že i když jsem se začal zabývat případným rozvodem a navštívil jsem několik úředních institucí, především ohledně syna, proč bych ještě nezkusil něco co by nám mohlo manželství zachránit a i do té poradny jsem jednou jedinkrát s manželkou zašel, ale už i tam, se manželka chovala velice divně, když osobě, která nás při prvním sezení vyzpovídávala, nechtěla říct, že už má někoho dlouhodobě. A ani zde mi nedokázali na mojí žádost poslat protokol z tohoto sezení. A co je vůbec zvláštní a jen dokazuje vše co jsem kdy řekl já, jsou fakta, že ani SPŠ Elektrotechnická Fr.Křižíka mi nechtěli poslat kopii lékařské zprávy, kde je od lékařky napsané, Péče otce nutná a kterou jsem této škole dal jako přílohu k mojí žádosti o přerušení studia, já jí chtěl k soudu který řeší péči nezletilého, ale i z této školy mi přišla neskutečná odpověď, že nic takového nemají a že do dnes ode mě jim nic nepřišlo, jenomže já mám i dnes z CD kopie těchto zpráv, takže jedinou logickou úvahou mi vychází, že i zde na této škole někdo loboval, aby se veškerá korespondence skartovala. A to je pořád jen zlomek faktů, z mého sestřihu, nejzásadnější je pochybení soudních znalců a u každého jde o vědomé a úmyslné, tedy vědomě a úmyslně mě poškodit, soudní znalec z medicíny, žongluje se závěry všech skutečných lékařů, kteří měli možnost prohlídky mojí manželky ihned po tom, co se zbytkem její rodiny, spustili tuto hysterickou lavinu o pokusu o vraždu a musel to být pokus o vraždu, protože byla nutná i vazba, jenomže v tom jsem jim udělal časovou mezeru a tak tuto využili k pořádné přípravě, dokonce i k přestavbě nábytku na místě tzv. pokusu. Odstranění několika elektrických zařízení a protože mi vyšetřovatel nikdy neumožnil vstup do domu a na údajné místo činu, mohu se domnívat, že provedli i zásah do elektrorozvaděče. Jenže to nemohu potvrdit, protože soudní znalec z oboru elektro, nebyl schopný ani rozšroubovat krytky zásuvek, aby se podíval, jak jsou dráty zapojeny, takže těžko říct, jestli se zabýval elektřinou na místě činu vůbec a jeho posudek byl pouze citací norem, z učebnic, kde udával i jak dlouho bych musel udržet manželku pod proudem, abych jí vůbec něco udělal. Jenomže se nikdo nezabýval, že ona spala v klidu a bez uvázání, nebo jiném způsobu omezení v pohybu a pouhým milisekundovým dotykem dvou vodičů, nelze nikomu udělat viditelné poranění, takže každý z nich moc dobře věděl, že jde o nesmysl, že nic neodpovídá podmínkám, způsobu ani možnostem a přesto si uplácali pohádku o bláznovi, co chodí po Stodůlkách s flexo šňůrou a pere to do manželek, hlava nehlava. Ty příběhy jsou jako z pohádek samotného mistra nevím kde si zakoupil všechny tituly Ing pplk. Mareše, ale když jsem si dal dohromady všechny jeho poslední veřejné vystoupení v ČT24 a nakonec zpráva jak si přijde nějaká státní knihovna ve spolupráci s ČTK k 10.000.000,-Kč v roce 2023. tak mi konečně došlo, kdo a zač si pomůže ke klidnému pracovnímu postu, za nemalou výplatu, aniž by se musel ještě nechat kupovat takovými lidmi, jako byl můj tchán G. Takže i když máte v ruce lékařské zprávy, skutečných lékařů z fakultní nemocnice v Motole a šlo o internista, chirurgie, neurologie a dokonce i kožní , kteří vyšetřili pacientku bezprostředně po nefingovaném poranění, které bylo evidentně mechanického původu a nikoli elektřinou, stačí dva soudní znalci, kteří přijdou po 14 dnech a vše vyřeší k potřebám uplaceným policajtům a soud, proč, proč by se vůbec něčím zabýval, když mi sama soudkyně při líčení řekla do očí,“ já si ten spis budu muset přečíst“, tak od někoho takového chcete očekávat poctivě odvedenou práci??? Soudci jsou zlo, je to pořád bolševické zlo, které se po 1989 nijak nezměnilo a ani nemohlo, protože je politici nechali bez jediného potrestání, bez jediného vyloučení z této profese, z profese které zcela legitimizuje i vraždy ve věznicích, protože za tu dobu, co jsem si užil 7 let a projel republiku křížem krážem, tak jsem zažil i několik úmrtí několika odsouzených a nebýt toho, že se ve věznicích změnil přístup dozorců, určitě bych byl dnes dalším z těch mrtvých v seznamu. Protože i přes moje veškeré trest. oznámení, stížnosti i žádosti, mě ani jednou jedinkrát, neodvezli na kontrolní vyšetření na Onkologii, přesto, že jsem měl několik relapsů této nemoci v minulosti. A stejně to nikoho nezajímalo. Naopak, jediné čím se někdo zabýval, byl až příbramský soud a to tím, že na mě po propuštění, podal návrh na exekuci ředitel věznice, za uhrazení nákladů za výkon trestu, no a aby to zase nebylo poctivé, Příbramský bolševický soud, mě odsoudil k zaplacení výkonu trestu a to i toho, co jsem v minulosti zaplatil, protože si ty peníze věznice vždy automaticky strhnuli. Tak to je moje první seznámení se se soudní mocí v novodobé historii ČR. Nikdy v minulosti jsem nebyl ani u výslechu, natož odsouzen a přes to, jak je jednoduché i když nákladné, se někoho zbavit aniž bych si sám ušpinil ruce. Bohužel pro mě, si za to z části můžu i sám, protože jsem žil na 100% v jistotě, že proto aby mě nikdy nikdo do takové situace nedostal, stačí žít poctivě, nekrást, nikomu neubližovat a když to jenom trochu jde, při každé příležitosti pomáhat druhým. Takže, jediné co jsem si vzal do života, je dnes již 100% paranoia a to, komu ještě pomohu, si ztraceně dobře rozmýšlím, protože se do vězení už nikdy nechci podívat a jestli ano, tak jedině s klečemi od brány v ruce. A to se stalo v roce 2004.

  2. Zbyněk Šimůnek napsal:

    Falšování, ale také zneuznávání „nehodících se“ soudně znaleckých posudků – je v české justicu domovem. Čeští otcové mají se soudními znalci z tzv.“opatrovnických“ procesů bohaté zkušenosti. Stačí se podívat do Plzně, jaké tam panují poměry! Co všechno si vymyslí takový soudní znalec Krch (v kolektivu rovných oblíben), na předsedu Unie otců Papaziana… Když to kritizujete, tak přes míru přičinlivý předseda soudu uloží kritikovi drakonickou pokutu padesát tisíc korun(!) Jak takovými soudy nepohrdat, když to ještě i ÚS ČR přikryje? Pokutu snížil, namísto aby ji zrušil, na pouhou bpolovinu. „Běda národu, který vmá takové soudce!(TGM).

Napsat komentář