„Lupiči“ ze zlatnictví v Uherském Hradišti z roku 2015 jdou znovu před soud

Ve středu 21. 9. 2022 od 9.30 hod. začne v budově Krajského soudu ve Zlíně (v jednací síni č. 202) hlavní líčení s údajnými „lupiči“ ze zlatnictví v Uherském Hradišti, kteří jej měli vyloupit v roce 2015.

KS ve Zlíně

Spolek Šalamoun tento případ monitoruje řadu let, zejména s ohledem na skutečnost, že stěžejním důkazem není nic jiného než pachová stopa.

V původním řízení senát 69 T soudce Jiřího Dufka odsoudil Miloše Zezulu a Martina Skalického k trestům odnětí svobody v trvání 5 a 8 let nepodmíněně. Toto rozhodnutí následně potvrdil Vrchní soud v Olomouci a Nejvyšší soud následně jejich dovolání odmítl.

Miloš Zezula a Martin Skalický pobyli ve výkonu trestu více než 2 roky!!! 

Následně všechny rozhodnutí zrušil Ústavní soud a Miloš Zezula i Martin Skalický byli po více jak 2 letech propuštěni na svobodu. Unikátní na této trestní věci je, že nepamatujeme případ, kdy by v jedné trestní věci Ústavní soud ČR rozhodoval 2x v rozmezí 37 dnů (Nález IV. ÚS 2773/20ze dne 15.2.2022 a nález IV. ÚS 1986/21 ze dne 22.3.2022.). Nálezy konstatoval, že jak v původním řízení, tak v řízení o obnově řízení bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu.

Dle našeho názoru se jedná o jediný Nález v trestní věci v roce 2022, na základě kterého byly zrušeny všechny odsuzující rozsudky a odsouzení byli z toho důvodu propuštěni z výkonu trestu, což značí mnohé.

Ústavní soud ČR nebývale tvrdě zkritizoval postup obecných soudů např. v bodě 57: „

Nutno dodat, že i v případě, že by postup orgánů činných v trestním řízení při provádění důkazu metodou pachové identifikace z hlediska požadavků kladených právní úpravou i judikaturou obstál, představovaly by pachové stopy jen jediný nepřímý a podpůrný důkaz, na jehož výlučném základě by nebylo možno dospět k uznání viny stěžovatelů„. Zdroj:  Nález IV. ÚS 2773/20 ze dne 15.2.2022 

Nálezy Ústavního soudu ČR se však soudci Dufkovi evidentně nelíbily a proto, zcela nepředvídatelně, učinil krok, kterým doslova překvapil i zkušené právníky ze Spolku Šalamoun, kdy opatřením ze dne 4. 4. 2022 přibral znalce z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie Bc. Ing. Jiřího Rulce, Ph.D., který se měl mj. vyjádřit k těmto otázkám:

– ze znaleckého – technického hlediska se vyjádřit k pojmu „vědecké poznatky“,

– zda a jak se tyto vědecké poznatky vyvíjely během období,

– zda byl tímto důvodem takový vývoj vědeckých poznatků,

– vyhodnotit, zda tento postup reflektoval tehdejší aktuální vědecké poznatky v oboru

– seznámit se se znaleckým posudkem vypracovaným Českou zemědělskou univerzitou pod č. ČZD: 1/1/2020, vyjádřit se k závěrům v něm prezentovaným, jakož i k metodologickému postupu vedoucímu k jejich přijetí,

– pokud to znalci jeho informace dovolují, vyjádřit se k vědecké praxi autorů výše citované Zprávy ČZU,

– vyjádřit se z vědeckého hlediska k možnosti nevědomého ovlivnění psa psovodem,

a k dalším…

Soudce Jiří Dufek je dlouholetý a zkušený předseda senátu, který i jako zkušený soudní praktik v oboru trestního procesu samozřejmě dobře ví, že Jiří Rulc jako znalec – fyzická osoba nemůže hodnotit (přezkoumávat) závěry znaleckého ústavu, který je zapsán v odd. II znaleckých ústavů, tedy jako znalecký ústav oprávněný k posuzování zvlášť závažných případů, hodných vědeckého posouzení. Obdobně se nemůže znalec Jiří Rulc vyjadřovat k žádným vědeckým poznatkům, protože není vědec, vědcem nikdy nebyl a drtivou většinu vědeckých poznatků ani nemůže znát, protože je indisponován vědeckou (ne)znalostí.

soudce Jiří Dufek
Soudce Jiří Dufek

I na základě aktivit Spolku Šalamoun vyšlo najevo, že znalec Jiří Rulc, jako bývalý vrchní rada na Ministerstvu vnitra, je „hoštapler“ s tituly a není schopen legitimní nabytí akademického titulu Ph.D. vůbec doložit, což je zcela neakceptovatelné selhání nejen lidské, ale i profesní. Nastal zcela předvídatelný stav, že Ministerstvo spravedlnosti oficiálně potvrdilo, že provedlo změnu zápisu v seznamu znalců, který vede, a znalci Jiřímu Rulcovi akademický titul Ph.D. v seznamu znalců vymazalo. (Zdroj).

Rulc
znalec Jiří Rulc

Dne 21. 9. 2022 v jednací síni č. 202 Krajského soudu ve Zlíně nastane zcela bezprecedentní stav, že znalec a „hoštapler“ s tituly Jiří Rulc bude obhajovat svůj znalecký posudek, který nese např. znaleckou pečeť s titulem Ph.D., kdy vůbec není schopen doložit jeho legitimní a zákonné nabytí a dle sdělení Ministerstva školství jej nemůže ani používat (Zdroj) s vědomím toho, že není a nikdy nebyl žádný vědec, že není ani autorem žádného odborného článku v dané problematice, natož s impakt faktorem. Ale hlavně se bude vyjadřovat k vědeckým poznatkům vůči skutečným vědcům, kteří nejenže mají řádné akademické tituly, ale v součtu možná i tisíce odborných článků s impakt faktorem. (Zdroj)

Z taktických a jiných důvodů nemůžeme ani naznačovat, ale nejspíš nás čeká u hlavního líčení dne 21. 9. 2022 řada překvapení a jsme v naději, že dle zásady oficiality a legality bude intervenující státní zástupce KSZ ve Zlíně v „kondici“ a neprodleně začne konat.

Napsat komentář