Znalci J. Rulcovi byl odstraněn titul Ph.D. v seznamu znalců

„Soudní znalci ničí lidem život.“ – Otakar Motejl

Ministerstvo spravedlnosti oficiálně potvrdilo, že provedlo změnu zápisu v seznamu znalců, který vede, a znalci Jiřímu Rulcovi akademický titul Ph.D. odstranilo!!! Nastává bezprecedentní situace.

Sdělení MSp – ve věci Jiřího RulcePrávě na základě Jiřím Rulcem neoprávněně používaného titulu Ph.D., předseda senátu KS v Brně pobočka Zlín, dne 4. 4. 2022 přibral opatřením Bc. Ing. Jiřího Rulce, Ph.D. – znalce z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická odorologie, aby se ve znaleckém posudku vyjádřil mj. k těmto otázkám:

– ze znaleckého – technického hlediska se vyjádřit k pojmu „vědecké poznatky“,
– zda a jak se tyto vědecké poznatky vyvíjely během období,
– zda byl tímto důvodem takový vývoj vědeckých poznatků,
– vyhodnotit, zda tento postup reflektoval tehdejší aktuální vědecké poznatky v oboru
– pokud to znalci jeho informace dovolují, vyjádřit se k vědecké praxi autorů výše citované Zprávy ČZU,
– vyjádřit se z vědeckého hlediska k možnosti nevědomého ovlivnění psa psovodem, a k dalším…

Znalec Bc. Jiří Rulc skutečně znalecký posudek, kde se vyjadřuje k vědeckým otázkám a poznatkům, vypracoval, ač věděl a ví, že žádným vědcem nikdy nebyl! Tento znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí s titulem Ing. a zejména Ph.D.! Znovu plédujeme, že například v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 3417/2016 ze dne 26.9.2018 Nejvyšší soud konstatoval, že ustanovení znalce, který nemá potřebnou míru kvalifikace, je způsobilé vyvolat pochybnost o správnosti znaleckého posudku. Jakkoliv NS tento závěr vyjádřil v řízení civilním, tím spíše tento závěr platí analogicky také pro řízení trestní.

Rulc
Znalec Jiří Rulc – zdroj epochatimes.cz

Manýry soudce Dufka

Soudce Jiří Dufek je dlouholetý a zkušený předseda senátu, který jako zkušený soudní praktik v oboru trestního procesu samozřejmě dobře ví, že Jiří Rulc jako znalec – fyzická osoba nemůže hodnotit (přezkoumávat) závěry znaleckého ústavu, který je zapsán v odd. II znaleckých ústavů, tedy jako ústav oprávněný k posuzování zvlášť závažných případů, hodných vědeckého posouzení. Obdobně se nemůže znalec Jiří Rulc vyjadřovat k žádným vědeckým poznatkům, protože není vědec, vědcem nikdy nebyl a drtivou většinu vědeckých poznatků ani nemůže znát, protože je indisponován vědeckou (ne)znalostí.

Soudce JUDr. Jiří Dufek

Nyní navíc vyšlo najevo, že znalec Jiří Rulc, jako bývalý vrchní rada na Ministerstvu vnitra, je „hoštapler“ s tituly a není schopen legitimní nabytí akademického titulu Ph.D. vůbec doložit, což je zcela neakceptovatelné selhání nejen lidské, ale i profesní.
Pro dokreslení.
Na otázku předsedy senátu: Uveďte svou vědeckou praxi.
Odpověď: Byl jsem členem kynologického kroužku.

Vítejte v právním státě.

1 Comment

    Napsat komentář