Mezinárodní konference k posílení práv nevinných v Ženevě 8. 3. 2024 za účasti Spolku Šalamoun

Cílem této konference je tlak na OSN, aby přijala opatření k dalšímu
rozvoji mezinárodního práva na pomoc nevinným ve vězení.


Konferenci pořádají:Geneva Human Rights Platform with the European Innocence Network, University of Cincinnati College of Law, Ohio Innocence Project, Projet Innocence Suisse, Duke Law Center for International and Comparative Law and the Duke Law Wilson Center.

Poprvé v historii pozvání dostal i Spolek Šalamoun, aby referoval ve velmi bohatém programu o vymahatelnosti práv nespravedlivě odsouzených v České republice. Jsme totiž jediný zástupce ze zemí tzv. východní Evropy, který na konferenci vystoupí, což je mimořádně prestižní záležitost.

Můžeme prozradit, že to bude pro naše „imperialistické“ přátele velké překvapení a zcela výjimečně naznačím.

Dle oficiálních zdrojů Innocent projectu v USA se podařilo v roce 2021 dosáhnout osvobození a propuštění z výkonu trestu u 381 odsouzených, převážně podle nových testů DNA (zdroj WIKI).

V České republice bylo povoleno nápadem u Krajských soudů (tresty vyšší jak 5 let) za roky 2009 – 2022 (včetně) 12 případů obnov řízení.
Z těchto 12 obnov skončilo 11 znovu odsouzením a jediné zproštění viny bylo v roce 2013 za ekonomický trestný čin se sazbou odnětí svobody 48 měsíců (4 roky – nepodmíněně).

V České republice nebyla ve sledovaném období povolena a následně zproštěna vina u trestu vyšším jak 48 měsíců, natož u trestu výjimečného, nebo doživotí.

Z těchto tvrdých dat, jejichž pramenem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, je zcela zřejmé, že máme (minimálně v Evropě) nejdokonalejší justici a nepochybně to bude pro naše partnery z celého světa velkým překvapením.

Součástí vystoupení Spolku Šalamoun bude též interview pro světoznámého filmaře Barryho Rowena o stavu české justice.

Jedním z našich dalších cílů na konferenci, je informovat naše zahraniční přátele a média o konkrétních kauzách (případ Petra Kramného, pachové stopy, znalecké posudky etc.), které jsou učebnicovým příkladem dysfunkce české justice.

Recipročně chceme pozvat jako budoucí členové „Innocent Project Network“ naše přátele do České republiky k podobné konferenci, jako se koná v Ženevě, avšak s návštěvou jednání soudu, kde se bude projednávat případ obnovy řízení, protože v rámci přijímacího řízení nám některé skutečnosti naši budoucí partneři jednoduše nevěří.

Spolek Šalamoun bude v Ženevě zastupovat, místopředseda Spolku Šalamoun Mgr. Šimon Mach a vážený kolega Mgr. Bc. Pavel Koloděj Ph.D. MBA.

Program akce zde: https://1url.cz/Cu9Qf
Přehled vystupujících zde: https://1url.cz/6u9Q0

Věříme, že naše pověstné „Vítejte v právním státě“ získá mezinárodní rozměr.Program:
WELCOME AND INTRODUCTION

 • Felix Kirchmeier, Executive Director, Geneva Human Rights Platform, Geneva Academy
 • Professor Mark Godsey, University of Cincinnati College of Law, Ohio Innocence Project and Co-Chair, International Committee of Innocence Network
A WHIRLWIND SURVEY OF WRONGFUL CONVICTIONS AND INNOCENCE – WORK AROUND THE GLOBE
 • Professor Mark Godsey, Ohio Innocence Project – North America
 • Dr Linda Geven, European Registry of Exonerations – Europe
 • Dr Akiko Kikuyama, Kogawara, Innocence Project Japan – Asia
 • Manuel Garrido, Innocence Project Argentina – Latin America
 • Dr Claire Mcgourlay, Manchester Innocence Project – United Kingdom
A STORY OF WRONGFUL CONVICTION
 • Angelo Massaro, wrongfully convicted in Italy – interviewed and translated by Dr Martina Cagossi, Innocence Project Italy
TOWARD AN INTERNATIONAL RIGHT TO ASSERT POST-CONVICTION INNOCENCE CLAIMS
 • Professor Laurence Helfer, Duke Law School, Member of the United Nations Human Rights Committee
 • Professor Jayne Huckerby, Duke Law School
 • Professor Brandon Garrett, Duke Law School

Napsat komentář