Další znalec a další hoštapler s titulem

Motto: „Znalci ničí lidem životy“ – Otakar Motejl 2007

Výkonu znalecké činnosti věnuje Spolek Šalamoun velkou pečlivost. Jistě pamatujete neoprávněné užívání titulu Ph.D, ze strany bývalého znalce Jiřího Rulce či legendární větu znalce v odvětví odorologie Martina Kloubka: „Já u soudu nelžu, jen jim neříkám celou pravdu.“ Dále případ znaleckého ústavu, který nevznikl v případě Petra Kramného, či z poslední doby aktuální zvěrstvo znalce v případu otrávené Bečvy.


Řada znalců, na které Spolek Šalamoun upozorňoval, raději ukončila činnost a někteří si dokonce změnili jméno.

Dnes se budeme věnovat znalci v oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, prim. pplk. MUDr. Janu Velekovi.

Jak vidno níže, znalecké posudky nesou hlavičku „Prim. MUDr. Jan Velek“ a otisk znalecké pečeti je totožný, tedy „prim. MUDr. Jan Velek“.

Znalecký posudek MUDr.Velek

Primář, co není primářem

Jak patrno ze sdělení České lékařské komory, MUDr. Jan Velek, ev. č. 1120585153 primářskou licencí v konkrétním oboru vůbec nedisponuje. Zjevně MUDr. Jan Velek natolik toužil po primariátu, až si ho sám zřídil.

Sdělení ČLK

Z našeho úhlu pohledu ještě horší je ta skutečnost, že znalecké posudky samoprimáře MUDr. Jana Veleka vůbec neobsahují základní a zákonná kritéria znaleckého posudku, jako je nález, posudek a odůvodnění a další náležitosti.

Jak vyplývá z příkazu Ministerstva spravedlnosti ČR, ze dne 24. 1. 2023, Mgr. Julie Žemlové, která je vedoucí odd. metodiky a dohledové agendy znalců a tlumočníků, byl pplk. Jan Velek uznán vinným přestupkem, že vykonával znaleckou činnost bez náležité odborné péče a potrestán pokutou ve výši 15.000 Kč.

Příkaz MSp

Resocializace je ztížena, ba je přímo nemožná

V článku pro Novinky.cz znalec Velek přiznává formální pochybení svých posudků, ale za závěry si stojí.

Z usnesení Ministerstva spravedlnosti ČR, ze dne 15. 1. 2024, Mgr. Julie Žemlové, která je vedoucí odd. metodiky a dohledové agendy znalců a tlumočníků vyplývá, že existuje další oznámení o přestupku znalce Veleka, kde je napadán jeho znalecký posudek, kde oznamovatel namítá, že „ znalec si z obsáhlé dokumentace vybral jednu lékařskou zprávu, z níž cituje; znalec vyšetřovaného vůbec nevyšetřil; a notorieta, že z posudku není zřejmé z jakých dat vůbec znalec vycházel, z jakých zdrojů a jak je analyzoval. Tedy naprosto totožné pochybení jako v roce 2023.

Veletoč Ministerstva spravedlnosti

Zcela totožná osoba, tedy Mgr. Julie Žemlová, která je vedoucí odd. metodiky a dohledové agendy znalců a tlumočníků na Ministerstvu spravedlnosti, však nově konstatuje, že nemůže zasahovat do nezávislosti justice, což ostatně po ní nikdo nechce a vady znaleckých posudků nemůže přezkoumávat, protože je to v gesci soudů a přestupek odložila.

MSP odložení

Takový liknavý a vágní přístup kontrolního orgánu, jakým je Ministerstvo nespravedlnosti, může vést k dalším takovým posudkům a skutečně nedozírným následkům.

Vedoucí oddělení metodiky a dohledové agendy znalců a tlumočníků, Mgr. Julie Žemlová, nemá sebemenší ponětí, že ve zcela mimoběžné kauze, kde opět zpracovával znalecký posudek samoprimář MUDr. Jan Velek, došlo k tomu, že byl v jeho posudku označen řidič jako pachatel dopravní nehody.
Argumentace „sprosté“ obhajoby byla v tom, že konstatovala, že dotyčný nemůže být řidičem a pachatelem dopravní nehody, protože trpí 100% slepotou.

Znalec MUDr. Jan Velek revidoval závěr svého znaleckého posudku s tím, že ani 100% slepota není překážkou k řízení motorového vozidla.

Zastaví tohle už někdo?

Vítejte v právním státě

Václav Peričevič

Napsat komentář