Spolek Šalamoun doplnil kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti žalovanému Ministerstvu vnitra.

Máme za to, že by mohl vzniknout nebezpečný precedens ze strany Ministerstva vnitra k odmítání žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. jako šikanózní, či zneužívající právo.

Doplnění kasační stížnosti zveřejňujeme v plném rozsahu jednak kvůli naší argumentaci a jednak pro obdobný případ pro futuro.

Napsat komentář