Jak se (ne)vyšetřují oznámení na zneužití pravomoci úřední osoby – díl první

Ač slavíme 30 let činnosti Spolku Šalamoun a máme za to, že jsme snad viděli úplně vše i po 30 letech jsme opět překvapeni.

Spolek Šalamoun monitoruje případ, kde oznamovatel učinil mj. podnět ve věci zneužití pravomoci úřední osoby.

Nastává novátorský postup Policie ČR, která poslala emailem text podnětu v rámci prověřování důvodně podezřelému s žádostí o vyjádření a konzultuje s ním postup.

Oznamovatel požádal o dohled nad postupem policejního orgánu a jednu písemnost ze spisového materiálu.
Jaké bylo překvapení, když pozemní poštou přišel kompletní originál spisového materiálu odeslaný příslušným státním zastupitelstvím.

V dalším díle se dozvíte „pikantní poznámky“ policejního orgánu a státního zástupce ze spisového materiálu.


Naším největším překvapením je však ta skutečnost, že tento originál spisového materiálu, dle žurnálu obsahuje 90 listů + 1 obálka+ 15 listů pomocného materiálu, obsahuje očíslované stránky spisu, které jsou zcela prázdné, akcentuji očíslované(sic!)

Stav, že se ze spisového materiálu občas něco ztratí, nebo je zničeno je vcelku běžná notorieta, avšak stav, že se v originálu spisového materiálu objevují očíslované stránky, které jsou zcela prázdné je skutečně novum.

Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti.“ Tolik zákon č. 283/1993 Zákon o státním zastupitelství.

Jsem si skoro jist, že vůle zákonodárce nebyla myšlena tak, že ze spisového materiálu bude vystřihovat obsah a nahrazovat jej prázdnými listy, které však mají číslo.

Vítejte v právní státě

Napsat komentář