Odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 10 Nc 72/2023–22 ze dne 2.1.2024

Edukace patří k základním činnostem Spolku Šalamoun. Zcela ve veřejném zájmu zveřejňujeme naše odvolání proti usnesení OS pro Prahu 4.

Chceme akcentovat naprosto plytkou argumentaci soudu, kdy některé naše argumenty mohou být ve veřejném zájmu použity pro futuro.

Z části naší argumentace:

Kromě toho, že si soud plete pojem „žalobce“ a „žalobkyně“, je v usnesení za žalovaného označena „Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR“, ačkoliv žalobce v žalobě za žalovaného výslovně označil správní orgán (tj. nikoliv „Českou republiku“), jehož správné a zákonu odpovídající označení podle zákona č. 2/1969 Sb. je „Ministerstvo spravedlnosti“ (tedy nikoliv „Ministerstvo spravedlnosti ČR“).


Obvodní soud se ani v nejmenším nevypořádal s podrobně zdůvodněnou námitkou žalobce ohledně příslušnosti soudu rozhodujícího podle § 244 a násl. o.s.ř., natož s návrhem na přerušení řízení a předložení věci k rozhodnutí zvláštnímu senátu podle zákona č. 131/2002 Sb., aby rozhodl o otázce, který soud je příslušný k projednání žaloby proti rozhodnutí o odepření poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celé podání naleznete zde: https://drive.google.com/file/d/1xIyjEDbwZQo8hGc1rrECFFl4c1LTdf6J/view?usp=sharing

Vítejte v právním státě.

Napsat komentář