Kauza Kramný: Petr Kramný už zná důvody, proč neuspěl s obnovou řízení

Petr Kramný obdržel usnesení Vrchního soudu v Olomouci s důvody, proč zamítl jeho obnovu řízení.

Před pár dny Vrchní soud v Olomouci doručil Petr Kramnému své usnesení s argumenty, proč odmítl jeho stížnost proti nepovolení obnovy řízení v jeho trestní věci, ve které byl odsouzen za vraždu manželky a dcery k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let.

Rekapitulace

Meritem návrhu na obnovu řízení v trestní věci Petra Kramného byly 3 nové znalecké posudku od 5 renomovaných odborníků. Je nutno uvést, že se jednalo o znalecké odvětví:

kardiovaskulární patologie – znalec prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., (CV a publikace zdroj)

forenzní biomechanika – doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (CV a publikace zdroj)

soudní lékařství – doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin , CSc. (CV a publikace zdroj)

elektrotechnika -doc. Ing. Zdeněk Kokeš, CScsoudní lékařství – MUDr. Zdeněk Šňupárek (zdroj)

Objektivně je nutno uvést, že při své výslechu u veřejného zasedání, dne 29. 11. 2022 u Krajského soudu v  Ostravě, doplnil svůj znalecký posudek doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin , CSc., o nový vědecký poznatek a to o „Aplikace barvení kongo červení ve forenzní histopatologii“ Týmu Róbert Bazala, Klára Neureutterová, Alexandr Pilin. Co u soudu znalci osvědčili:

doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin , CSc

doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin , CSc

MUDr. Zdeněk Šňupárek

MUDr. Zdeněk Šňupárek

doc. Ing. Zdeňek Horák, Ph.D., znalec z odvětví forenzní biomechaniky

c. Ing. Zdeňek Horák, Ph.D., znalec z odvětví forenzní biomechaniky

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. – znalec v odvětví patologická anatomie se zaměřením na myokard a cévy

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. – znalec v odvětví patologická anatomie se zaměřením na myokard a cévy

Rozhodovací činnost soudu

Senát Krajského soudu v Ostravě, který žádost posuzoval byl složení JUDr. Šárka Skalská – předsedkyně senátu a právnička. Dále 2 přísedící z lidu. Důchodci, kteří si k soudu chodí „sednou“ za odměnu 125 Kč brutto za jeden den.(jedná se o taxu za den, nikoliv hodinu) Senát Vrchního soudu byl složen ze 3 profesionálních soudců – právníků.

Soudy nemůžou nahrazovat odborné znalecké závěry svými laickými úvahami

Jak Krajský soud v Ostravě, tak samozřejmě Vrchní soud v Olomouci tuto zásadu hrubě porušil a sám, bez sebemenší konzultace, či proti-posudku provedl hodnocení všech znaleckých odvětví, včetně nového vědeckého poznatku.

Tímto bezprecedentním postupem v tak odborných odvětvích, kterým soud samozřejmě vůbec nerozumí a ani rozumět nemůže, hrubě porušil zaručená práva Petra Kramného.

Je na nutno na místě zmínit Nález II. ÚS 2445/08, který v právní větě říká:

Pokud obecný soud zamítne návrh na povolení obnovy řízení, aniž by se řádně vypořádal s novými skutečnostmi (důkazy) ve prospěch stěžovatele, poruší jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces. Takovým způsobilým důkazním prostředkem je též znalecký posudek zpracovaný na základě požadavku obhajoby, pokud obsahuje nové dosud nezkoumané skutečnosti.

ÚSTAVNÍ SOUD II. ÚS 2445/08-11. 9. 2010

Zde je nutno uvést, že zejména ze znaleckých odvětví kardiovaskulární patologie, a forenzní biomechanika žádný znalecký posudek nebyl v původním řízení vůbec vyhotoven a jedná se o novou, soudu dříve neznámou skutečnost.

Ani odborné světové autority nemůžou nic změnit na názoru českých soudů.

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení konstatuje:

Rovněž tak otázku zásahu elektrickým proudem a na něj navazující známky v podobě existence popálenin či puchýřů nelze označit za nové skutečnosti, neboť těmto okolnostem věnovali pozornost již znalci v původním řízení a ničeho na tom nemůže změnit ani doplňující literatura Knight‘s Forensic Pathology autorů Pekka J. Saukko, Bernard Knight.

Kdo je prof. Pekka Saukko

Kdo je prof. Bernard Knight

Je tedy nutno na místě konstatovat, ač se z publikací prof. Saukka a prof. Knighta učí doslova a do písmene odborná veřejnost celého světa, nemůže názor těchto odborných autorit změnit názor Vrchního soudu v Olomouci.

V kauze Petra Kramného již rozhodně nejde o Petra Kramného

Jak shora patrno, česká justice své fatální selhání nepřipustí a nepřizná výslovně za každou cenu a raději ponechá občana ČR ve výkonu trestu za skutek, tj. vraždu elektrickým proudem, který si nestal a stát ani nemohl.

Samozřejmě Vrchní soud v Olomouci a celá soustava justice ví, že odkazovat se neustále na znalecký posudek znaleckého ústavu, který nesplňuje základní, natož zákonná kritéria, když tento znalecký pseudo-ústav dokonce raději ukončil činnost, je krystalický zločin, ale zcela pochopitelný.

Soudruzi (všichni předsedové senátů v původní věci byli členové KSČ), moc dobře ví a jsou si zcela vědomi stavu, že nenajdou v České republice, Evropě a celém světě ani jednu odbornou autoritu, která potvrdí, že Petr Kramný vraždil dne 30.7. 2013 elektrickým proudem.

Černé pondělky české justice

Vážnost a důvěryhodnost české justice

Pro laickou veřejnost ukázka jak ten systém (ne)funguje. Doc. Pilín dne 29. 11. 2022 u obhajoby svého znaleckého posudku, doplnil své znalecké závěry o nový vědecký poznatek a to o „Aplikace barvení kongo červení ve forenzní histopatologii, kterou otestoval na 99 vzorcích tkáně zasažené elektrickým proudem. Naprosto laicky řečeno, tkáň zasažená el. proudem se při barvení Kongo červení projeví jinak, než když zasažena nebyla.

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení ze dne 22. 8. 2023 jednak zcela záměrně snížil po bolševicku, počet testovaných vzorků z 99 na 29, ale bez jakékoliv sebemenší znalosti problematiky konstatoval, že se nejedná o nový vědecký poznatek.

Přitom od výpovědi znalce 29. 11. 2022 do rozhodnutí VS v Olomouci došlo k verifikaci o dalších nejméně 100 vzorků. Problematika byla publikována na vědecké konferenci a byla popsána v impaktovém článku a lze hovořit o tom, že to lze považovat za nový vědecký poznatek.

Jenom 10 let trvalo

než zcela rigidní česká justice přiznala, že jeden z pilířů tzv. nepřímého řetězce důkazů je opět falzum, protože stěžejní větu a přiznání Kramného své tetě: „všechno mi vyšlo i v tom Egyptě“, Kramný nikdy neřekl a tzv. přepisy zfalšoval policista Kubiena.

O to více je zarážející věta, že ve věci je řada dalších důkazů, bez dalšího upřesnění jakých. Možná soud měl na mysli větu, „že Policie nikdy nezveřejní výsledky testu tzv. detektoru lži, jestli jsem lhal“. Asi nikoho z Vás nepřekvapí, že je to opět falzum, protože ani tuto větu Kramný nikdy neřekl.

Jsme tedy ve fázi, že dnes již elitní odborná veřejnost nejen z ČR, ale z celého světa vyvrací, že Kramný vraždil na pokoji 6343 elektrickým proudem, avšak ani to není důvodem pro obnovu řízení.(sic!)

Černé pondělky české justice

Bude další Kramný?

Velmi nebezpečnou, samozřejmě ničím nepodloženou, úvahou rozvíjí VS v Olomouci stav, že je fakticky možné zavraždit 2 osoby z toho jedno dítě (impendance a jemnost kůže dítěte) bez nálezů nejen na těle, ale i na orgánech.

Chápu, že části veřejnosti je Kramný krajně nesympatický (málo brečel – brečel dostatečně, ale to Vám v TV nikdo neukázal) a ten mediální lynč byl zcela bezprecedentní.

Je nutno stále plédovat, že naprostý laik (Kramný nebyl nikdy elektrikář, ani vyučen) dokáže na pokoji, kde nikdy nebyl v naprosto cizí zemi připravit takové nástrahové zařízení, které zabije 2 lidi a to bez sebemenších stop nejen na tělech, ale i na orgánech.

Na to vše měl pouze a jen jediný pokud, protože při sebemenším nezdaru by se ze dvou poškozených stali dva svědci.

Je zcela bezpečně prokázáno, že Petr Kramný na tabletu, mobilním telefonu a domácím PC naprosto žádné informace o elektrickém proudu a jeho účinku, či „výrobě“ domácích jedů nikdy nevyhledával.

Není žádný důkaz, že by Kramný navštěvoval příslušné knihovny s odbornou literaturou, či podobné informace získával např. od přátel.

Nemáte pocit, že při míře znalostí Petra Kramného je takový způsob vraždy naprosto nerealizovatelný?

Nikdo neví, že příčina smrti Moniky a Kláry Kramných byla stanovena diagnózou per exclusionem, tedy vylučovací metodou.

Nenašel se jed, nenašla se další možná příčina smrti, nenašli se žádné další nálezové okolnosti pro jinou příčinu smrti a proto Kramný vraždil elektrickým proudem.

Tohle je pro futuro mimořádně nebezpečné, protože při nevysvětlitelné příčině smrti a bez sebemenších nálezových okolností na tělech a orgánech, se může jednat o vraždu elektrickým proudem.

Anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci

Vítejte v právním státě

Václav Peričevič – Spolek Šalamoun

Napsat komentář