Dysfunkce státního zastupitelství

Spolek monitoruje případ z roku 2008, který byl kvalifikován dle tehdejšího trestního zákona dle § 219 odst. 1, 2 písm. b), tedy vraždy.

23. 5. 2023 zamítl odvolání obžalovaných Vrchní soud v Praze a potvrdil 13 let odnětí svobody ve věznici s ostrahou dvoum obžalovaným.

Po pravomocném skončení věci, s ohledem na velký časový odstup (skutek se stal 23. 11. 2008) se nezávisle na sobě objevili dva svědci, kteří mají zásadní informace o skutkovém dějí a pachatelích totoho ohavného zločinu vraždy.

S důvěrou ve státní zastupitelství se dne 18. 7. 2023 dostavili na Okresní státní zastupitelství Plzeň – sever, kde chtěli učinit trestní oznámení k této trestní věci.

Není zásadně nutné opakovat zákonnou dikci, že „Trestní oznámení můžete podat kdykoli a na každé služebně Policie České republiky nebo státním zastupitelství.“

Konečně i web www.verejnazaloba.cz na svých stránkách https://verejnazaloba.cz/vice-o-sz/trestni-oznameni/, které provozuje Nejvyšší státní zastupitelství (sic!) uvádí:

„V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a věcně a místně příslušná (tj. zejména okresní) státní zastupitelství. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně. Tyto důležité důvody mohou spočívat např. v neodkladnosti sepsání podání nebo v okolnosti, že podatelem je osoba, jejíž vážný zdravotní stav odůvodňuje bezodkladné sepsání trestního oznámení.

Není-li vyřízení podání v působnosti státního zastupitelství a k jeho vyřízení je příslušný jiný státní orgán, státní zastupitelství, jemuž bylo učiněno, neprodleně podání zašle tomu, kdo je učinil, a vyrozumí ho podle povahy věci o tom, na koho se má obrátit. Jestliže z obsahu podání příslušnost nevyplývá a jeho obsah zjevně nesouvisí s činností státního zastupitelství, státní zastupitelství o tom vyrozumí toho, kdo podání učinil, a podání založí.“

Dne 18. 7. 2023 měli na Okresním státním zastupitelství Plzeň – sever zjevně špatný den a v rozporu se zákonem a bez dalšího poučení, oba oznamovatelé byli bez sepsaní čehokoliv odejiti.

Oba oznamovatelé i přes zkušenost z předchozího dne, se obrátili dne 19. 7. 2023 na Okresní státní zastupitelství v Sokolově s tím, že chtějí v této věci učinit oznámení ústně  do protokolu (patrně dle § 16a zák. č. 283/1993 Sb., Zákona o státním zastupitelství) znovu a nečekaně, bez dalšího poučení byli odejiti.

Klademe si otázku jako vážnost a důvěryhodnost může požívat soustava zcela líných státních zástupců, dvou zcela mimoběžných okresních státních zastupitelství, které v rozporu se zákonem využívající neznalost zákona č.283/1993 Sb., ze strany běžných občanů, kteří odmítají přijmout oznámení ve zvlášt závažném případu vraždy?

Źádnou

Vítejte v právním státě.

Napsat komentář