„Vražda potřebuje reklamu“? – Případ Pavla Buráně skončil u civilního soudu

Tento vypůjčený název známého románu Dorothy L. Sayersové z roku 1933 zřejmě nejlépe vystihuje absurdní pokračování případu poškozeného Pavla Buráně, který v roce 2014 čelil vydírání, z něhož byli jeho pachatelé trestním soudem nepochopitelně zproštěni. Nyní jenom s údivem sleduje, že Městský soud v Brně bez bližšího uvažování zakázal „vydání a distribuci“ knihy autorky Marie Formáčkové „Zločiny beze zbraní 2“, ve kterém je (mezi jinými ostudami české justice) popsán také jeho případ.

Na základě žaloby původních obžalovaných (a soudem obžaloby zproštěných) manželů Jaroslava Novotného a Jarmily Novotné z Kunovic pod sp. zn. 112 C 59/2023, podané dne 28.3.2023, vydal předseda senátu Městského soudu v Brně JUDr. Ondřej Sekvard, Ph.D., hned již následujícího dne 29.3.2023 předběžné opatření, kterým uložil žalované INNOCENT Films Productions, s.r.o. povinnost zdržet se vydání a distribuce druhého dílu knihy „Zločiny beze zbraní 2“ autorky Marie Formáčkové a kol.

Nicméně říká se, že vyhrát bitvu ještě neznamená vyhrát válku, a to platí i v tomto případě.

Nezávisle na odvolání žalované vydavatelské společnosti totiž podali proti předběžnému opatření a zároveň vstoupili do soudního řízení jako vedlejší účastníci na straně žalované jak Pavel Buráň, tak Spolek Šalamoun.

Manželé Novotní ke své škodě (vedeni zřejmě přesvědčením o svojí nedotknutelnosti…?) jaksi nepostřehli, že podle § 135 odst. 1 občanského soudního řádu (a bohaté soudní judikatury k němu) je sice soud v občanském soudním řízení vázán pravomocným rozhodnutím o spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu a o tom, kdo ho spáchal, ale není vázán opačným, t.j. zprošťujícím rozhodnutím, a proto může na základě vlastního dokazování dospět k závěru, že skutek, pro který byl obžalovaný zproštěn, se stal a že ho obžalovaný spáchal.

Na této argumentaci (a samozřejmě i dalších důvodech) založil Spolek Šalamoun svoje odvolánívčetně jeho následného odůvodnění a zároveň svůj vstup do řízení jako vedlejší účastník na straně žalované.

S ohledem na veřejný zájem a edukaci, publikuje Spolek Šalamoun své podání v plném rozsahu.

Libri prohibity

Racionálně a logicky řečeno, svojí žalobou manželé Novotní nakonec vlastně posloužili poškozenému Pavlu Buráňovi, neboť skutkový děj ze kterého byli obviněni a obžalováni v trestním řízení (a pro který nakonec byli zproštěni), se stane předmětem nového dokazování u občanskoprávního soudu.

A v konečném důsledku může jeho výsledek nakonec vést i k obnově trestního řízení podle § 278 trestního řádu.

Advokát Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., tak prokázal žalobcům – manželům Novotným „medvědí službu“.

Spolek Šalamoun je proto rád, že se na základě žaloby manželů Novotných znovu otevře dokazování u občanskoprávního soudu, které může vést k překvapivým výsledkům.

Člověk totiž nikdy neví, což v české justici platí obzvláště.

za Spolek Šalamoun:
Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.

Mgr. Šimon Mach

1 Comment

  1. Petr Šach napsal:

    Naštěstí i pro ty ostatní, tedy ty kteří si jsou naprosto jisti svým řádným způsobem života, jste tady vy a váš spolek. Protože díky vám se už ukázala ta zrůdnost v České justici, díky tomu, že po roce 1990 nedošlo ke skutečnému se vypořádání s minulostí a zas se dovolilo bývalým bolševickým slouhům zůstat dál a pracovat na svých mimořádně lukrativních postech v moci zákonné, bohužel bude ještě nějakou tu generaci docházet v trestních kauzách, k zločinům na nevinných i když každý reportér se tím rád také podílí na dehonestaci těchto nešťastníků. Určitě dám za pravdu většině lidí, když mým jediným přáním je, aby každý soudní spor byl ukončen spravedlivým rozsudkem, nic jiného si přát nelze a již dnes je ukázkovým příkladem, jak je bezmocná policie ČR, když jí chybí obyčejný udavač, ten o koho by se mohli opřít a vše ostatní by z inscenovali samotní policisté, k potřebě úspěšného soudního procesu, který je většinově opírán u sporných věcí křivými znaleckými posudky, ale co už, vždyť to, České justici vůbec nevadí a klidně před tím dál zavírá svoje oči.Ale to nemá se spravedlivým procesem nic společného. Ještě, že byl zrušen trest smrti a že obnova řízení nemá žádné lhůty. Díky za vše Václave a celý team Šalamoun.

Napsat komentář