Pozvánka na seminář „(Ne)spravedlnost v české justici a její excesy“ dne 13. 4. 2023 od 10:00

Název:

(Ne)Spravedlnost v české justici a její „excesy“

Termín:

13. dubna 2023 od 10:00 do 17:00 hodin

Místo:

Sněmovní 1, 110 00 Praha 1 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,
sál č. 205

Pořadatel:

Pod záštitou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pořádá Spolek Šalamoun a n.f. NEVINA

Program obecně:

Cílem tohoto semináře je poukázat na problematické situace v české justici, obtížnou vymahatelnost práva a některé justiční omyly.

Na semináři budou předestřeny obecné problémy s odkazy na konkrétní pochybení v jednotlivých kauzách, a to jak policistů, státních zástupců, tak i soudců.

Seminář je koncipován jako sborník příspěvků k problémům vyskytujících se opakovaně v trestním řízení. Po každém z příspěvků bude následovat krátká diskuze k přednesenému tématu. Na závěr semináře bude diskuse, které se zúčastní i samotné oběti justičních omylů.

Program semináře

Čas 10:00 až 10:05

Moderátor Jan Hrbáček přivítá účastníky a veřejnost.

Čas 10:05 až 10:10

Úvodní slovo předsedy Ústavního soudu České republiky JUDr. Pavla Rychetského.

Čas 10:10 až 10:15

Úvodní slovo předsedy Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Mgr. Radka Vondráčka.

Čas 10:15 až 10:20

Zdravice Karla Schwarzenberga a dalších.

Čas 10:20 až 10:25

Úvodní slovo Mgr. Antonína Stanislava, Ph.D., náměstka ministra spravedlnosti.

Čas 10:25 až 10:30

Vystoupení Johna Boka k činnosti Spolku Šalamoun.

Čas 10:30 až 10:45

Příspěvek doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D.: K vybraným problémům činnosti státního zastupitelství.

Čas 10:45 až 10:55

Představení knihy „Zločiny beze zbraní“ ze strany Marie Formáčkové.

Čas 10:55 až 11:15

Příspěvek JUDr. Václava Vlka: Obžaloba bez reflexe.

Čas 11:15 až 11:35

Příspěvek JUDr. Prokopa Beneše: Alibismus v trestním řízení.

Čas 11:35 až 11:55

Příspěvek prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.: Nejednotnost v rozhodovací praxi soudů při podmíněném propuštění.

Čas 11:55 až 12:30

Přestávka na občerstvení

Čas 12:30 až 12:55

Příspěvek Václava Peričeviče: Nefungující institut obnovy řízení.

Čas 12:55 až 13:20

Příspěvek JUDr. Renaty Vesecké: Institut milostí a jejich udělování.

Čas 13:20 až 13:55

Příspěvek Mgr. Šimona Macha: Činnost znalců v rámci trestního řízení.

Čas 13:55 až 14:20

Příspěvek JUDr. PhDr. Miroslava Špadrny, Ph.D.: Jak (ne)funguje odškodňování obětí svévole státních orgánů.

Čas 14:20 až 14:40

Příspěvek Iva Štiky: Lid versus Rittig.

Čas 14:40 až 15:30

Diskuze nad příspěvky a k jednotlivým kauzám.

Účast přislíbili zástupci z řad senátorů, poslanců, soudců, obhájců a dalších.

Drobné občerstvení zajištěno.

1 Comment

  1. Patricie Švarcová napsal:

    Dobrý den,
    je, prosím, ještě možné se přihlásit?
    Děkuji, Švarcová

Napsat komentář