„Kdo zachrání jednu lidskou duši, zachrání celý svět.“

Prosba o finanční příspěvek….

Spolek Šalamoun vznikl před 28 lety, je nevládní a nezisková organizace, která nepobírá žádné dotace ani příspěvky, všichni členové svou činnost vykonávají zcela zdarma (pro bono) a jediným naším zdrojem příjmů jsou dary od jednotlivců, kteří vidí v naší činnost smysl a důležitost.

Bohužel dodnes vidíme, že v trestních řízeních, které monitorujeme, ne každý má možnost „draze placených advokátů“, což má často zásadní vliv na výsledek celého trestního řízení.

I nyní se zabýváme mj. případem odsouzeného, který je stále ve výkonu trestu. Bohužel finanční situace rodiny je taková, že nemají finanční prostředky na advokáta, nechtějí se spoléhat na přiděleného spícího advokáta ex offo a dokonce je ten stav takový, že ač jsou manželé, nemůže manželka ani děti navštívit manžela, resp. tatínka ve výkonu trestu, protože nemají na benzín.

Přitom do té doby to oba byli pracující občané, odvádějící řádně daně, kteří se neprovinili ani pokutou za špatné parkování.

Spolku Šalamoun se podařilo zajistit znalecké posudky, které prokazují, že skutkový děj, za který je odsouzený ve výkonu trestu, se nestal.

V rámci boje za spravedlnost se obracíme na Vás, kterým není osud těchto obětí české justice lhostejný. Pomoc nepotřebujeme přímo my, ale potřebuje ji právě další nespravedlivě odsouzený (resp. odsouzení). Pokud vnímáte důležitost naší činnosti, prosíme Vás o zvýšení šance dobrati se spravedlivého procesu a napravení zjevné justiční křivdy (justičních křivd).

Víme, že doba je pro mnoho lidí nyní těžká, bohužel však pro některé těžší tím, že se dostali do soukolí české justice, často s fatálními následky. Ocitnete se totiž ve výkonu trestu za skutek, který jste nespáchali a tím se Vám i Vašim blízkým otočí život vzhůru nohama. Nejenže Vám blízký člověk přijde o několik let života a svobody, ale často i rodina o hlavního živitele a děti o otce.

Chceme Vás proto požádat s úctou a pokorou, zda Vy sami nebo blízcí ve Vašem okolí nepřispějete na transparentní účet Spolku Šalamoun, ze kterého budou hrazeny výhradně právní služby, znalecké posudky, případně konzultace. Číslo účtu je 2002368748 /2010

Byli bychom moc rádi, kdybychom byli na stejné lodi dle rčení z Talmundu „ten, kdo zachrání jednu lidskou duši, zachrání celý svět.“

Předem děkujeme za příspěvek

Spolek Šalamoun

John Bok, čestný předseda za výbor Spolku Šalamoun

Václav Peričevič

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna Ph.D.

Mgr. Šimon Mach

Napsat komentář