Ukončení transparentního účtu

Spolek Šalamoun (dále jen SŠ) založil dne 19. 3. 2019 transparentní účet na podporu Romana Ševčíka, který strávil 30 let ve výkonu trestu a následné ústavní léčbě.

O případu Romana Ševčíka se zmiňujeme již v reportáži "Na vlastní oči" z 18. 4. 2007.


S obrovskou úctou a pokorou a velkými díky, Vám všem, se podařilo na tomto transparentním účtu nasbírat ve prospěch Romana Ševčíka neuvěřitelných necelých 400.000 Kč.

Spolek byl garantem transparentního účtu, a s péčí řádného hospodáře spravoval vybrané finanční prostředky vždy účelně. 
Díky Vám mohly být pořízeny základní věci pro důstojný život pana Ševčíka, jako je oblečení, nábytek, lednička, sporák, vysavač, televize a řada dalších. Velká část prostředků byla užita také na nájem, který spolek 1 rok platil. Vše je jednoduše dohledatelné, neboť se jedná o účet transparentní.

Ptá-li se někdo, kolik SŠ spotřeboval na své náklady, či na výdaje spojené s pořádáním sbírky pro pana Ševčíka, lze výpisem z účtu doložit, že SŠ na své náklady či výdaje nespotřeboval ani jednu korunu. Veškeré finanční prostředky byly použity jen a výhradně pro Romana Ševčíka.
Roman Ševčík zdroj: Reflex				

1 Comment

  1. Haluz napsal:

    Skoro k slzám jste mě tím dojali. MOC MOC MOC MOC dobrá práce. Bůh Vám všem co jste se o tohle přičinili žehnej. Jen mě svírá žaludek představa, kolik takových tam bez povšimnutí sedí.. Nepochybuji o tom že tohle není jediný případ.

Napsat komentář