Příběh ředitele věznice, velké varování a kde jsou zase peníze?

V podstatě bez většího zájmu médií, mimo zde, proběhl před vánoci soud s bývalým dlouholetým ředitelem věznice Praha – Ruzyně Ivanem Horákem.
Ivan Horák pracoval pro stát přes 37 let a 25 let byl ve vedoucí funkci. Spolku Šalamoun je samozřejmě ex ředitel věznice Praha-Ruzyně velmi dobře znám a společně s Jiřím Treglerem a bohužel již zesnulým Bohuslavem Baudyšem, patřil k těm nejlepším, které Vězeňská služba ČR, kdy měla.

Patrně za odměnu

Začnu zcela od konce. Ex ředitel Ivan Horák byl v plném rozsahu zproštěn všech bodů obžaloby. Za nejdůležitější však považuji odůvodnění zprošťujícího rozsudku ze strany soudkyně Alice Havlíkové:

„…za svou praxi jsem se s takovým případem nesetkala a doufám, že takovouto praxi už nebudou Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) používat, neboť se zde zcela jednalo o policejní provokaci.“

Věznice Praha – Ruzyně – zdroj vscr.cz

Zločin

Pracovníci GIBS instruovali tři bývalé odsouzené, kteří spolu v minulosti seděli za mřížemi, aby se pokusili uplatit Horáka za přemístění vězně ze Znojma do Ruzyně a za jeho následné podmínečné propuštění. Vrcholem absurdnosti celé kauzy a naprosto diletantské práce GIBS a NCOZ, že si z řád kriminálních živlů vybrali dokonce odsouzeného, který zcela od počátku popírá, že by o přemístění do jiné věznice vůbec uvažoval. (sic!)

Pomsta začala Peltou

Dle názoru ex ředitele Ivana Horáka:

„…případ byl jakousi pomstou za dřívější postup ruzyňské věznice v kauze kolem bývalého předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a nedávno k šestiletému trestu nepravomocně odsouzeného Miroslava Pelty. Toho policie ho zadržela v květnu 2017 a soud tehdy poslal do vazby právě na Ruzyni.

Tam však nepobyl ani tři dny a Horák kvůli Peltovu špatnému zdravotnímu stavu rozhodl o jeho převozu do brněnské vězeňské nemocnice. Jenže pražští vrchní žalobci požadovali, aby Pelta skončil ve vězení v Litoměřicích, a dostali se tak s Horákem do ostrého sporu. Toto jakési neuposlechnutí pokynu podle něj Vrchní státní zastupitelství v Praze naštvalo. „Od té doby začal GIBS vyslýchat asi čtyřicet lidí z naší věznice, proč Pelta neodjel do Litoměřic. Bezpochyby proti mně rozjeli kampaň,“ dodal letitý ředitel Ruzyně. (Zdroj)

Předstíraný převod peněz

Jsme zcela u jádra pudla. Spolek Šalamoun sleduje v různých mimoběžných trestních řízeních, že P ČR a zejména složka NCOZ často využívají postupu dle § 158c Trestního řádu – předstíraný převod. Důležitá dikce je ust. § 158c odst. 2.

Předstíraný převod lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce.

Kde se berou peníze?

Jsou to zvláštní finanční prostředky ve smyslu ust. § 77 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR. Je důležité zmínit, že v ods. 2 zmíněného § 77 zákona o P ČR se doslovně uvádí:

„Policista nakládající se zvláštními finančními prostředky je povinen s nimi nakládat hospodárně a v souladu s účelem, na které byly poskytnuty.“

Věznice Praha Ruzyně – zdroj Blesk.cz

Peníze mizí

Chci upozornit např. na případ manželů Novotných, kterým trojice hyen slibovala „ovlivnění trestního řízení“ za částku 25 milionů korun, které měli dostat soudci v jejich trestní věci. Velmi zjednodušeně řečeno, manželé Novotní se obrátili na NCOZ, která v rámci „předstíraného převodu“ částku – konkrétně zálohu 10 milionů korun – skutečně poskytla. Nedávno byla tato individua odsouzena k nepodmíněným trestům odnětí svobody v sazbách 5,5 a dále 5 a 3 roky. Vyšlo najevo, že si vše vymysleli a reálnou šanci ovlivnit trestní řízení vůbec neměli. (Zdroj).

Nevím zda záměrně či z důvodu, že investigativní novinář je v podstatě bohužel vyhynulý druh, se mainstreamová média nezmiňují o daleko zásadnější věci:

Z poskytnuté částky 10 milionů korun z peněz daňových poplatníků poskytnuté prostřednictvím NCOZ, tito kriminální živlové částku 2 miliony korun utratili pro vlastní potřebu, ale zejména částka 8 milionů korun nenávratně zmizela a dosud nebyla nalezena. (sic!)

Totožně i v případě ex ředitele Ivana Horáka se v podstatě opakuje totožný scénář. Kriminální živlové přebírají v rámci tzv. předstíraného převodu finanční částku jako úplatek, kdy buď poměrná část, nebo vše nenávratně mizí, avšak nikdy v rukách domnělých příjemců.

Učebnicovým příkladem předstíraného převodu je případ ex soudce a našeho váženého kolegy JUDr. Zdeňka Sováka. V podstatě zcela totožný scénář. Kriminální živlové Ladislav Kirschner (t.č. ve výkonu trestu na 7 let za rozsáhlé podvody), který dle názoru soudu dokonce trpí dlouhodobou nevyléčitelnou duševní poruchou a druhý kriminální živel Mila Bíba (dříve Bandi) s rozsáhlým záznamem v rejstříku trestů, přebírají a to dokonce ve dvou splátkách od NCOZ celkem částku 1,5 milionu korun, která má sloužit jako úplatek pro soudce Sováka, aby údajně ovlivnil kauzu „Metrostav“. Pominu skutečnost, že i Lenka Bradáčová moc dobře ví, že kauza Metrostav napadla k Vrchnímu soudu dne 30. 12. 2020, tedy přesně den před skončením ze zákona mandátu soudce Sováka. Tudíž nikoliv na 100 %, ale rovnou na 1000 % se na rozhodnutí Vrchního soudu v kauze Metrostav v žádném případě a za žádných okolností nemohl podílet.

Důležitá je zcela jiná okolnost. Je s nejvyšší mírou jistoty zcela prokázané, že finanční prostředky určené pro ex soudce Sováka samozřejmě neskončili u soudce Sováka, ale opět a znovu nenávratně mizí v rukou kriminálních živlů Kirchnera a Bíby.

Nemáte pocit, že jsou si ty případy až moc podobné….

Problematika předstíraného převodu peněz

Celému institutu předstíraného převodu peněz dle § 158c Trestního řádu se spolek Šalamoun věnoval již v roce 2021 a zmínku stojí interpelace, dnes ministryně Jany Černochové na ex ministra vnitra Jana Hamáčka. I přes snahu ex ministra Hamáčka, který postup o předstíraném převodu považuje za citlivý, protože je používaný utajovaným způsobem, v rámci veřejného zájmu interpelaci zveřejňujeme ZDE a odpověď ZDE.

Ani křišťál křišťálově čistčí být nemůže

Na tenkém ledě…

Spolek Šalamoun má řadu neformálních indicií, náznaků, důvodných podezření a dalších forem nuancí, že nakládání s finančními prostředky daňových poplatníků v rámci předstíraného převodu peněz není vždy úplně vedeno v rámci dosažení účelu trestního řízení, proto jsou vybíráni kriminální živly, u kterých finanční prostředky daňových poplatníků nenávratně mizí a je nabíledni základní otázka:

Provizička nebyla?

Budeme se ptát

S ohledem na shora uvedené a na pár příkladech, které jsou špičkou ledovce, je zřejmé, že se občané České republiky podílejí finančními prostředky na stavu, že převážně NCOZ iniciuje předstíraný převod peněz k rukám kriminálních živlů ve vidině případu „velké kauzy“, kdy však tyto finanční prostředky v nemalé výši nekončí u předpokládaných pachatelů (soudců ve Zlíně, ex ředitele věznice, ex soudce), ale v rukách kriminálních živlů, které je tak dokonale „odkloní“, že je složky Policie ČR nikdy nenaleznou.

Je otázkou k zamyšlení, zda to skutečně není záměr?

Vítejte v právním státě.


Napsat komentář