Pachová identifikace v roce 2021

Spolek Šalamoun se problematice metody pachové identifikace (dále jen MPI) věnuje úspěšně již řadu let.

Byl také spolupořadatel mezinárodní odborné konference na téma věrohodnosti MPI v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jedním ze zásadních výstupů této konference bylo přiznání Policie ČR, „víme, že jsme to dělali špatně„.

Mezinárodní odborná konference k věrohodnosti metody pachové identifikace.

Vzpoura odborné vědecké veřejnosti

Spolek Šalamoun byl dále iniciátorem „Prohlášení odborné vědecké veřejnosti„, kdy přední česká odborná vědecká elita se vymezila k věrohodnosti MPI tak, jak byla prováděna na území České republiky od roku 1989 do roku 2018.
Nepamatujeme za 28 let naší činnosti, že by se odborná vědecká veřejnost takto zásadně vymezila proti důkazu, který je používán v trestním řízení.
Celý text prohlášení odborné vědecké veřejnosti z roku 2021 ZDE


Pachová stopa v roce 2021

V naprosté tichosti došlo v roce 2021 k novele předpisu 313/2017, který jako závazný platí právě od 1. 4. 2018 a který nastavuje pravidla nejen při zajištění, ale i při tzv. komparaci, tedy porovnání pachových stop.

Laická veřejnost bohužel nemá sebemenší tušení, že se v aktuálně platném předpisu 313/2017 objevují postupy, které jsou zcela neakceptovatelné.

Modelový příklad: Pokud je pes přiveden k tzv. řadě k označení pachové stopy a pokud pachovou stopu neoznačí, nebo jí označí mylně, není to závadou a pokus může opakovat. Počet pokusů opakování není nikterak definován.

S ohledem na skutečnost, že má P ČR průběh provádění MPI povinnost dokumentovat na video, včetně tzv. diagramu, máme již dnes k dispozici řadu případů srovnání, kdy video není totožné s tzv. diagramem, což je vlastně písemný protokol o provedené komparaci.

Bohužel evidujeme též řadu případů, kdy patrně omylem se k závěrečnému odbornému vyjádření zapomnělo CD záznam s průběhem vlastní komparace přiložit (sic!) a není tedy součástí spisového materiálu trestní věci.


Zakazujeme poskytnout

Chápeme, že spolek Šalamoun není na Policejním prezidiu Policie ČR spolkem oblíbeným, a tak se zjevným humorem se Policejní prezidium snížilo ke kroku, že na konci aktualizovaného předpisu 313/1997 se nově objevuje sdělení:

Neposkytovat dle zák. č. 106/1999 Sb.

Dle evidence žádostí dle zák. č. 106/1999 je zjevné, že toto opatření Policejního prezidia je namířeno zejména proti spolku Šalamoun, protože jiný subjekt o předpis 313/1997 nežádal. (sic!)

Postup zamezení veřejnosti přístupu k předpisu 313/1997 je nízký, nečestný a nesportovní a zejména zcela neobhajitelný, protože i na Policejním prezidiu P ČR ví a musí vědět, že v žádném případě a za žádných okolností nelze předpis 313/1999 Sb. označit za vnitřní předpis, neboť má dopady do práv osob, kde pachová stopa slouží jako důkaz v trestním řízení.

Napsat komentář