Případ „agresivního“ řidiče se vrací před soud – skutečný pachatel se přiznal

Zítra dne 7. 10. 2021 od 9. hod se v budově Krajského soudu v Praze (místnost 12/IV patro, budova A), bude projednávat návrh na povolení obnovy řízení v případě M.Š, který byl odsouzen za pokus těžkého ublížení na zdraví, který měl spočívat v hození kuličky na vozidlo poškozených, a za to byl odsouzen k 6 rokům odnětí svobody a 7 rokům zákazu řízení a náhradě újmy ve výši 300.000 Kč.

Případ provázel mediální zájem a lynč (ZDE).

Případ pana M.Š. spolek Šalamoun zaujal z několika úhlu pohledů:

1. Poškozená a její syn ve věku 10 let, ihned po nehodě a zcela bezprostředně popisují a malují portrét pachatele, kde vynikají 4 markanty:
a) knír
b)brýle
c) neměl tetování
d) krátké tmavé vlasy

Syn ve věku 10 let kreslí portrét řidiče takto:

Bezprostřední popis a identikit pachatele absolutně neodpovídá osobě M.Š.

2. Ještě týž den vyhledává poškozená podle telefonního čísla údajného pachatele a kontaktuje jej s žádostí o odškodnění. Webová stránka M.Š obsahuje i fotografie jeho osoby.
Následně poškozená mění svou výpověď ohledně popisu „pachatele“, kdy mizí knír, brýle se stávají sluneční, mění se typ vlasů a typ postavy. (sic!)

3. M.Š. zcela konstantně jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem konstatuje, že vozidlo neřídil. Označuje osobu řidiče, bývalého policisty P ČR, který znalý institutu „osoby blízké„, konstatuje, že vozidlo řídila osoba jemu blízká.

4. Ve vozidle poškozených byla nalezena skleněná kulička (záměrně nesděluje v jakém místě byla nalezena), o váze 20g, kterou měl odsouzený M.Š. v rychlosti 80 – 90 km v souběžné jízdě hodit do pravého okna poškozených, které se rozbilo a došlo k drobnému pořezání poškozené. Celková škoda byla stanovena na 3.500 Kč.
Na inkriminované kuličce nebyla nalezena žádná daktyloskopická ani biologická stopa pachatele M.Š.
Svědci ani poškození nikdy žádný hod, či náznak hodu neviděli.

Znalec Ing. J.Z. v hlavním líčení po předložení předmětné kuličky vyjádřil pochybnost, že by tato kulička mohla boční pravé okno rozbít.

I na základě tohoto konstatování provedl obhájce a zadokumentoval možnost rozbití bočního okna kuličkou.
Videa naleznete zde:
ZDE
ZDE
ZDE
ZDE

Ve světle těchto „pokusů“ navrhuje obhajoba vypracování znaleckého posudku v odvětví biomechaniky k prokázání, či vyvrácení stavu, zda lze kuličkou o váze 20g v rychlosti 80-90 km a s ohledem na vzdálenost vozidel při souběžné jízdě a vyvinutí možné energie, vůbec boční sklo vozidla rozbít?
Soud pochopitelně vypracování znaleckého posudku odmítá, protože dle jeho názoru, nelze připravit totožné podmínky, jako inkriminovaný den.(sic!)


5. Obžalovaný od prvního dne a prvních hodin po události, kdy ještě ani nevěděl o co se jedná, konzistentně uváděl, že vozidlo neřídil, že byl na oslavě. Následně pak orgánům činným v trestním řízení doplnil mj. totožnost osoby, která vozidlo měla půjčené. Tato osoba verzi obžalovaného potvrdila.

6. Obžalovaný dále již v přípravném řízení uvedl, že na oslavě s ním byli další lidé, kteří jeho přítomnost tam mohou dosvědčit. Přesto policie žádného z těchto lidi nikdy nepředvolala a ani telefonicky, ani jinak nekontaktovala.

7. Nemá dále smysl popisovat dalších 70 bodů rozporů, ale uvedu jen jeden další, který zcela symbolizuje vztah soudu k obžalovanému.

Názorová zaujatost soudu se projevovala dále v průběhu řízení při omezování obhajoby v dotazech na vyslýchané svědky či znalce, anebo při protokolaci. Takto lze mj. uvést doplnění slova hajzl (na adresu člověka, co jim rozbil to okno) – které dle zvukového záznamu výpovědi poškozené D. nebylo řečeno, v protokolu soudu se však objevuje.

8. Spolku Šalamoun je znám obsah úředního záznamu P ČR ze dne 7. 8. 2021, kde pod poučením osoba K.K. doznává, že inkriminované vozidlo dne 4. 8. 2018 řídil skutečně on s vysvětlením: „Osobu blízkou jsem uváděl pouze ze strachu.“

Nastává zcela bezprecedentní stav, že se ve výkonu trestu nachází M.Š, který od zcela prvotního okamžiku, kdy ani nevěděl co se stalo, zcela kategoricky a konstantně uvádí, že inkriminované vozidlo neřídil.

Vítejte v právním státě.


1 Comment

  1. Svobodný občan napsal:

    To ten nezkušený chudák nemohl zmizet? Opravdu šel jak ovce do basy? Koho doposud volil? Kterou stranu nyní volil v base? Snad ne Šlachtu?

Napsat komentář