Podmíněné propuštění – nález Ústavní soudu – III. ÚS 688/21

Dnes publikoval Ústavní soud České republiky (dále ÚS) nález III. ÚS 688/21, který dále upřesňuje podmínky institutu podmíněného propuštění a doplňuje v segmentech nález II. ÚS 482/18.

ústavní soud
Ústavní soud ČR

Nález III. ÚS 688/21 provádí výklad některých pojmů a to např.:

Ústavní soud zdůraznil, že mimořádným je institut podmíněného propuštění pouze v tom, že benevolencí státu odsouzený za určitých podmínek nemusí vykonat uložený trest celý.
Mimořádnost daného institutu ale nespočívá v tom, že by soud měl možnost zamítnout žádost odsouzeného o podmíněné propuštění, naplnil-li odsouzený zákonná kritéria.


Z požadavku právního státu vyplývá povinnost obecného soudu odsouzeného podmíněně propustit, pokud odsouzený splnil všechny zákonné podmínky. Zdroj: Nález III. ÚS 688/21

Podmíněné propuštění ve správný čas, kdy již byl u odsouzených naplněn účel trestu a ještě nepřevážilo negativní působení vězeňského prostředí a pobytu v něm, tedy napomáhá skutečnému cíli výkonu trestu, jímž je náprava odsouzeného. Zdroj: Nález III. ÚS 688/21

Podmínky podmíněného propuštění je vždy třeba interpretovat tak, že nelze judikaturně zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění pro jakkoli definovanou skupinu odsouzených, a to ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi závažné kriminality, pokud zákonodárce obecně připustil možnost podmíněného propuštění u všech odsouzených. Každý případ je třeba hodnotit individuálně a rozhodnutí o podmíněném propuštění je nutné odůvodnit vzhledem k osobě konkrétního odsouzeného, neopomíjeje též jeho možný vývoj a nápravu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a další relevantní aktuální informace. (nález sp. zn. I. ÚS 2201/16).

Podmínka prognózy řádného života je úzce svázána s podmínkou polepšení, neboť na ni navazuje. Očekávání vedení řádného života, respektive dovršení nápravy odsouzeného v budoucnu je ze své podstaty předpokladem pravděpodobnostním, není třeba stoprocentní přesvědčení soudce (bod 36 nálezu II. ÚS 482/18.

Z našeho pohledu se jedná o velmi kvalitní Nález, který dále definuje a upřesňuje podmínky podmíněného propuštění.

Celý Nález Ústavního soudu naleznete ZDE.

Napsat komentář