Kauza Kramný – mediální presstituce začíná

Na 19. 4. 2021 je nařízeno, do nejmenší jednací síně u Krajského soudu v Ostravě, veřejné zasedání o obnově řízení Petra Kramného. 

Je skoro až neuvěřitelné, jak dokonce pod značkou CNN se může dopustit redaktorka Markéta Šenková v reportáži trvající 2 minuty takových zásadních pochybení, naprostých lží a fatálních nepřesností.

Jediná šance, jak bojovat proti takové zhůvěřilé presstituci, je po vzoru úspěšné žaloby Ing. Aleny Vitáskové proti České televizi podávat žaloby, protože, jak konstatoval v pravomocném rozhodnutí soudce Novosad: „Nelze tolerovat takovéto nepřesné informování o trestních řízeních. Je potřeba být v tomto profesionální.“, což by snad u značky CNN mělo být dokonce automatické. 

Celý článek naleznete zde:https://cnn.iprima.cz/obhajkyne-kramneho-predlozi-u-soudu-nove-posudky-zda-postaci-vsak-neni-jiste-22445


Začneme titulkem … „Kramný živí naději na obnovu procesu„. Není uvedeno, co je pramenem této informace, ale každý, kdo na rozdíl od redaktorky CNN, má základní povědomí o této trestní věcí, včetně samotného Kramného, ví a musí vědět, jak řízení dne 19. 4. 2021 o obnově řízení v senátu vedeným JUDr. Renatou Gilovou dopadne. 

Podtitulek… „obhájkyně nyní u soudu předloží nové posudky“ – je zcela zavádějící a nepravdivá informace, protože posudky byly soudu předložený souběžně s návrhem na obnovu řízení a to dne 30. 7. 2018, což je tedy skoro před 3 lety. 
Posudky mají datum vzniku rok 2017, chci jen připomenout, že je rok 2021 a tedy termín nové je zcela nepřesný, když již existují skoro 4 roky.

Další část podtitulku … „zda ale obviněnému pomohou, není jisté“ – jednak je již dávno jisté, že v senátu 50 T nepomohou a Kramný se nachází v procesním postavení odsouzeného, nikoliv obviněného.

Další část reportáže – „které před lety najala obhájkyně Kramného“ – obhájkyně si je nenajala, ale pověřila zpracováním znaleckého posudku, jedná se o nepřesný termín.

Daleko horší je však tato věta: „Matlach a Fargaš následně potvrdili verzi, že se Kramného žena a dcera v Egyptě otrávily.“ – Je to naprosto krystalická lež a naprostá nepravda, protože o tom, že se Monika a Klára v Egyptě otrávily závěr znalců MUDr. Matlacha a MUDr. Fargaše vůbec neobsahuje. K závěru, že šlo o otravu došel egyptský soudní lékař, ale ten pro „jistotu“ nebyl nikdy v ČR vůbec vyslechnut.

Další část reportáže – „znalce za to nepravomocně potrestal„, je opět zcela špatně, protože rozhodnutí je zcela pravomocné.

Další část reportáže – „právě v tomto posudku by se mělo skrývat„, je opět zcela nepřesná informace, protože se jedná o 3 na sobě zcela nezávislé posudky, které shodně konstatují, že k vraždě el. proudem nedošlo a dojít nemohlo a vysvětlují proč…


Další část reportáže – …“celý rok sháněla znalce“ – obhájkyně JUDr. Rejžková určitě rok nikoho nesháněla a nikoho ani nesehnala, protože jak jsem uvedl shora posudky mají datum vzniku rok 2017, což je skoro 4 roky zpět.

Takže jediné, co je na reportáži přesné a pravdivé, je ta skutečnost, že nové znalecké posudky Okresní soud v Ostravě odmítl. Jenže kdyby redaktorka Šenková měla povědomost alespoň základní, znala by i důvod odmítnutí. Totiž nejenže znalcům MUDr. Matlachovi a MUDr. Fargašovi soud odmítl posudky, které vyvracejí vraždu Kramných elektrickým proudem, ale soud jim odmítl naprosto všechny důkazy. Byl to soud, kde nebyl slyšen ani jeden (slovy ani jeden) svědek, a obžalovaným nebyl povolen ani jeden (slovy ani jeden) důkaz. Takový panoval strach, aby tato konstrukce nebyla narušena, protože jediným cílem trestního stíhání znalců Fargaš a Matlach nebylo nic jiného než zastrašit ostatní znalce, což se jim zjevně nepovedlo.

Byl to proces na míru ušitý a i ty komunistické zrůdy v 50. letech hráli alespoň divadlo pro veřejnost, tady v Ostravě se o to ani nesnaží. Nikdo nemá tušení, že rozsudek v písemné podobě, který má skutečně 67 stran samosoudkyně Ritterová napsala doslova za pár hodin, včetně ryze odborné terminologie a sama s titulem Mgr. zhodnotila odborné znalecké závěry v odvětvích soudního lékařství, patologické anatomie, elektra a biomechaniky (sic!) (V reportáži si všimněte, jak jí v tom někdo červeně škrtal.)

Pokud se 19. 4. 2021 řízení o obnově řízení v kauze Kramný uskuteční, skoro nikdo neuslyší s ohledem na opatření soudu a nejmenší jednací síň, že vystoupí jeden z nejlepších předních odborníků na patologickou anatomii myokardu prof. Steiner, který mj. ve svém písemném znaleckém posudku konstatuje, že si znalci obžaloby pletou základní terminologii a že srdcem Moniky a Kláry Kramné, žádný elektrický proud neprošel, což při diagnóze přičiny smrti Kramných, tj. akutní selhání srdce po zásahu elektrickým proudem, je poněkud fatální problém. 

Nepropadejte panice, ani to stačit nebude. Předsedkyně senátu sama nejlépe zhodnotí odborné znalecké závěry 5 znalců, kdy 3 k soudu ani nepozvala, a po zralé úvaze vynese své přesvědčení, které zhmotní do usnesení o zamítnutí návrhu na obnovu řízení. 

Závěrem chci konstatovat, že i „děti z Blesku“ poskytují přesnější informace než CNN Prima News a je to učebnicový příklad, proč nebrat podobné mediální výstupy vůbec vážně.

1 Comment

  1. Peter Schuster napsal:

    Již od začátku tvrdím, že celý případ je vymyšlen soudkyní a nelogičnost tohoto případu čiší na hony. Je to celý obraz o naši justici kde soudce zajímají jenom jejich platy

Napsat komentář