Fraška „kauza Kramný“ v roce 2021 – další exces „znaleckého ústavu“

30. 7. 2018 si podal Petr Kramný návrh na obnovu řízení ve své trestní věci. Součástí návrhu na obnovu byla i logická námitka podjatosti předsedkyně senátu 50 T JUDr. Renáty Gilové a dalších, protože České republika je poslední země v Evropě, kde o obnově řízení rozhoduje soudce, který ve věci rozhodoval v I. stupni.

O námitce podjatosti rozhoduje ten, jehož se námitka týká, tedy soudkyně Gilová rozhodla, že se samozřejmě necítí být podjatá.

Meritem návrhu na obnovu řízení jsou nové znalecké posudky, které zpochybňují závěry znalců obžaloby.
Mezi zpochybněnými posudky je zejména i revizní znalecký posudek doc. Vorla.

Jako důkaz své naprosté nepodjatosti a nestrannosti učinila komunistická soudkyně Gilová rozhodnutí, že napadené posudky doc. Vorla nechá přezkoumat opět totožným doc. Vorlem.
Je to další učebnicová ukázka dysfunkce české justice, protože takový postup je v hrubém rozporu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2445/08, kde se uvádí, že soud k takovému postupu není oprávněn.

To jsou dosud známé informace. 

Z veřejných zdrojů je zcela známo, že lhůta přezkumu znaleckých závěrů doc. Vorla, kterou činil totožný doc. Vorel skončila dne 14. 11. 2020.

Je objektivní pravdou, že si tento „znalecký ústav“ podal žádost o prodloužení lhůty přezkumu svých vlastních znaleckých závěrů do 15. 12.2020, kdy soud tuto lhůtu akceptoval. 

Nikoho samozřejmě nepřekvapí, že dne 30.12.2020, tedy po 15 dnech po lhůtě se u Krajského soudu v Ostravě, žádný dodatek znaleckého posudku nenachází (sic!)Jedná se o další exces tohoto „znaleckého ústavu“, který dle našeho názoru de facto i de iure nikdy nevznikl.

Gilová

Jedná se o správní delikt tohoto znaleckého ústavu za nedodržení stanovené lhůty. 

Celá věc má však další konsekvence. 

Údajný znalecký ústav Nemocnice České Budějovice a.s., který zcela poprvé v historii  vypracovával znalecký posudek v trestní věci  Krajský soud v Ostravě se skládal ze 3 osob. doc. MUDr. Františka Vorla, MUDr. Zdeňka Šenkýře, jako jeho zástupce a „mladé MUDr. Tomáškové “ 

Vcelku nečekaně se rozhodli doc. Vorel a MUDr. Šenkýř ukončit svůj pracovní poměr v Nemocnici České Budějovice a dle i dikce jejich prohlášení i znaleckou činnost, kterou bude vykonávat nově primářka MUDr. Tomášková. 

Snad i malým kamínkem do mozaiky rozhodnutí doc. Vorla a MUDr. Šenkýře přispěla skutečnost, že Spolek Šalamoun může doložit, že si tento znalecký ústav v hrubém rozporu se zákonem účtoval mzdové náklady na které samozřejmě neměl sebemenší nárok. Bohužel trestní odpovědnost jak doc. Vorla, tak právnického subjektu a to znaleckého ústavu Nemocnice České Budějovice a.s. je již promlčena. (SŠ na to přišel bohužel pozdě, kontrolní orgány Ministerstva spravedlnosti absolutně selhaly a nebýt předsedkyně senátu OS v Benešově, nepochybně tak činí důvodně podezřelí znalci a znalecký ústav dodnes.)

Zásadní otázkou je, že do dnešního dne není nová primářka ani znalkyní v odvětví soudního lékařství a zejména je otázka legitimity tohoto „znaleckého ústavu“ po odchodu obou znalců.  (Nelze vyloučit, že se „nakonec“ nová primářka znalkyní stane, viz poměry v Českých Budějovicích… Důkaz:

Celý postup předsedkyně senátu JUDr. Gilové byl ze strany odborné i laické veřejnosti podroben drtivé kritice, protože i obyčejným selským rozumem pochopíte, že nechat napadené znalecké závěry posudku doc. Vorla přezkoumat totožným doc. Vorlem je nejen v rozporu právě s nálezem sp. zn. II. ÚS 2445/08, ale především v hrubém rozporu se základní zásadou hledání objektivní pravdy. (Mohu prozradit, že jedním ze znaleckých závěrů je i závěr, že si znalci obžaloby, tedy i doc. Vorel, plete základní lékařskou terminologii)

Spolek Šalamoun napadl bezprecedentní postup předsedkyně senátu JUDr. Gilové dokonce podnětem pro zahájení trestního stíhání (je to vůbec poprvé, kdy SŠ využil institut „nového“ § 347a – Maření spravedlnosti a dále podnětem pro zahájení kárného řízení adresované předsedovi Nejvyššího soudu a Ministryni spravedlnosti.

Není nutno hledat v postupu předsedkyně senátu Gilové žádné hluboké konspirační teorie, ona samozřejmě věděla, ví a musí vědět, že pokud osloví jiný znalecký ústav, který nota bene má historii,  v týmu skutečné fundované odborníky, kteří nevidí vraždu elektrickým proudem poprvé jako právě doc. Vorel, celá konstrukce se jí zhroutí jako domeček karet, Petr Kramný bude propuštěn, protože je zcela zřejmé a ze znaleckých závěrů vyplývá, že k žádné vraždě elektrickým proudem na pokoji 6343 dne 30.7.2013 nikdy nedošlo a ani dojít nemohlo.

Vítejte v právní státě.

Napsat komentář