Případ vraždícího Elfa, aneb další milník české justice

Neuvěřitelný příběh o „vraždě“ ředitelky odboru styku s veřejností prezidenta Václava Havla, JUDr. Jany Chalupové, a spravedlnosti v soudní síni 106.

Předehra

Dne 26. 6. 2019 senát Vrchního soudu v Praze, v soudní síni 106, změnil rozsudek ze 7 let nepodmíněně (ve vězení) na podmínku pro Lukáše Tučka za provedený pokus o vraždu, kdy shodil svou bývalou přítelkyni ze skály. Slečna naštěstí díky souhře všech náhod a karmy přežila. (zdroj)

Smrt
Dne 7. 10. 2015 byla v Táboře v části Horky nalezena mrtvá, bývalá ředitelka odboru styku s veřejností kanceláře prezidenta Václava Havla, JUDr. Jana Chalupová. Policie ČR učinila běžný postup, tj. ohledání místa činu a především nařídila soudní pitvu. Soudní pitva jednoznačně prokázala, že příčinou smrti byla intoxikace ethanolem. Nebylo zjištěno cizí zavinění a Policie ČR věc pochopitelně uzavřela. Bohužel nebylo žádným tajemstvím, že poslední část života Jany Chalupové velmi silně ovlivnil démon alkoholu.

Zápletka v podobě „kamaráda“
Od roku 2013 bydlel s paní Chalupovou jako nájemník mladík, jehož budeme nazývat „vraždící Elf, resp. Elf“. Tento mladík – „Elf“ byt paní Chalupové zútulnil a prázdné místnosti začal pronajímat. Jedním z nájemců byl i jeho kamarád, nazývejme ho třeba „Mstitel“. Tento „Mstitel“ po cca 15 měsících od úmrtí Jany Chalupové kontaktuje její dcery a Policii ČR s informací, že „Elf“ Janu Chalupovou plánoval zavraždit a sežene na to i další případné svědky. Konflikt mezi „Elfem“ a „Mstitelem“ způsobila, jak bývá časté, žena.… „Mstitel“ opravdu svědky sehnal, shodou okolností mezi nimi byli taktéž nájemníci onoho bytu a vůči „Elfovi“ měli finanční závazky, díky kterým se kamarádství změnilo na nepřátelství.

Vyšetřování
Policie skoro po 2 letech od smrti Jany Chalupové skutečně případ znovu otevřela. Zajistila velké množství komunikace zejména přes sociální síť Facebook (jednalo se o desítky tisíc zpráv) jako stěžejní důkaz a obžalovala „vraždícího Elfa“, že se (velmi zjednodušeně řečeno) Janu Chalupovou zcela jednoznačně chystal a plánoval zavraždit, ale ta mu tento záměr zmařila, protože zemřela přirozenou smrtí sama. Motivem mělo být, že Jana Chalupová „Elfovi“ udělila na dobu 10 let správcovství svého bytu a jeho touha po získání veškerého jejího majetku do svého vlastnictví.

Kdo je „vraždící Elf“
Tehdy 24 letý mladý a zcela neslyšící muž, který Janě Chalupové pomáhal s domácností a zvelebil jak byt, tak chatu, kterou Jana Chalupová též vlastnila. Zároveň velký vyznavač zdravé stravy, bojových sportů, posiloven a zápasů MMA. Díky svému sluchovému omezení vášnivý čtenář fantasy literatury, zejména knih J. R. R. Tolkiena, což v tomto příběhu hraje zcela zásadní roli.


Soud

Z desítek tisíc zpráv z FB, které „vraždící Elf“ poslal svým známým a přátelům od roku 2014-2017, soud vybral pár slovních spojení, a to např.: „Gloomské finále“, „zítra budu killer“ a pár dalších, ze kterých soud dovozuje, že skutečně „vraždící Elf“ vraždu Jany Chalupové připravoval.
V rozsudku se objevuje překvapivý závěr soudu: „Poškozená vypila alkohol sama, bez násilí činěného druhou osobou“… ALE… „Soud má za to, že obžalovaný násilnou smrt poškozené připravoval, není však najisto postaveno, zda se o ní alespoň pokusil.

Soud totiž dospěl k mylnému závěru, že obžalovaný označil Janu Chalupovou jako Glooma a v rozsudku konstatuje: „Gloom je, dle zjednodušujícího výkladu provedeného soudem, ošklivým, podlým skřetem vyhnaným ze společnosti. Ostatně, podrobný popis postav nacházejících svůj předobraz právě v dílech o Středozemi, přináší na č.l. 797 založené příslušné pasáže z wikipedie.
Pro přehled – Gloom hraje v této kauze zcela zásadní roli, jeho jméno (tj. Glooma) je v rozsudku uvedeno 62x a jen pro představu jméno obžalovaného 70x.

Kdo je Gloom
Pozorný čtenář si všiml, že jak v hodnocení soudu, tak v mém článku neustále uvádím osobu Gloom (nejedná se o přepisovou chybu), jenže v dílech J.R.R. Tolkiena se žádný Gloom nevyskytuje. Soud naprosto neznalý díla J.R.R. Tolkiena a naprosto neschopný triviálního CTRL+C a CTRL+V z wikipedie, kterou sám cituje, zcela zaměnil osobu Glyma (anglicky psáno Gollum) za Glooma, kterému připisuje negativní, ba až vražedné vlastnosti.
Glym – Gollum


Kdo je tedy Gloom?
Gloom je Pokémon a k jeho charakteristice lze uvést: Je to drobná rostlinka, známá jako „květinová tanečnice“. Často bývá tento Pokémon viděn jako tančící a opěvující, zvlášť když je zamračené počasí vytrvává při svém tanci, nebo kdy končí těžké období srážek a je protáhlé teplým slunečním světlem.“
Jistě chápete, že při charakteristice Glooma je opravdu obtížné jej vykreslit jako „vraždící stvůru“ a proto senát Krajského soudu vyměnil vlastnosti Glyma za Glooma, přeci jen to lépe vypadá, bez ohledu na skutečnost, že se J.R.R. Tolkien musí přinejmenším obracet v hrobě.
Skutečný Gloom (Pokemon – wiki)Neslyšící obžalovaný
Nedávno jsem „vraždícího Elfa“, který je zcela neslyšící, navštívil ve věznici. V rozsudcích je uvedeno, že podle policejního orgánu velmi dobře odezírá a je schopen plnohodnotné komunikace. Opak je zcela pravdou. Ač jsem seděl v metrové vzdálenosti, občas já nerozuměl jemu a on mně, tedy komunikace byla velmi obtížná. „Vraždící Elf“ neměl v řízení před soudy tlumočníka, seděl po levé straně z pohledu senátu Krajského soudu, takže svědky, znalce atd. viděl z profilu, protože svědek či znalec vždy hovoří k soudu.

Naprosto děsivě v demokratickém právním státě zní věta obžalovaného, že by ho zajímalo o čem tam ty lidi mluví.….

Ač byl soud opakovaně upozorňován na to, že „Elf“ trpí velmi těžkou percepční vadou sluchu a je zcela neslyšící, nebyl přítomen nikdo, kdo by pro něj výpovědi vizualizoval. Nebyl zajištěn ani monitor, kde by si mohl online číst, co dotyční svědci a znalci vůbec vypovídají. Soud toto upozornění zcela ignoroval a ba naopak v rozsudku najdete opět neuvěřitelný závěr: Obžalovaný se k ničemu nevyjadřuje, nic nenamítá, takže se vším souhlasí !!!

Provedl jsem několik ad hoc konzultací s jednoznačným a kategorickým závěrem: z profilu nelze odezírat !!!

Lež
S ohledem na naprostou důkazní tíseň se senát Krajského soudu uchýlil ve svém literárním rozsudku k závěru: „Obžalovaný připravil minimálně alkoholické nápoje, přijel a příšel s poškozenou k místu, kde svůj úmysl hodlal uskutečnit, ale shodou okolností, které se nepodařilo blíže objasnit, poškozená v důsledku požití velkého množství alkoholu zemřela a to na jiném místě než obžalovaný předpokládal.“
Můžu s naprosto čistým svědomím a vědom si všech následků konstatovat, že skutkový děj v podání soudu je krystalická lež. Ve spisovém materiálu není ani náznak děje, že by si „Elf“ opatřoval alkohol, či šel někam s poškozenou. Takový děj si soud po vzoru Glooma vymyslel, upravil a zcela zkreslil, protože k takovému závěru neexistuje naprosto žádný důkaz či svědecká výpověď.

Zpět k předehře v úvodu
„Lukáš Tuček prokazatelně strčil svou bývalou milou ze skály. Soud mu za to nejdříve vyměřil 7 let nepodmíněně a následně Vrchní soud v Praze změnil na podmínku na 3 roky, protože je mladý a ve výkonu trestu by se ještě více zkazil.
„Vraždící Elf“ nikoho nikam nestrčil, JUDr. Chalupová zemřela opilá bez cizího zavinění a tak soud vyměnil Glooma za Glyma, vymyslel si skutkový děj a dal „Elfovi“ v soudní síni 106, stejného, tedy Vrchního soudu v Praze

15,5 let odnětí svobody ve zvýšené ostraze.Vítejte v právním státě.

Zdroj: https://pericevic.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=725069

1 Comment

  1. Gabriela napsal:

    Těžko uvěřitelné pro člověka,který nemá podobnou vlastní zkušenost se soudnictvím v ČR.Ta bezmoc obviněného člověka bojujícího s drakonickou justicí naší země je zcela zoufalá a nepopsatelná,bohužel.

Napsat komentář