Kauza: Petr Kramný – MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice II.

Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru „Capo di Tutti Capi“ v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme konkrétní účtované částky.

Nemusím popisovat, jaký to byl „boj“ a jakým těžko uvěřitelným obstrukcím jsme museli čelit, zejména, když se jedná o veřejné prostředky, tedy prostředky nás všech. Nyní však ryze věcně.

V prvním a velmi úspěšném díle, který naleznete zde :Přečtěte si také:

Kauza: Petr Kramný – MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice – Blog iDNES.cz

nyní zrekapitulujeme jen základní fakta:

MUDr. Igor Dvořáček jako znalec v odvětví soudního lékařství vykonává svou znaleckou činnost od roku 1988, nyní jako OSVČ, pod IČ 60340703 a je povinen ji vykonávat mimo dobu svého pracovního poměru pro FN Ostrava a zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě – jako vedoucího katedry (zdroj).


Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících § 10 odst.1 říká: „Znalec je povinen vykonávat svou činnost osobně“.

V roce 2016 nad rámec své hlavní pracovní činnosti a nad rámec zkráceného úvazku na Ostravské univerzitě vyúčtoval za nejméně 477 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství částku 3.777.729 Kč (zdroj).

V České republice NENÍ jiný lepší znalec, který vyhotovil v roce 2016 více znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství, než právě MUDr. Igor Dvořáček.

MUDr. Igor DvořáčekJako modelový měsíc jsem vybral duben roku 2016, který odpovídá celoročnímu účtovanému průměru částek a zpracoval dle oficiálních a daňových dokladů znalce MUDr. Igora Dvořáčka pro přehlednost do tabulky.
Pro naprostou objektivitu si můžete v případě zájmu daňové doklady za měsíc duben 2016 přezkoumat, či si udělat tabulku vlastní, která bude mít zcela a naprosto totožné parametry.zdroj a zdroj Zdrojem daňových dokladů je Policie ČR.
.
V tabulce 1 (zdroj) vidíme, že znalec MUDr. Igor Dvořáček účtoval Krajskému ředitelství Policie Moravskoslezkého kraje celkem 30 pitev včetně znaleckých posudků a dalších různých 17 znaleckých posudků viz tabulka 2 (zdroj).
Pouze jedna jediná pitva byla opatřením P ČR nařízena v sobotu 26. 3. 2016 (zdroj) – řádek 178. Z žádných jiných dokladů nevyplývá, že soudní pitvy byly prováděny v sobotu nebo v neděli.

U zadaných znaleckých posudků vyplývá, že ani jedno opatření Policie ČR nevzniklo v sobotu nebo v neděli (zdroj – sloupec C )a z naprosto žádného údaje nevyplývá, že znalec MUDr. Igor Dvořáček zpracovával znalecké posudky v sobotu nebo v neděli (např. datum fakturace (zdroj– tabulka B).

K pochopení celé problematiky a výpočtu celé rovnice je třeba znát neznámou, a to délku soudní pitvy, protože u znaleckých posudků na živé osoby se znalečné účtuje hodinově viz (zdroj – sloupec E).

Do 31. 12. 2002 se délka soudní pitvy účtovala hodinově. Průměrná účtovaná délka jedné soudní pitvy byla cca 15-20 hodin. Od 1. 1. 2003 byl zaveden paušál ve výši 6500 Kč za jednu soudní pitvu, který zhruba odpovídá cca 18,5 hodinám za jednu soudní pitvu. (Odměna znalce á 350 hod x 18,5 hod činí 6475 Kč).

Nepotěšíme soudně znaleckou obec tím, že je nám známo, že hodinová částka je mírně nadhodnocena, ale s ohledem na skutečnost, že nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček může být i znalcem nejrychlejším, záměrně budeme jednu soudní pitvu násobit pouze 10 hodinami, bez ohledu na skutečnost, že dle dokladů – fa účtoval 7 pitev jako mimořádně složité tzv. vyšším paušálem (zdroj – sloupec E). Z logiky věci předjímáme, že mimořádně složitá pitva je i časově náročnější, ale pro naprostou absurdnost účtovaných částek to nehraje naprosto žádnou roli.

Jako poslední konstantu je nutno uvést sloupec F, tedy pořizování dalších histologických preparátů. Je zcela neuvěřitelné, že u každé soudní pitvy pořizoval znalec MUDr. Igor Dvořáček další histologické preparáty, (účtují se navíc…) kdy jejich zkoumáním musel trávit další čas. (Zdroj – zkoumání histologických preparátů např. v případě Petra Kramného trvalo cca 15 minut jeden – zdroj).

Jak jsem již předeslal není z naprosto žádných i sebemenších indicií zřejmé, že svou znaleckou činnost vykonával MUDr. Igor Dvořáček v sobotu a v neděli, ale pro naprostou absurditu výpočtu se budeme při jeho nadpřirozených schopnostech domnívat, že ANO!

Měsíc duben má 30 dnů včetně sobot a nedělí a tedy 30 x 24 je 720 hodin.

720 hodin

– 0 hod.: – MUDr. Igor Dvořáček má velké podnikatelské aktivity v subjektech napojených na FN Ostrava (namátkově společnosti CGB Laboratoře a.s.,Genetika Ostrava s.r.o., Renarkon o.p.s. atd.). Ve společnosti CGB Laboratoře a.s. dokonce působí jako ředitel technického úseku.(zdroj) – Nejsme schopni korektně doložit, kolik hodin se věnuje svým bohatým podnikatelským aktivitám proto – 0 hodin


– 0 hod.: – bohaté společenské či volnočasové aktivity ( nejsme schopni doložit proto – 0 hod. )

– 137 hod.: – účtované znalečné (zdroj)

– 210 hod.: – pracovní úvazek 1,0 na HPP ÚSL Ostrava, pozice přednosty v roce 2016 a dále zkrácený úvazek nejméně 0,2 jako vedoucí katedry na Univerzitě Ostrava.(zdroj)


– 300 hod.: – za provedených 30 pitev, záměrně podhodnotím, že jedna pitva trvala jen 10 hodin(zdroj)


– 17 hod.: – další vykazovaná a účtovaná duševní práce(zdroj)

– 55 hod.: – zkoumání pořízených dalších histologických preparátů (zdroj) a (zdroj)


– 1 hod.: – a cesta z práce a do práce. Opět záměrně podhodnotím, protože dle(zdroj) jen cesta v pracovních dnech trvala 4,2 hod. za měsíc. Nejpilnější znalec v ČR MUDr. Igor Dvořáček je však velký milovník luxusních sportovních vozů FERRARI a MASERATI a tudíž lze předpokládat, že to může zvládnout rychleji.
—————————————-
Součet = 720 hodin, avšak měsíc duben má též jen 720 hodin !!!

Dle výsledku tohoto zjevně podhodnoceného výpočtu můžeme naprosto směle konstatovat že:

– MUDr. Igor Dvořáček – nespal ani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016 (měsíční účtované částky jsou prakticky totožné)

– MUDr. Igor Dvořáček – nejedl ani minutu nejen v dubnu 2016, ale celý rok 2016

– nemá asi dál smysl provádět absurdní výčet všeho dalšího, co znalec MUDr. Igor Dvořáček v roce 2016 nemohl stihnout. (hygienu, či další životně důležité potřeby, ba i zvyšování odbornosti).

Každého jistě napadne, že po takovém znaleckém výkonu v roce 2016, musel znalec MUDr. Igor Dvořáček padnout vysílením, ale opak je pravdou. Nespavost ho posílila a v roce 2017 zpracoval již 483 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství !!! – opět nejvíce v České republice.(zdroj)


Nemusím nikterak akcentovat, že pokud by došlo k situaci, že by třeba 24 hodinový maraton byl narušen, třeba obhajobou znaleckého posudku u soudu, (což je znalecká povinnost) či nedej bože nemocí či dovolenou, tak se nám celá rovnice naprosto zhroutí a dostaneme se do těžko uvěřitelných mínusových čísel. Stejný mínus by nastal, kdyby znalec MUDr. Igor Dvořáček pracoval jen v pracovních dnech, což je v přepočtu jen a pouze 504 hodin a tím jsme jen v základu 216 hodin za měsíc naprosto mínus.

V příštím a posledním díle se již budeme jenom ptát, zda neselhal kontrolní mechanismus Krajského soudu v Ostravě, kontrolní mechanismus ministerstva spravedlnosti, ale zejména (po dlouhých konzultacích a vysvětlení našich zdrojů, které výjimečně neuvedu, protože je chráníme, jak ten mechanismus, těžkou uvěřitelného kšeftu se znaleckými posudky funguje) Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezkého kraje, které v drtivé většině tyto částky proplácí:

Provizička nebyla?

Z veřejných zdrojů je nám známo, že součástí Policie České republiky je složka s názvem Národní centrála proti organizovanému zločinu (zdroj) a ptáme se, už nyní…. fungujete?

#dyckyIgor

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

3 komentáře

  1. Jana napsal:

    Sice nejsem z Ostravy, ale z různých kauz se mi stále více dostává informací z podivného až dalo by se říci mafiánského propojení soudnictví a vrcholných složek. Případ Kramný a případy, které řeší KTV live jsou zvláštní tím, že se spravedlnosti nemají nic společného.

  2. Zbyněk Šimůnek napsal:

    Takovými znalci je justice zcela zaplevelena. Nejvíce je to znát na OS v Plzni. Nemám pravdu?

Napsat komentář