Amicus curiae brief Ústavnímu soudu České republiky

Spolek Šalamoun odeslal jako Amicus curiae brief (přítel soudu) Ústavnímu soudu České republiky informace týkající se trestní věci Martina Skalického a Miloše Zezuly a metody pachové identifikace.

Jedná se o jeden z dalších případů těžko uvěřitelného selhání české justice.

Stěžejním důkazem, této trestní věci, není nic věrohodnějšího, než nalezená pachová stopa na místě činu.

Dle obecných soudů, není nikterak problematické, že pachová stopa byla nalezena i na předmětech, kterých se údajní pachatelé vůbec nedotkli. (sic!!!)

Pro plné pochopení stavu české justice, druhým a posledním důkazem podle obecných soudů je ta skutečnost, že skutek spáchali dva pachatelé a dle obecných soudů jsou obžalovaní také DVA a tím se uzavřel celý řetězec nepřímých důkazů.

Spolek Šalamoun se metodě pachové identifikace věnuje několik let, oslovil odbornou veřejnost doslova celého světa a ohledem na naprostou nevěrohodnost metody pachové identifikace zveřejňujeme naše Amicus curiae brief v plném rozsahu:

Amicus curiae brief

Vítejte v právní státě

Napsat komentář