Amnestie prezidenta republiky

Institut Aleny Vitáskové (dále IAV), Spolek Šalamoun a další subjekty se obrátili na prezidenta republiky dopisem ve kterém žádají o „O rozsáhlé udělení milosti vybraným vězňům“ (tzv. podmíněnou milost) v souvislosti s pandemií COVID-19.

Vězeňská služba sama nárůst nakažených označuje za alarmující. ZDROJ.VS ČR má k dispozici pouze 21 jedná míst ve vězeňské nemocnici v Brně, což je samozřejmě nedostatečné. VS ČR nedisponuje jednotkou JIP a ani jedním plicním ventilátorem. ZDROJ.

Zemab

Další argumentace a trochu čísel:

K 2. 11. 2020 je v českých věznicích 19770 vězněných osob. Z toho 17892 mužů, 1612 žen a 95 mladistvých a 1581 cizinců. Z toho je 17771 odsouzených.

Zajímavé číslo je, že přes 36% odsouzených, je ve výkonu trestu poprvé.
Další zajímavé číslo je, že trest od 0-do 2 let, tedy zjevně bagatelní trestné činy se týká přes 8700 odsouzených.
Zcela děsivé číslo je, že v českých věznicích se nachází přes 1500 odsouzených za zanedbání povinné výživy. Určitě v počtu tzv. neplatičů alimentů vedeme v celé Evropě.

Ve věkovém složení odsouzených je zajímavé číslo, že přes 300 odsouzených je ve věkové kategorii 65+ a 4 dokonce na 80+

Pokud použijeme šalamounskou rovnici:

– poprvé ve výkonu trestu, za bagatelní trestný čin se sazbou do 2 let odnětí svobody +- nedbalostní trestné činy +- odsouzené za zanedbání povinné výživy +- osoby starší 65 let
tak se hypoteticky vzato může případná milosrdnost prezidenta republiky dotknout cca 50 % odsouzených v České republice a to není vůbec malé číslo.

Napsat komentář