Věčný problém – pořizování obrazového záznamu policistů, při výkonu služebních povinností.


Nahrávejte, nahrávejte a nahrávejte.

Je nutno konstatovat, že pořízený obrazový záznam té, či oné situace, je často jediný důkazní prostředek o celé události.

Znovu odkazujeme na stanovisko MV ČR, které naleznete zde: https://1url.cz/Dz4b6, ze kterého vyplývá:

policista je v zásadě povinen strpět pořizování záznamů nebo fotografií při výkonu služby jinou osobou.

Dalším excesem je skutečnost, že skutečně v zákoně 273/2008 Sb. se v § 63 hovoří o prokázání totožnosti, ovšem tu lze prokazovat celou řadou jiných způsobů, protože žádný občan ČR nemá stanovenu povinnost nosit u sebe občanský průkaz.

Na konci videa vidíte absolutní nezvládnutí situace ze strany příslušníka Policie ČR a dobrou zprávou je, že byl za toto své jednání i díky videozáznamu potrestán.

Napsat komentář