Občané – Informujte ministryni spravedlnosti Marii Benešovou – o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti

Vážení přátelé, občané, kteří jste byli omezeni na svých zákonných právech,Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) dlouhodobě usiluje o nápravu vymahatelnosti práva a spravedlnosti v naší vlasti. Ministerstvo spravedlnosti se k této problematice staví „vlažně“ a dohodnutou schůzku na dané téma nám z důvodu Covid 19 zrušilo.

O situaci průběžně informujeme na www.institut-av.eu (aktuality).Nabyli jsme přesvědčení, že Ministerstvo spravedlnosti (MSp) nedisponuje dostatečnými informacemi, v jakém rozsahu jsou v naší vlasti porušovány lidsko-právní normy, jak je nevymahatelnost práva a spravedlnosti hluboce zakořeněna v systému. Pokud by totiž tyto informace mělo a nekonalo, bylo takzvaně nečinné, či dokonce mařilo spravedlnost, jednalo by se o selhání jednoho z důležitých pilířů demokracie. A to občanská veřejnost nesmí připustit.

IAV má zájem na nápravě a žádá všechny občany, představitelé firem, kteří o nápravu stojí, aby neprodleně informovali (třeba i opakovaně) ministryni spravedlnosti o kauzách, ve kterých byli poškozeni, o kauzách, které již dříve zaslali na IAV, ministerstva, či jiné instituce a k dnešnímu dni nedošlo k nápravě.Vaše informace zaslané Ministerstvu spravedlnosti (ministryni spravedlnosti) budou následně předloženy na připravovaných jednáních nejen s komisařkou Věrou Jourovou (EK), ale i s dalšími lidsko-právními a protikorupčními institucemi.
Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:MANIFEST IAV – občanů poškozených státemadresa:Vážená paníJUDr. Marie Benešová, ministryněMinisterstvo spravedlnostiVyšehradská 424/16128 00 Praha – Nové Městoe-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte předat ministryni spravedlnosti MariiBenešové)Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobněinformujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.czIng. Alena Vitásková – předsedkyně IAVPraha, dne 30. 10. 2020


Napsat komentář