Odborná konference k problematice pachový stop

 konanou pod záštitou předsedy výboru pro bezpečnost Radka Kotena a člena výboru pro bezpečnost Tomáše Vymazala a ve spolupráci se spolkem Šalamoun, spolkem na podporu nezávislé justice.

Cílem této odborné konference bylo nalézt odpověď na otázku, zda metoda pachové identifikace, prováděná na území České republiky, je při nedodržení principu blind věrohodná, a v souladu se současným vědeckým poznáním.

Na konferenci vystoupili:

Tomáš Vymazal

Úvodní slovo

Ing. Ludvík Pinc, PhD.

Úvod do problematiky pachové identifikace osob

Adee Schoon, PhD.

Scent identification lineups – potential and pitfalls

Prof. Tadeusz Jezierski, PhD. DSc.

Reliability of identification of persons by trained dogs on the base scent

Ing. Jaroslav Slabý

Aplikační praxe pachové identifikace v Policii České republiky

Prof. Ing. Luděk Bartoš, Dr.Sc.

Stopy koně, co „uměl počítat“, v metodologii pachových stop

Doc. Ing. Helena Chaloupková, PhD.

Schopnosti psa vnímat lidské signály

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Pohled chemika na metodu pachové identifikace

13,00 JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, PhD.
Pachové stopy jako stěžejní důkaz v trestním řízení

Celý záznam konference naleznete zde:

Napsat komentář