Rozhovor s JUDr. Pavlem Kučerou na téma trestní věci Petra Kramného

JUDr. Pavel Kučera je advokát, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu ČR a soudce. JUDr. Pavel Kučera je sympatizantem spolku Šalamoun a pro spolek Šalamoun je obrovskou autoritou v oblasti lidské i právní.
 

Vážený pane doktore,
ve dnech 31.5 a 1.6 proběhne u Vrchního soudu v Olomouci, odvolací řízení v trestní věci Petra Kramného, kterou spolek Šalamoun monitoruje a v této souvislosti si dovolíme položit pár otázek :

Jaký význam mají pro soud a jeho následné rozhodnutí znalecké posudky, a který posudek má pro soud větší váhu…, zejména když jsou závěry rozporné. Je pro úvahu soudu o vině zásadní důkaz znalecký posudek , respektive znalecké závěry učiněné pouze z fotografií? Lze znalecký závěr egyptského patologa, který těla viděl za cca 24 hodin po jejich nálezu, byť se v tomto případě jedná pouze o listinný důkaz, tzv. spláchnout tím, že pitva a posudek není vyhotoven podle českých standartů ? Je opakovaně navrhovaný důkaz obhájkyně na výslech egyptského patologa nadbytečný, jak předsedkyně senátu sdělila? Zná soudní praxe důkaz – konfrontace znalců? Setkal jste ve své praxi s tím, že za situace , kdy je v rámci dokazování proveden ústavní znalecký posudek, soud přistoupil na návrh strany k vyhotovení tzv. superrevizního znaleckého posudku?

JUDr.Kučera: zásada volného hodnocené důkazů platí i pro hodnocení znaleckých posudků a při hodnocení tohoto důkazu je na soudu, jakou dá kterému posudku, je-li ji vích, váhu. Absolutně neplatí ani, že by ústavní posudek měl větší váhu než posudek znalce a je-li mezi nimi rozpor, je na soudu, jak se s tímto rozporem vypořádá. Osobně bych věc bez výslechu egyptského patologa neskončil. Konfrontaci znalců soud zpravidla neprovádí. Znalci by však měli své znalecké posudky vzájemně znát a měli by mít možnost vzájemně se k nim vyjádřit.

Jak lze hodnotit dokonce zákaz předsedkyně senátu JUDr. Gilové, s vydáním histologického materiálu, znalcům obhajoby…..a její následná výtka v odůvodnění rozsudku, že znalci obhajoby si neopatřili konzultační stanoviska? Je na okraj, nebylo s čím navštívit konzultanty, neměli k dispozici histologický materiál.

JUDr.Kučera: jako zkrácení práv obhajoby. V řízení před soudem by měli mít strany řízení rovná práva, a co je umožněno žalobě, mělo by být umožněno i obhajobě.

Pamatujete ze své bohaté praxe na případ otce, který zabil svou manželku a dceru a následně sebe v rámci rozšířené sebevraždy a to elektrickým proudem…?

JUDr.Kučera: za dvanáct let praxe u soudu, který v prvním stupni rozhodoval i vraždy, jsem se nikdy nesetkal, že by vrah vedle usmrcení svého partnera nebo partnerky usmrtil i jejich společnou dceru. Stejně tak jsem se nesetkal s vraždou pomocí elektrického proudu, neřku-li o tzv. rozšířenou sebevraždu.

Jaký máte názor na skutečnost, že se ve znaleckém posudky objevují řezy myokardu na kterých je demonstrován účinek el. proudu a následně se zjistí že se jedna o totožný obrázek a jen zrcadlově otočený….? Jak postupuje soud v případě, že je podáno trestní oznámení na prověření možného spáchání trestného činu křivého znaleckého posudku a je tomto informován?

JUDr.Kučera: s touto skutečností se musí vypořádat obhajoba resolutním zpochybněním tohoto důkazu a upozornění na možné trestní následky této manipulace.

Jak hodnotíte, že státní zástupce požadoval ve své závěrečné řeči trest odnětí svobody v trvání 30 let. Následně byl Petr Kramný odsouzen na 28 let a státní zástupce se odvolal….?

JUDr.Kučera: státní zástupce na to má právo, a i když je postup státního zástupce s ohledem na výši trestu neobvyklý, nemá cenu se k němu blíže vyjadřovat a je na odvolacím soudu, jak se s tímto neobvyklým odvoláním vypořádá.

Ve prospěch svého syna podala matka Petra Kramného odvolání dle ust. § 247 odst. 2 tr.ř. a přes opakované žádosti jí soud odmítl zaslat rozsudek, aby jej mohla odůvodnit, je takový postup lege artis…?

JUDr.Kučera: tato skutečnost zapadá do stranného postupu soudu. V tomto případě nejde jen o to, co soud v rámci nestrannosti musí udělat, ale především proto, co jako nestranný chce udělat.

Jak hodnotit vystupování JUDr. Gilové jako předsedkyně senátu ať už v legendární větě Prof. Štefana, že nic takového za 40 let nezažil, či souhlasné pokyvování při závěrečné řeči státního zástupce a nesouhlasné při závěrečné řeči obhajoby. Lze takovéto verbální chování vykládat jako nestrannost soudce….?

JUDr.Kučera: protože jsem profesora Jiřího Štefana osobně znal, a jako znalec ve věcech, které jsem rozhodoval, několikrát vystoupil, jeho slova: že podobné jednání jaké zažil u předsedkyně senátu JUDr. Gilové ještě nezažil, znamenají, že to byl pro něj mimořádně silný zážitek, protože toho jistě u soudu zažil hodně.

Trestní věc Petra Kramného bohužel patří k velmi sledovaným, jak hodnotíte online přenos ze soudní síně, kde v podstatě minutu po minutě jsou přenášeny výpovědi svědků, reakce přítomných, není toto v kolizi s ust. § 209. tr.ř

JUDr.Kučera: šlo o hlavní líčení sledované širokou veřejností, a pokud je přenos prováděn bez stranného komentáře, nelze proti tomu nic namítat.

Jak hodnotíte výrok soudu v části , kde je tvrzeno, že měl svou rodinu usmrtit dvoupolově či jednopolově, což je podstatný rozdíl?

JUDr.Kučera: nejsem elektroodborník, ale jak už jsem shora uvedl, s vraždou elektrickým proudem jsem se ve své soudní praxi nesetkal a bez provedení ohledání místa činu a vyšetřovacího pokusu, byť s figurantem, je celý závěr o tom, že se tak stalo nevěrohodný.

Jak hodnotíte práci obhájkyně JUDr. Rejžkové ?
JUDr.Kučera: vysoce kladně. Z toho, co jsem se ze sdělovacích prostředků dozvěděl, práce obhájkyně s ohledem na zjevnou podjatost soudu, byla nesmírně obtížná, přičemž problém byl nejen v uplatnění důkazů obhajoby, ale především v psychické atmosféře, kterou soud celkově v neprospěch obhajoby vytvořil.

Obrázek: zdroj Týden

Vašek Peričevič's photo.

Napsat komentář