Martin Van Fabián – pokračování

V předchozím článku jsme Vám přinesli důkaz, že Martin Van Fabián průběhu řízení vůbec nerozuměl a nemohl tedy být jeho plnohodnotný účastník, čehož s naprostou zlovůlí využil předseda senátu hodnotící úvahou vtělenou do rozsudku:

Obžalovaný nic nenamítá, na nic se nedotazuje, a tudíž se vším souhlasí.

Zvukový záznam jako důkaz

Dnes Vám přinášíme další část záznamu z hlavního líčení, konkrétně část po výslechu znalce. Tato část totiž vyvrací úvahu soudu, že Martin nic nenamítá a se vším souhlasí. Ze zvukového záznamu je zřejmé, že Martin po výslechu znalce konstatuje, že rozuměl každé páté slovo. Zcela signifikantní je přeřeknutí předsedy senátu „slyšel, tedy rozuměl jste“, protože si je plně vědom, že obviněný je zcela neslyšící a i přesto, že si je tohoto vědom, v řízení i nadále pokračuje.
Možná právě proto, že Martin slyšel každé páté slovo, následné vyjádření Martina Van Fabiána se nese v jakémsi obecném duchu o svědomí znalce, nikoliv o konkrétních znaleckých závěrech, které prostě neslyšel.

Záznam z hlavního líčení

Spravedlnost po česku…

Není většího důkazu než skutečnost, že předseda senátu sdělení obviněného, že rozuměl každé páté slovo vůbec:

nezaprotokoloval

Z tohoto důvodu se vyjádření obviněného, že rozuměl každé páté slovo v protokolu v hlavním líčení neobjevuje. Bohužel tak jak sledujeme v řadě dalších případů zvukový záznam z hlavního líčení si neposlechl ani soud odvolací, ani Nejvyšší ani Ústavní, přestože bylo hrubě znásilněno elementární právo Martina Van Fabiána na soudní a jinou ochranu.

Soudce ze své vlastní iniciativy musí zaručit spravedlivé řízení – Rozsudek ESLP ve věci Cuscani proti Spojenému království z 24. září 2002, č. 3277/96.


Byl přítomen advokát?

Byl přítomen, avšak pro ochranu základních práv Martina neučinil zhola nic. Což je ze zvukových záznamů zcela zřetelné. Nad kvalitou práce některých advokátů ex offo, by i nepochybně bohyně spravedlnosti Themis spáchala, a to opakovaně, rozšířenou sebevraždu elektrickým proudem.Vážnost a důvěryhodnost české justice

Jakou vážnost a důvěryhodnost může česká justice požívat, když dokáže nejenže provést hlavní líčení a veřejné zasedání s naprosto hluchým obviněným, který vůbec nemůže chápat nejen průběh řízení, ale ani slyšet výpovědi svědků a znalců, ale když upozorní, že rozuměl každé páté slovo, předseda senátu tuto skutečnost pomine a zcela úmyslně nezaprotokoluje.

Rovnou Vám odpovím.


Naprosto žádnou
.

I ten největší zločinec má vždy právo na fair proces. Čím víc bude proces fair, tím více to posiluje důvěru v justici a právní stát. Nelze však připustit, že budeme občany České republiky odsuzovat doslova za každou cenu.

Napsat komentář