30 let byl používán důkaz v trestním řízení, který je zcela nevěrohodný

Motto:

„(…) jedna z podmínek ústavně konformního provedení metody pachové identifikace spočívá v reflektování aktuálních vědeckých poznatků, tj. že jen taková metoda pachové identifikace, která je provedena v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, je ústavně konformní.“

(z nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1098/15 ze dne 22. 3. 2016)

Špička české vědecké odborné veřejnosti, za podpory elity odborné vědecké světové veřejnosti se doslova „vzbouřila“ proti důkazu v trestním řízení, a to metodě pachové identifikace (dále i jen MPI) a vydala k tomu prohlášení. Za 27let činnosti spolku Šalamoun nepamatujeme, že se ve vzájemné shodě vědecká odborná veřejnost, která reprezentuje obory, které přímo či nepřímo souvisí s metodou tzv. pachové identifikace, takto zásadně vymezila proti důkazu používaného v trestním řízení. Podepsaní vědci tak reagují na naprosto zatvrzelou snahu české justice obhajovat bez sebemenších znalostí věrohodnost důkazu, a to metody pachové identifikace tak, jak byla na území České republiky prováděna od roku 1989 do 1. 4. 2018.

Spolek Šalamoun monitoruje řadu případů, kde byla tzv. pachová stopa použita jako základní stěžejní pilíř odsuzujících rozsudků, na základě kterých dodnes vykonávají řady odsouzených často drakonické tresty odnětí svobody. Situace je děsivější v tom, že Policie ČR byla v letech 2011 – 2012 upozorněna na základě vědeckých výzkumů, které si sama objednala, že tak jak je MPI prováděna je zcela nevěrohodné a odporující vědeckému poznání. Policie ČR před justicí a některými státními zástupci tuto informaci zcela zatajila a ke změně metodiky došlo až od 1. 4. 2018. O dysfunkci české justice při posuzování přípustnosti důkazu tzv. metody pachové identifikace v trestním řízení svědčí opakované vyjádření obecných soudů, např:

JUDr. Vladimír Rutar – komunistický soudce Vrchního soudu v Olomouci: „Pachová stopa je léty prověřený důkaz.“

JUDr. Jiří Dufek – předseda senátu Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín: odmítl vědecká fakta obsažená ve znaleckém posudku s odůvodněním, že on jako chovatel psů, kteří o něm vědí všechno rozumí problematice MPI lépe, než odborníci ze znaleckého ústavu zapsaného v oddílu II. seznamu znaleckých ústavů, který jako jediný v České republice je ze zákona oprávněn posuzovat zvlášť závažné případy hodné vědeckého posouzení.

JUDr. Dufek by si ale měl uvědomit, že ale skutečnost, že jeho psi o něm ví všechno opravdu neznamená, že on ví všechno o psech.

https://www.youtube.com/watch?v=Cj3ldQLPq-s&t=1s

Z iniciativy spolku Šalamoun, který oslovil přední českou i světovou odbornou veřejnost, vzniklo prohlášení, které jako Amicus curiae brief zasíláme Ústavnímu soudu s výzvou, aby zrušil 32 let zažité dogma, že metoda pachové identifikace je věrohodná jako důkaz v trestním řízení a několika málo odsouzeným, jejichž případy jsou spolku Šalamoun známy, dal šanci na jejich nezadané právo, a to právo na spravedlivý proces.

Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun:

John Bok, předseda spolku

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D.,

místopředseda spolku

Václav Peričevič,

místopředseda spolku

Prohlášení odborné vědecké veřejnosti

Amicus curiae brief Spolku Šalamoun

2 komentáře

    Napsat komentář