Amicus curiae brief v trestní věci Martina Balhara

Spolek Šalamoun již řadu let sleduje případ ods. Martina Balhara, který se již v pořadí 3. obnovou řízení snaží dosáhnout svého nezadatelného práva, a to práva na spravedlivý proces.

Jedním ze zásadních motivů proč Spolek Šalamoun, jako amicus curiae, oslovil Ústavní soud je ten, že v řadě trestních případů sledujeme zcela alarmující skutečnost. Touto skutečností je fakt, že soudy nahrazují svými, zcela laickými úvahami, vědecké či znalecké závěry nezpochybnitelných autorit ve svém oboru.

Tyto laické úvahy soudů jsou ale natolik chybné, že zásadním způsobem nejen snižují vážnost a důvěryhodnost justice, ale hlavně ukazují na naprostou dysfunkci české justice. Učebnicovou a naprosto flagrantní ukázkou takového selhání jsou právě závěry Vrchního soudu v Olomouci v trestní věci Martina Balhara.

pachová stopa
Pachová stopa


Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení uvádí: 

„…. popis tzv. Clever Hans efektu je zjevně jen objektivními postupy nedostatečně podložená teorie o možném nevědomém ovlivnění zvířete gesty, postoji, případně i jiným doposud nevysvětleným, případně nevysvětlitelným působením člověka.“

Spolek Šalamoun požádal o verifikaci naprosto neuvěřitelného laického závěru Vrchního soudu v Olomouci, že Clever Hans efekt je ničím nepodložená teorie, přední evropskou autoritu v oblasti etologie, a to prof. Ing. Luďka Bartoše, DrSc., který měl, v zájmu naprosté věrohodnosti a objektivity, položit tuto otázku na vědeckém kongresu v Mnichově, který se konal v srpnu 2023.

S výslovným souhlasem a svolením přikládáme odpověď prof. Bartoše.

Otázku, zda je Clever Hans efekt ničím nepodložená teorie (viz. závěr VS v Olomouci) jsem nakonec na vědeckém kongresu nepoložil. Důvodem byla ta skutečnost, že bych se musel stydět do posledního kořínku vlasů a dělat si mezinárodní ostudu, že žiji v zemi, kde o lidských životech rozhodují tak hloupí lidé, kteří si chybně myslí, že rozumí všemu“.

Celé podání Amicus curiae brief v trestní věci Martina Balhara, naleznete zde:

Napsat komentář