Kramný: Ramadán české justice

10. 2. 2023 zamítl Krajský soud v Ostravě návrh Petra Kramného na povolení obnovy řízení v jeho trestní věci.

Úvodem je nutno objektivně konstatovat, že jak senát 30 T JUDr. Šárky Skalské, tak i celý Krajský soud v Ostravě k řízení přistoupil korektně a samotný průběh lze označit za fair proces.

Spravedlivě vedený proces neznamená spravedlivé rozhodnutí

Spolek Šalamoun za 29 let činnost zaznamenal snad stovky řízení o povolení obnovy ve skončené trestní věci a mimo „divokých“ 90. let a pár „úspěchů“, všechny neúspěšné. Ostatně statistiky MSp hovoří jednoznačně a v České republice je obnova řízení doslova sprosté slovo a fakticky je zcela nedosažitelná.

Zde je ústní odůvodnění předsedkyně senátu JUDr. Šárky Skalské o zamítnutí návrhu na obnovu řízení.

Zamítnutí návrhu na obnovu řízení

Soud poprvé přiznal, že Kramný větu „všechno mi vyšlo i v tom Egyptě“, nikdy neřekl

Od roku 2018 vytrvale plédujeme, že jeden z pilířů odsuzujícího rozsudku, a to rozhovor P. Kramného s tetou V.D. je falzum, protože skutečně inkriminovanou větu P. Kramný neřekl a soud konečně dává v této části obhajobě za pravdu.
Lze přisvědčit tomu, že se nejedná o nějaký zásadní důkaz, ale naprosto přiléhavě obnažuje práci české justice.
V trestní věci Petra Kramného bylo pořízeno skutečně stovky hodin odposlechů, většinou zcela irelevantních, ale jeden z nich, a to právě rozhovor s tetou V.D., je použit jako pilíř odsuzujícího rozsudku. Ač se nás snaží předsedkyně Skalská přesvědčit, že není možné poslouchat stovky hodin odposlechů, ten, který je však použit jako stěžejní a který trvá jen cca 30 minut, si neposlechl ani Krajský soud v Ostravě, ani Vrchní soud v Olomouci ani Nejvyšší soud a jen mechanicky opisují větu, kterou P. Kramný nikdy neřekl. Tento moment je totiž zcela signifikantní pro celou kauzu Petra Kramného. Neakceptovatelné lajdáctví, a nekritické přejímání názorů státního zástupce, či Policie. Čas 18:39

Kramný nikdy nebyl v Egyptě zadržován

V čase 9:40 hovoří při rekapitulaci případu předsedkyně senátu o tom, že P. Kramný byl v Egyptě nějakou dobu zadržován. Je to zcela totožné jako věta „všechno mi to vyšlo i v tom Egyptě„, tedy opět zcela nepravdivá informace. Petr Kramný v Egyptské arabské republice (EAR) nikdy nebyl podezřelý, obviněný, či zadržený, byl mu pouze odebrán pas bez dalšího omezení, a to do vyšetření celé věci.

Znalci

Skutečným meritem obnovy řízení byly znalecké posudky, a to profesora MUDr. Ivo Šteinera, CSc., specialisty na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie. Žádný takový posudek v tomto odvětví nebyl v původním řízení vypracován. Dále jsou to posudky doktora Horáka (forenzní biomechanika), docenta Ing. Zdeňka Kokeše, CSc., (znalec v oboru elektrotechniky), a MUDr. Zdeňka Šňupárka (znalec soudního lékařství). Ani v oboru forenzní biomechaniky nebyl v původním řízení žádný posudek vypracován.

Předsedkyně Skalská konstatuje v čase 21:32, že znalecké posudky jsou v této věci stěžejní.

Senát 30 T Krajského soudu v Ostravě (čas 23:40) rozhodně žádným způsobem nepochybuje o odbornosti, erudovanosti a zkušenosti všech znalců, kteří tyto znalecké posudky vypracovali, předložili a předstoupili před tento senát a své závěry také zde resultovali.

Ale současně dospěl k závěru, že posudky nelze vyhodnotit jako předložení nových skutečností, ale jako předložení jejich odborného názoru.

Dále je znalcům prof. Ivo Šteinerovi a doc. Alexandru Pilinovi vytýkáno, že nemají jednotnou shodu ohledně kontrakčních pruhů na srdcích Moniky a Kláry Kramných. Zcela alibisticky však předsedkyně senátu zamlčela, že mají naprostou shodu, že k příčině smrti, tj. elektrickým proudem, nelze dospět.

Doporučuji pasáž v čase 25:08, kde doc. Pilin ve svém znaleckém posudku uvádí: „Dle mého názoru nelze prokázat úraz elektrickým proudem.“ Dle předsedkyně senátu je to jeho vlastní názor. Jsme u merita celé věci a institutu znalců a znaleckých ústavů. Právě proto existují znalci, aby s ohledem na svou odbornost a erudici vysvětlili na základě přezkumu v daném případě histologických preparátů a dalších své odborné závěry, což jsou vždy jejich názory na danou věc, kterou písemně zpracují ve znaleckém posudku.

Jsme svědky nevídaného alibismu, kdy předsedkyně senátu ví, že nemůže hodnotit odborné znalecké závěry, protože dané problematice vůbec nerozumí, tak podobným úskokem prohlásí odborný znalecký závěr za názor, což je ale v kontextu celé věci zcela to samé.

Zvažte následky, kdyby znalec konstatoval ve svém znaleckém posudku názor někoho jiného. (sic!)

Dnes jsem u znalců ověřoval zda za jejich bohatou praxi se někdy stalo, že byl jejich znalecký posudek označen za názor a všichni ve shodě konstatují, že se tak NIKDY nestalo. (např. doc. Pilín přes 4000 znaleckých posudků)!

Prohlídka těl v Egyptě

Bohužel zcela nekorektně a v rozporu s objektivní pravdou předsedkyně senátu argumentuje o tom, že nebyla provedena prohlídka těl, ohledání pokoje, že chybí časové údaje etc.

30. července 2013

Egyptské Státní zastupitelství provedlo prohlídku pokoje a nechalo ohledat obě mrtvá těla. Na tělech zesnulých nebyly nalezeny žádné stopy násilí. Proto státní zástupce nařídil soudní pitvu, laboratorní rozbor a pověřil dalším vyšetřováním Turistickou policii.

Věci nalezené v blízkosti mrtvých těl (část spisu) POZOR: Špatně napsaný název léku Antinal (zapsáno Antikifal). Chybí 11 tablet (zjištěno 10. září 2020).

Výsledky ohledání pokoje a těl (Státní zastupitelství v Hurghadě)

Fotodokumentace pokoje č. 6343 (část spisu) 

Plán (nákres) pokoje č. 6343 (zpracován 8. prosince 2014)

Fotodokumentace mrtvých těl (Nepřipojujeme, nepovažujeme za etické)

  • Obě ženy leží na zádech, na postelích, částečně přikryté pokrývkami.

prof. Pekka Saukko – Knight’s Forensic Pathology

Vrcholem fatální neznalosti senátu 30 T v čase 29:20 je argumentace prof. Pekka Saukkem a jeho odborné publikace Knight’s Forensic Pathology o možných proudových stopách na tělech, po zásahu elektrickým proudem.

Jedná se o totožnou situaci jako s větou „všechno mi to vyšlo i v tom Egyptě“ včetně pravděpodobně neznalostí spisového materiálu. Jiné vysvětlení to mít nemůže, protože dne 8. 2. 2023 provedla listinný důkaz, a to mojí korespondencí (Václava Peričeviče) právě s prof. Pekka Saukkem – autorem shora uváděné odborné publikace – Knight’s Forensic Pathology. Spolek Šalamoun totiž poskytl právě prof. Pekka Saukkovi inkriminované fotografie, tedy zcela totožné fotografie, na základě kterých dospěl doc. Vorel a spol. k závěru, že se jedná o tzv. výbled, který může způsobit elektrický proud. Pan prof. Pekka Saukko se na základě žádosti Spolku Šalamoun k inkriminovaným fotografiím vyjádřil s tím závěrem (názorem), že k podobnému závěru (doc. Vorla a spol.) NELZE DOSPĚT!

Mantra o násilné smrti

Soud opakovaně konstatuje, že Monika a Klára musely zemřít smrtí násilnou, protože jediný, kdo s nimi byl v kontaktu byl právě Petr Kramný. Bohužel soud opětovně z neznalosti nemá patrně sebemenší tušení, že od doby tragédie Moniky a Kláry v červenci 2013 zemřela v Egyptské Hurghádě řada osob z dosud nevysvětlitelných příčin a dokonce z případu Johna a Susan Cooperových je zřejmé, že zemřeli v rozmezí 30 minut a příčina smrti nebyla přes nebývalou snahu dodnes objasněna.

Ramadán

Soudkyně konstatuje, že vyšetřování v Egyptě bylo naprosto nedostatečné, protože byl ramadán. Skutečně o této souvislosti hovoří delegátka Alžběta C., ovšem ve vztahu k hotelovému detektivovi, nikoliv k příslušníkům egyptské policie a prokuratury. Ze spisového materiálu je totiž zřejmé, že proběhlo ohledání místa činu a těl dne 30. 7. 2013 ve 12.15 hod, dokonce za účasti egyptského prokurátora, byla provedena vcelku přesná dokumentace, včetně fotodokumentace. Následující den byla provedena pitva. Kdyby si soud elementárně ověřil jakou roli hraje ramadán pro policejní orgány EAR či soudní lékaře ze sekce Rudé moře, snadno by zjistil, že naprosto žádnou.

Závěr

Spravedlnost v případě Petra Kramného spáchala sebevraždu elektrickým proudem. Máme 3 nové znalecké posudky od 5 renomovaných odborníků s přesahem přes území ČR. Máme odborná ad hoc vyjádření renomovaných odborníků z Evropy, že k závěru o vraždě elektrickým proudem nelze dospět. Zejména dozorový státní zástupce Legerský ví, potažmo to samozřejmě ví i Krajský soud v Ostravě, že se již nenajde ani jeden znalec, natož znalecký ústav, který by se pod závěr o vraždě elektrickým proudem podepsal a proto se Krajský soud v čele s předsedkyní Skalskou uchýlil místo k vyrovnání se se závěry znaleckých posudků ke konstatování, dle našeho názoru v rozporu se zákonem, že se jedná pouze o jejich názor, nikoliv o znalecký posudek, ač veškerá zákonná a základní kritéria znaleckého posudku splňují.

Níže naleznete zvukový záznam závěrečné řeči státního zástupce Mgr. Legerského a obhájkyně JUDr. Jany Rejžkové, názor si jistě uděláte sami.

Vítejte v právním státě.

2 komentáře

  1. Zdeněk napsal:

    Zamítnout obnovu řízení znamená souhlasit se znaleckými posudky, které byly vyvráceny, to je jako v matematice tvrdit, že 1+1 je mrkev

  2. Petr napsal:

    Já tedy nevím, co víc by ta hlupačka s vysokoškolským diplomem si jako dostatečný důkaz představovala, aby tu obnovu povolila. Jestliže je někdo odsouzený a to pouze a jen na základě znaleckého posudku a žadatel jim předloží dokonce tři úplně nové a ještě od konkrétních specializovaných znalců s mezinárodním renomé, tak už mě fakt napadá, že by do té jednací síně musela jedině přijít ta jeho mrtvá manželka s dcerou a možná ani to by jí nezadalo dostatečný důvod, tu obnovu povolit. Ale co se divíme, my co nejsme zvyklý se před každým v předklonu sehnout, ale naopak chceme dokazovat těm druhým jejich chyby, nebo jen jejich neznalost, stáváme se okamžitě těmi nejvíce nepohodlnými. Po zhlédnutí pořadu p. Jílkové Máte slovo, kam si pozvala mladého učitele v souvislosti s návrhem vlády ke změnám v důchodovém systému a tento mladý učitel je svým přístupem tak šíleně smířený, že se možná ani důchodového věku nedožije přes to, že je zcela zdraví a je mu úplně jedno co se i s jeho vlastními penězi které si nechává ukrást všemi vládami ze svých daní, tak to jsou přesně ti lidé, o jaké se snažily předchozí i současné vlády, společensky vychovat a co chce mít ze svých voličů. Otroky bez jediného vlastního názoru a nedej bože nějaký vzdor, aby měli ještě tu drzost, chtít se o svá práva bít? A když, tak jedině prostřednictvím takovýchto justicí, pro které není pravda a spravedlnost žádnou normou, ale pouhým rebelstvím nebo protiprávní drzostí. Tak tohle snad nikdo už tolerovat nechce, i když???? Možná do doby, než se začnou zavírat pouze státní nemocnice, do kterých se budou umisťovat neposlušní odsouzení. Protože standardní věznice budou zcela přeplněné vykonstruovanými kauzami. No hlavně že nám za oprašující případ je neustále opakované Rusko a celé jeho federace, jaký tam mají šílený soudní systém, jak je jednoznačně vidět, že je tam diktatura moci a justici používají jen k potlačení práv a svobod, al že se to samé děje i u nás, to už našim novinářům tolik nevadí.

Napsat komentář