Martin Van Fabián – rozsudek

V předcházejících dílech jsme Vás informovali o zcela neslyšícím obviněném Martinu Van Fabiánovi a na základě originálních zvukových záznamů ze soudní síně, jednoznačně a bez sebemenší pochybnosti doložili stav, že obviněný, který je zcela neslyšící, nejenže neslyšel, ale zejména ani nechápal průběh celého řízení před soudem a bylo tak porušeno jeho naprosto základní právo na soudní a jinou ochranu.

https://spoleksalamoun.com/2021/12/15/martin-van-fabian-odsouzeny-neslysici/

V následujícím díle jsme upozornili na stav, že předseda senátu (bývalý místopředseda soudcovské unie) si byl skutečnosti, že má před sebou v soudní síni zcela neslyšícího obviněného velmi dobře vědom a i přes sdělení obviněného, že rozumí každé páté slovo, tuto informaci raději ani nezaprotokoloval a v hlavním líčení pokračoval.

https://spoleksalamoun.com/2021/12/18/martin-van-fabian-pokracovani/

Vlastní příběh

Policie skoro po 2 letech od přirozené smrti Jany Ch. skutečně případ znovu otevřela. Důvodem byly spory o majetek ze strany dcer Jany. Ch., které se však v průběhu života o matku v podstatě nezajímaly. Policie zajistila velké množství komunikace, zejména přes sociální síť Facebook (jednalo se o desítky tisíc zpráv), jako stěžejní důkaz. Obvinění bylo konstrukce (velmi zjednodušeně řečeno), že Martin se Janu Ch. zcela jednoznačně chystal a plánoval zavraždit, ale ta mu tento záměr zmařila, protože zemřela přirozenou smrtí sama.

Z desítek tisíc zpráv z FB, které Martin poslal svým známým a přátelům od roku 2014-2017, soud vybral pár slovních spojení, a to např.: „Gloomské finále“, „zítra budu killer“ a pár dalších, ze kterých soud dovozuje, že skutečně vraždu Jany Ch. připravoval.
V rozsudku se objevuje překvapivý závěr soudu: „Poškozená vypila alkohol sama, bez násilí činěného druhou osobou“… ALE… „Soud má za to, že obžalovaný násilnou smrt poškozené připravoval, není však najisto postaveno, zda se o ní alespoň pokusil.

Soud totiž dospěl k mylnému závěru, že obžalovaný označil Janu Ch. jako Glooma a v rozsudku konstatuje: „Gloom je, dle zjednodušujícího výkladu provedeného soudem, ošklivým, podlým skřetem vyhnaným ze společnosti. Ostatně, podrobný popis postav nacházejících svůj předobraz právě v dílech o Středozemi, přináší na č.l. 797 založené příslušné pasáže z wikipedie.
Pro přehled – Gloom hraje v této kauze zcela zásadní roli, jeho jméno (tj. Glooma) je v rozsudku uvedeno 62x a jen pro představu jméno obžalovaného 70x.

Kdo je Gloom

Pozorný čtenář si všiml, že jak v hodnocení soudu, tak v mém článku neustále uvádím osobu Gloom (nejedná se o přepisovou chybu), jenže v dílech J.R.R. Tolkiena se žádný Gloom nevyskytuje. Soud naprosto neznalý díla J.R.R. Tolkiena a naprosto neschopný triviálního CTRL+C a CTRL+V z wikipedie, kterou sám cituje, zcela účelově zaměnil osobu Glyma (anglicky psáno Gollum) za Glooma, kterému připisuje negativní, ba až vražedné vlastnosti.

Glym – Gollum

Kdo je tedy Gloom

Gloom je Pokémon a k jeho charakteristice lze uvést: Je to drobná rostlinka, známá jako „květinová tanečnice“. Často bývá tento Pokémon viděn jako tančící a opěvující, zvlášť když je zamračené počasí vytrvává při svém tanci, nebo kdy končí těžké období srážek a je protáhlé teplým slunečním světlem.“
Jistě chápete, že při charakteristice Glooma je opravdu obtížné jej vykreslit jako „vraždící stvůru“ a proto senát Krajského soudu vyměnil vlastnosti Glyma za Glooma, přeci jen to lépe vypadá, bez ohledu na skutečnost, že se J.R.R. Tolkien musí přinejmenším obracet v hrobě.

Gloom

Lež

S ohledem na naprostou důkazní tíseň se senát krajského soudu uchýlil ve svém literárním rozsudku k závěru: „Obžalovaný připravil minimálně alkoholické nápoje, přijel a přišel s poškozenou k místu, kde svůj úmysl hodlal uskutečnit, ale shodou okolností, které se nepodařilo blíže objasnit, poškozená v důsledku požití velkého množství alkoholu zemřela a to na jiném místě než obžalovaný předpokládal.“
Mohu s naprosto čistým svědomím a vědom si všech následků konstatovat, že skutkový děj v podání soudu je krystalická lež. Ve spisovém materiálu není ani náznak děje, že by si „Elf“ opatřoval alkohol, či šel někam s poškozenou. Takový děj si soud po vzoru Glooma vymyslel, upravil a zcela zkreslil, protože k takovému závěru neexistuje naprosto žádný důkaz, natož hodnověrný, či svědecká výpověď.

Ba naopak soud věděl z výpovědí svědků, že to byl právě Martin Van Fabián, který v několika případech, kdy měla Jana. Ch. alkoholový exces, v letech 2013-2017 opakovaně volal rychlou lékařskou pomoc a jen díky Martinovi Jana Ch. nezemřela o několik let dříve. (Sic!)

Rozsudek

Absurdní příběh Martina Van Fabiána končí rozsudkem republiky v trvání 15,5 roků odnětí svobody v nejpřísnějším režimu. Jenže jak je pro tuto kauzu typické, opět vše zcela špatně. Odborná veřejnost si toho všimne, zbytek rád upozorním.

Úvodní strana rozsudku nad Martinem Van Fabiánem

Rozsudek totiž trpí zcela fatální vadou – není označen soud který ho vynesl, není označen senát a jeho členové. Takový rozsudek naprosto nesplňuje základní, natož zákonná kritéria rozsudku, a dle našeho názoru je zcela neplatný.Možná proto, že předseda senátu byl bývalý místopředseda soudcovské unie, si této naprosto zásadní vady, což jistě nikoho nepřekvapí, nevšiml Vrchní soud v Praze, Nejvyšší soud a samozřejmě ani Ústavní soud.

Závěr

Naprosto neuvěřitelný a absurdní příběh Martina Van Fabiána je bohužel učebnicovým příkladem jak obrovsky tenká je linie mezi svobodou a 15,5 lety odnětí svobody v nejpřísnějším režimu. Kdy se účelově vymyslí po dvou letech od přirozené smrti příběh, následuje vytržení z 60 tisíc zpráv pár zcela nesouvisejících vět pronesených v rozmezí měsíců, vymyšlení vražedného Glooma, popisu skutkového děje, pro který neexistuje jediný, natož hodnověrný důkaz, a to vše s vědomím, že obviněný je zcela neslyšící, který vůbec není schopen slyšet a vnímat průběh řízení před soudem.

Martin Van Fabián byl snadná oběť.

Případ Martina Van Fabiána není žádný justiční omyl, či nedbalost, ale naprostý vědomý justiční zločin.


Celý případ Martina Van Fabiána prošel soudem nalézacím, soudem odvolacím, soudem dovolacím a soudem Ústavním se závěrem, že proces byl spravedlivý.
Ex ministryně spravedlnosti dospěla k závěru, že stížnost pro porušení zákona ve prospěch Martina Van Fabiána nepodá.

Není už opravdu čas na změnu?

Vítejte v právním státě.


Napsat komentář