Případ soudce ubytovatele…

Hanlivé označení „soudce ubytovatel“ vzniklo dle análů spolku Šalamoun v minulém století. Je spojeno s vazební agendou soudce nejmenovaného obvodního soudu v Praze, které mu budeme říkat soudce ubytovatel – Sedláček. (jméno samozřejmě změněno).

Soudce ubytovatel – Sedláček dosahoval takových výsledků vazebních řízení, že překonal plán na 110% kladných vazebních rozhodnutí.

Věhlas soudce ubytovatele Sedláčka po čase překročil stín obvodního soudu, stížnostního soudu, Vrchního soudu a dle pramenu informací Spolku Šalamoun, (dále jen SŠ) bylo jeho jméno známo i soudu Nejvyššímu.

Výsledků soudce ubytovatele – Sedláčka po vzoru legendárního filmu „Vykoupení z věznice Shawshank“, kde vězeňská liga začínala s novým zdaňovacím obdobím, využila umně v ČR OČTŘ, kdy tzv. realizace probíhaly tak, aby o vazebním řízení rozhodoval právě soudce ubytovatel – Sedláček.

Nikdy nezklamal.

Anály SŠ pamatují případ obhájkyně X.X., která znalá praktik soudce ubytovatele – Sedláčka, oblékla mírně kratší sukni, halenku s dekoltem a červené sako ve snaze bojovat o práva svého klienta. Vstoupila s nadějí do jednací síně, soudce ubytovatel – Sedláček, když viděl její hezké oblečení konstatoval: „ takto chce bránit práva svého klienta“ : „ VAZBA“

Nemějte obavu ve vazbě neskončila paní doktorka, ale její klient.

Pokud společně s námi budete hledat pro tento exces vazební důvod dle ust. § 67 TrŘ., nehledejte, nenajdete.

Komunistický trestní řád z roku 1961 Sb. (sic!) zná 3 základní důvody vazby:

a) útěkové
b) koluzní
c) předstižné

Zejména po roce 1989 sledujeme, ač to zákon vůbec nezná, že existují další důvody vazby:

d) obviněný se dosud nepřiznal
c) obviněný je cikán (čti Rom)

Dlouhá léta plnil soudce ubytovatel – Sedláček plán na ďábelských 110%, ale rok se sešel s rokem a přišel nový předseda Městského soudu v Praze, JUDr. Sáček. (jméno samozřejmě změněno).

Při jedné z prvních porad nový předseda, když došlo na gesci vazebních řízení, korektně konstatoval, že jsou nadužívána, zneužívána, často mají jiný smysl (viz § 67 písm. d) TrŘ. a významně pokukoval po soudci ubytovateli – Sedláčkovi.

Soudce ubytovatel – Sedláček, vědom si, že se patrně jedná o jeho rozhodnutí na poradě konstatoval cituji doslovně: „ Pane předsedo jestli chcete, já je zase všechny pustím“.

Nemyslím, že to potřebuje dalšího komentáře.

Dnes již soudce ubytovatel – Sedláček povýšil a gesci vazebním rozhodnutí již nemá v kompetenci. Plán samozřejmě plní nadále na 110%.

Vznikla nová plejáda soudců ubytovatelů a dokonce soudkyň – ubytovatelek.

Rád bych připomněl usnesení soudkyně ubytovatelky, dokonce z totožného obvodního soudu, která není a nikdy nebyla zatížena komunistickou minulostí, PF dokonce dokončila až po roce 1989, a která v usnesení o vzetí do vazby konstatuje:

Bere se do vazby proto, že obviněný k věci nevypovídá a tudíž maří celé vyšetřování“ konec doslovné citace.

Vítejte v právní státě.Napsat komentář