Příběh „Jana Nováka“

Myslíte si, že v demokratickém právním státě (čl. I. Ústavy ČR) nemůžete skončit ve vězení, když jste nikdy nebyli obviněni, obžalováni a natož odsouzeni?

Příběh „Jana Nováka“ je velkým varováním pro nejčastěji používaná příjmení Novák, Dvořák, Novotný atd.

Na spolek Šalamoun se obrátil „Jan Novák“, jehož příběh Vám svými slovy vylíčím.

Jednoho červnového večera jsem na procházce na Praze 7 byl perlustrován příslušníky PČR.

Řádně jsem předložil svůj občanský průkaz a po ověření mi příslušníci sdělili, že je po mně vyhlášeno pátrání, protože jsem nenastoupil výkon trestu.

Marně jsem na místě a následně na služebně argumentoval, že jsem do žádného výkonu trestu nastoupit nemohl, protože jsem nebyl z žádné trestné činnosti obviněn, obžalován, natož odsouzen.

Možná má trestní minulost a příslušnost k romské minoritě sehrála svoji zásadní roli.

Byl jsem tedy dodán do výkonu trestu do věznice Praha – Pankrác. I zde na tzv. nástupním oddělení jsem marně argumentoval, že jsem nebyl z ničeho obviněn, obžalován a tudíž ani odsouzen.

Vůbec nikoho to nezajímalo.

Psal jsem dopisy všude možně, ale bez jakéhokoliv výsledku.

Cca po 14 dnech jsem byl již zařazen do standardního výkonu trestu a to ve věznici Vinařice u Kladna.

Vinařice u Kladna – zdroj VSČR.cz

I zde jsem znovu a opakovaně vychovatelům a sociálním pracovnicím říkal, že jsem ve výkonu trestu neoprávněně a že jsem asi jiná osoba, než která má trest odpykávat.

Ilustrační foto

Mým jediným štěstím bylo, že asi po 9 měsících mého výkonu trestu ve věznici Vinařice, nastoupila nová sociální pracovnice, kterou jsem přesvědčil a přinesla mi z tzv. „spisovky“ můj pravomocný rozsudek. V něm bylo jasně uvedeno, že skutečně Jan Novák narozen 12.11.1973 (údaje změněny) byl pravomocně a vykonatelně odsouzen. Jenže kontrolou mých osobních dokladů bylo zjištěno, že se sice též jmenuji Jan Novák, ale narodil jsem se 2.4.1973 (údaje změněny).

Vypukl neuvěřitelný chaos a zmatek, načež jsem byl konečně 10 měsících neoprávněného výkonu trestu propuštěn.

Ilustrační obrázek

Považujeme za zcela neuvěřitelné, že k takovému pochybení může vůbec dojít, kdy mimo shodného jména, se zásadně lišilo nejen datum narození, ale i další unikátní identifikační údaj, a to rodné číslo. Protože náš „Jan Novák“ měl rodné číslo 730402/xxxx a hledaný skutečný odsouzený měl rodné číslo 731112/xxxx. 

Tento příběh se udál v roce 1997 a meritem nedávného dopisu „Jana Nováka“ byla žádost, zda by mu těch 10 měsíců neoprávněného výkonu trestu nemohlo být odečteno z jeho nového trestu, který nikterak nezpochybňuje a který dostal v roce 2020. 

Musíme s lítostí konstatovat, že „Jan Novák“ byl natolik velkorysý gentleman, že Český stát za svůj 10 měsíční neoprávněný pobyt ve vězení nikdy nezažaloval (sic!)

Dnes je již nárok promlčen a bohužel platná právní úprava „podobné započtení závazků a pohledávek „nezná„.

Pozn.: Jméno, datum narození a RČ bylo změněno.

2 komentáře

  1. abc napsal:

    By mě zajímalo, jaký vliv mohlo mít 10 měsíců ve vězení neoprávněně na další trestnou činnost později. Člověk se v tom vězení asi i lecčemu přiučí.

Napsat komentář